اندازه گیری و اندازه شناسی

اندازه گیری و استاندارد سازی واحدها یکی از بنیادی ترین اصول تمدن بشری می باشد بدون وجود واحدهای استاندارد و بی نقص علم و تکنولوژی و تمدن ما شکل نمی گرفت و به اینجا نمی رسید .
هدف از این مقاله قفط معرفی واحدهای مورد استفاده به همراه جدول ها و روش های تبدیل واحدهای مختلف به همدیگر برای استفاده دانش آموزان و دانشجویان و … می باشد . فقط قبل از معرفی کمیت ها و واحدهای مورد استفاده توضیح بسیار مختصری در مورد اندازه گیری و اندازه شناسی می دهیم .
توجه : محتوای این مقاله به صورت دوره ای و مرتب به روز می شود .

۱- تاریخچه اندازه گیری و استاندارد سازی واحدها

یکی از مهمترین علوم مورد نیاز بشر علم اندازه گیری و اندازه شناسی(مترولوژی) است که در واقع تمام علوم و تکنولوژی ما بر روی آن بنا شده است ولی نباید تصور کرد که این دانش مختص روزگار نوین می باشد علم اندازه شناسی قدمتی به اندازه تاریخ بشری دارد و ما در این سایت در سه مقاله مختلف “ سیستم های غیر متریک “، “ سیستم متریک “ و “ سیستم SI “ در این موردتوضیحات کافی دادیم .
آنچه در این بخش در مورد آن توضیح می دهیم خلاصه ای از مطالب موجود در این مقاله ها می باشد . برای توضیحات کاملتر به این مقاله ها مراجعه کنید . 

۱) اندازه گیری قبل از سیستم متریک

در روزگاران گذشته بشر بدون واحدهای اندازه گیری زندگی می کرد ولی کم کم نیاز به اندازه گیری (داد و ستد و تجارت و کشاورزی و…) پیدا شد بخاطر نبودن سیستم های اندازه گیری هر روز دعوا و اختلاف بین مردم بر سر زمین و وزن بار و… پیش می آمد تا در مصر باستان سرانجام توانستند با استفاده از اعضای بدن و…وزن حبوبات و …مقیاس های نسبتا مناسبی برای کمیت های مختلف (وزن و جرم و زمان) بسازند که برای دنیای آن روز نسبتا مناسب بود (داستان کامل را می توانید در مقاله “ سیستم های غیر متریک “مطالعه کنید )

۲) پیدایش سیستم متریک

سیستم های اندازه گیری که مصریان باستان (و تمدن های کهن آن زمان) ساخته بودند اگر چه در زمان خود نسبتا جوابگو بود ولی ایرادهای بزرگی داشت و آن این بود که این واحدها استاندارد نبودند و نه تنها در کشورهای مختلف بلکه در داخل یک کشور هم مقادیر مختلفی داشتند و تبدیل  آنها به یکدیگر چندان ساده نبود . با پیشرفت علوم مختلف و ارتباط بین کشورها و گسترش تجارت و داد و ستدهای بین المللی و … این سیستم ها دیگرجوابگو نبود و نیازبه یک سیستم منسجم بین المللی که ایرادهای قبلی را نداشته و استاندارد هم باشد بیش از بیش احساس می شد . این بار فرانسویان پیشتاز شدند بعد از انقلاب کبیر فرانسه (درسال ۱۷۸۹)به بهانه حذف هر آن چیزی که به نظام سلطنت مربوط می شد سیستمی منسجم و نسبتا استاندارد که معیارهای آن از پدیده های طبیعی و ثابت و تغییر ناپذیر گرفته شده بود به جای سیستم قدیمی پادشاهی ( که منفور ملت فرانسه بود)روی کار آوردند.که بعدا سیستم متریک خوانده ش (بخاطر واحد طول که نام آن را متر گذاشتند) یکی از بزرگترین امتیازات این سیستم استفاده از روش ده دهی برای تبدیل واحدهای مختلف یک کمیت ( واحدهای بزرگتر و کوچکتر ) به یکدیگر بود .
داستان کامل سیسم متریک و این که چگونه سیستم متریک بوجود آمد و به جهانیان معرفی شد و تحولات آن را در مقاله “ سیستم متریک “ می توانید مطالعه کنید .

۳) مختصری از پیمان متر

بعد از روی کار آمدن سیستم متریک در فرانسه ، کشورهای مختلف دیگر که مزایای آن را دیدند سعی در پذیرفتن و استفاده از آن کردند که البته این امر مدت ها به طول کشید هر ساله کشورهای بیشتری این سیستم را می پذیرفتند تا سرانجام در تاریخ ۲۰ مه ۱۸۷۵(۳۰ اردیبهشت ۱۲۵۴)پیمانی درپاریس با شرکت ۱۸ کشور مهم دنیا برقرار شد که به پیمان متر معروف شد. هدف از این پیمان جایگزینی متر و کیلوگرم به جای واحدهای مختلف و غیر استانداردی بود که در نقاط مختلف جهان استفاده می شد. همچنین برای ثابت ماندن استانداردهای متر و کیلوگرم مقرر شد که یک سازمان بین المللی برای دولت های عضو ایجاد شود تا در همه مسائل مربوط به واحدهای اندازه گیری یک ساختار دائمی ایجاد کند همچنین جهت حفظ و نگهداری متر و کیلوگرم نمونه یک مرکز مشخص ایجاد شود.(سازمان به نام اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها با نام اختصاری “BIPM “ تنها یکی ازسه سازمانی بود که بعد از امضای “پیمان متر” ایجاد شد.) همچنین هر چهار سال یکبار کشورهای عضو جهت تبادل نظر در کنفرانسی در شهر سور فرانسه گرد هم جمع شوند .

۴) پیمان متر تا سال ۱۹۶۰

بعد از پیمان متر هر چهار سال یک بار (بجز سال های جنگ جهانی) کشورهای عضو (که هر ساله به تعداد آنها اضافه می شد)گرد هم جمع شده و در موردبروز کردن واحدهای اندازه گیری کنفرانس می دادنددر هر کنفرانس تصمیم های تازه ای گرفته و به مورد اجرا گذاشته می شد.اولین کنفرانس درسال ۱۸۸۹(چهارسال بعد ازپیمان متر)گذاشته شد به طوری که تا سال۱۹۶۰جمعا یازده کنفرانس برگزار شد (خلاصه ای از بعضی از ابن کنفرانس ها را می توانید در بخش پنجم مقاله  “ سیستم SI “ مطالعه کنید)

۵) یازدهمین کنفرانس اوزان و مقادیر(سال۱۹۶۰)و ظهور سیستم SI

در یازدهمین کنفرانس اوزان و مقادیر که در سال۱۹۶۰برگزار شد بعد از تعریف جدید که از متر و ثانیه ارائه شد تعداد واحدهای اصلی به همان شش واحد که در سال ۱۹۵۴رسیده بود باقی ماند ولی مهمترین تصمیمی که گرفته شد این بود که بجای سیستم متریک یک سیستم جدیدبه نام سیستم SI ( یا “دستگاه بین‌المللی یکاها“) بوجود بیاید و به این ترتیب سیستم SI بوجود آمد و جایگزین سیستم متریک شد .

۶) بیست و ششمین کنفرانس اوزان و مقادیر (۲۰۱۸) و انقلابی نوین در تعریف یکاها

قبل از شروع کنفرانس بیست و ششم دانشمندان تصمیم گرفته بودند که یک انقلاب و تحول بزرگ در علم اندازه گیری بوجود بیاورند و آن تعریف یکاهای اصلی (واحدهای اصلی) براساس ثابت های فیزیکی (به جای اشیاء فیزیکی و معیارهای تغییرپذیر طبیعی) بود و بنابراین تا آن تاریخ همه ثابت های طبیعی مورد لزوم را جمع آوری کرده بودند سرانجام بعد ازکنفرانس اوزان و مقادیر که از۱۳تا۱۶نوامبر ۲۰۱۸(۲۲تا ۲۵ آبان۱۳۹۷)درشهر سور فرانسه برگزار شد تصمیم گرفته شد همه یکاهای اصلی را بر اساس ثابت های فیزیکی تعریف کنند این تصمیم مورد موافقت اکثر اعضا قرا گرفت و تصویب شد و از ۲۰ ماه می ۲۰۱۹ (۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸) اجرائی شد .جهت مطالعه بیشتر در این زمینه به مقاله “ سیستم SI “ بخش ۶ تا ۹ مراجعه کنید .

۷) دوران های مختلف تاریخچه اندازه گیری

تاریخ اندازه گیری را می توان به ۶ دوره تقسیم کرد : دوران قبل از واحدهای اندازه گیری ، واحدهای اندازه گیری غیر استاندارد ، ظهور سیستم متریک تا پیمان متر در سال ۱۸۷۵ ، از پیمان متر تا  ظهور سیستم SI در سال ۱۹۶۰، از ظهور سیستم SI تا سال ۲۰۱۸ ، تحولات بعد از سال ۲۰۱۸

۲- تعریف واحدهای اصلی سیستم SI                         

قبل از کنفرانس بیست و ششم اوزان و مقادیر یکاهای اصلی (هفت یکای اصلی سیستم SI) را به عنوان مقداری ثابت و تغییر ناپذیر درنظر گرفته و کلیه یکاهای فرعی و همچنین ثابت های فیزیکی را از روی آن بدست می آوردند ولی بعد از بیست و ششمین کنفرانس اوزان و مقادیر که ازتاریخ ۱۳تا۱۶نوامبر ۲۰۱۸(۲۳تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷) درشهرسور فرانسه برگزار شد تصمیم گرفته شدبرعکس عمل کنند یعنی تمام تعریف هائی که در مورد یکاهای اصلی قبلا وجود داشته کنار گذاشته و همه یکاها بجای تعریف بر اساس پدیده های آشنای طبیعی و یا اجسام فیزیکی فقط و فقط بر اساس ثابت های فیزیکی تعریف شوند .
روش کار به این صورت شد که تعدادی از ثابت های فیزیکی را که مقدار آنها قبل از سال ۲۰۱۸با دقت بالا (و البته با خطای خیلی کمتر)اندازه گیری شده بود را به صورت دقیق و مطلق(تغییر ناپذیر) درنظر گرفته و بر اساس آن یکاهای اصلی سیستم اندازه گیری SI را بر اساس آن تعریف کنند.بنابراین هر گونه خطائی دراندازه گیری ثابت های بکار رفته متوجه اندازه یکاهای هفت گانه (و هر چیزی که بر اساس آن بدست می آید ) می شود در این بخش توضیح بسیار کوتاهی در مورد ثابت های فیزیکی و یکاهای اصلی می دهیم و کل مراحل کار را از طریق جداول مربوطه توضیح می دهیم برای توضیحات کاملتر به مقاله “سیستم SI “ (بخش هفتم تا نهم) مراجعه کنید. همچنین از این به بعد در همه جای مقاله جدول های موجود همه بر اساس سیستم SI بعد ازکنفرانس بیست و ششم در سال ۲۰۱۸ تنظیم شده است .

۱) یکاهای اصلی و ثابت های فیزیکی اصلی(جدول شماره یک)

در جدول شماره یک می توانید هفت یکای اصلی و هفت ثابت فیزیکی که بر اساس آن یکاهای اصلی تعریف شده اند را می توانید ببینید .

جدول شماره یک – هفت ثابت فیزیکی که برای تعریف کمیت های اصلی مورد استفاده واقع شد

*فرکانس انتقال هایبرفاین حالت پایۀ سزیم برانگیخته با اتم سزیم ۱۳۳(Cs133)
** اثرگذاری نوری تابش تک‌رنگی که فرکانس آن برابر۵۴۰ترا هرتز باشد(نور سبز مایل به زرد)
تصمیمات کنفرانس در تاریخ در تاریخ ۲۰ماه می ۲۰۱۹(۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸)اجرائی شد.بعد از تصویب نتایج کنفرانس لگوی SI (دستگاه بین‌المللی یکاها ) تغییر کرد . (شکل های شماره یک و دو )

شکل شماره ۱ – لگوی SI قبل از تعریف یکاها بر اساس ثابت های فیزیکی

شکل شماره ۲ – لگوی SI بعد از تعریف یکاها بر اساس  ثابت های فیزیکی

۲) تعریف یکاهای پایه بر اساس ثابت های فیزیکی ( جداول ۲ و ۳ )

برای تعریف یکاهای اصلی به هر یکا ،یکی از ثابت های فیزیکی را نسبت داده و از اولین یکا (ثانیه) شروع کرده و آن را تعریف می کنند سپس یکای بعدی (متر) را هم از روی ثانیه و ثابت فیزیکی سرعت نور تعریف کرده و به همین ترتیب تمام یکاها را از روی ثابت فیزیکی که وابسته به آن یکا شده و همچنین یکاهائی که قبلا تعریف شده اند بدست می آورند . بنابراین تعریف یکاهای  اصلی را بر اساس ثابت های فیزیکی می توان به این صورت نوشت :

خلاصه تعریف یکاها ( واحدهای اصلی ) را می توان در جدول شماره ۲ و ۳ خلاصه کرد . و همچنین شکل شماره سه خلاصه کرد .

جدول شماره ۲-تعریف یکاهای پایه بر حسب ثابت های بنیادی

جدول شماره ۳- جمع بندی بدست آوردن کمیت های اصلی از روی ثابت های فیزیکی

شکل شماره ۳-چگونه کمیت های اصلی از روی ثابت های فیزیکی و یکدیگر تعریف می شوند .

۳) ثابت های فیزیکی (  جدول شماره ۴ )

ثابت های فیزیکی یکی از مهمترین فاکتورها برای محاسبات فیزیکی و توجیه قوانین طبیعت می باشند . چندین ثابت فیزیکی وجود دارد که به عنوان مثال می توان به : سرعت نور c ، بار سکون الکترون  e ، جرم سکون پروتون mp، ثابت پلانک h و… ثابت گرانشی G اشاره کرد . لیست تعدادی از مهمترین ثابت های فیزیکی از این قرار است (جدول شماره ۴) 

جدول شماره ۴-تعدادی از ثابت های مهم فیزیکی

توجه : این لیست به مرور تکمیل تر می شود .

۳- یکاها و واحدهای اصلی و فرعی

در سیستم SI هفت کمیت به عنوان کمیت های اصلی در نظر گرفته شده و واحدهای وابسته به ٖآنها را به عنوان واحدهای اصلی در نظر می گیرند و بقیه کمیت ها و واحدهای وابسته به آنها را از روی آن بدست می آورند .

۱) کمیت های اصلی ( جدول شماره ۵ )

در سیستم متریک هفت کمیت به عنوان کمیت های اصلی و واحدهای آن کمیت ها به عنوان واحدهای اصلی در نظر گرفته شده و واحدهای همه کمیت های دیگر بر اساس آن انتخاب می شوند(جدول شماره ۵ )

جدول شماره ۵ – واحدها و کمیت های اصلی SI

۲) پیشوندها (جدول شماره۶)

هر کمیتی علاوه بر یک واحد اصلی چندین واحد فرعی ( اجزا و اضعاف یا زیر مجموعه ها) دارد سیستم SI این امتیاز را دارد که اجزا و اضعاف آن به وسیله پیشوندهائی که در همه کمیت ها به صورت یکسان عمل می کند به هم مربوط هستند این پیشوندها ده دهی بوده و بنابراین تبدیل آنها به همدیگر بسیار ساده می باشد .

جدول شماره ۶ – پیشوند های اصلیSI

۳) واحدهای فرعی ( جدول شماره ۷)

بجز کمیت های اصلی که شرح ان رفت کمیت هائی هم به عنوان کمیت های فرعی به کار می روند .

جدول شماره ۷ – تعدادی از مهمترین کمیت های فرعی و واحد های آن

۴– واحدها با نام ویژه و واحدهای غیر استاندارد در SI

با وجودی که در سیستم SI همه واحدها باید از واحدهای اصلی الهام بگیرند ولی واحدهائی هستند که (به دلائل فرهنگی و علمی و تجاری و…)با استاندارد SI سازگار نیستند در این بخش فقط جداول مربوطه را می آوریم . برای توضیحات کاملتر به مقاله “سیستم SI “ بخش سوم مراجعه کنید .

۱) واحدهائی استانداردی که نام ویژه دارند (جدول شماره ۸)

این واحدها اگر چه با استاندارد های SI هماهنگی دارند ولی بر خلاف واحدهای SI دارای نام ویژه هستند . 

جدول شماره ۸-واحدهائی که اسم و تعریف ویژه دارند

۲) واحدهای غیر استاندارد که پذیرفته شدند( واحدهای آشنا )

این یکاها اگر چه با سیستم SI هماهنگ نیستند ولی چون مورد استفاده گسترده داشتند امکان کنار گذاشتن آنها وجود نداشت و به عنوان جزئی از سیستم SIپذیرفته شدند ( جدول شماره ۹)

جدول شماره ۹-واحدهای غیر استاندارد SI- که پذیرفته شده اند

۳) واحدهائی که تقریبا کنار گذاشته شدند ( جدول شماره ۱۰ )

این واحدها اگرچه هنوز مورد استفاده واقع می شود ولی از سیستم SI کنار گذاشته شدند .  

جدول شماره ۱۰-واحدهای غیر استانداردی که امروزه کنار گذاشته شدند

۵- دیمانسیون و حل مسئله

در این بخش در مورد دیمانسیون و اهمیت آن توضیح داده و کمی هم به روش های حل مسئله می پردازیم .

۱) دیمانسیون چیست ؟ ( جداول شماره ۱۱ و ۱۲ )

هر کمیت اصلی و فرعی یک ابعاد واحدی دارد که دیمانسیون نامیده می شود . بنابراین :
« رابطه بین کمیتهای اصلی وکمیتهای فرعی را دیمانسیون یا معادله ابعادی گویند. در سیستم SI هفت کمیت اصلی وجود دارد و که دیمانسیون آنها به این ترتیب است : طول (L) جرم (M)زمان(T)دما (q) مقدار ماده (Mol) شدت جریان الکتریکی (I) شدت جریان روشنایی (J)  همچنین دیمانسیون زاویه مسطحه A و زاویه فضائی W می باشد . (در بسیاری از مسائل می توانیم زاویه ها را بدون دیمانسیون در نظر بگیریم )

جدول شماره ۱۱ – دیمانسیون واحدهای اصلی

 

جدول شماره ۱۲ – دیمانسیون تعدادی از واحدهای فرعی

 مهمترین فایده نوشتن معادله ابعادی ( دیمانسیون) این است که می توانیم درست یا غلط بودن یک فرمول فیزیکی را چک کنیم .در یک معادله فیزیکی دیمانسیون تمام جملات(دو طرف معادله)باید یکسان باشند در صورت هر گونه مغایرت در دیمانسیون فرمول فیزیکی اشتباه می باشد .

۲) روش حل مسائل

در حل مسائل فیزیک علاوه بر توجه به فرمول های فیزیکی مربوطه باید به واحدها هم توجه کرد در هر مسئله یکسری داده های مسئله هستند(کمیت هائی که مقدار آنها مشخص و معلوم است) و یکسری مجهولات که باید از روی داده های مسئله و فرمول فیزیکی مربوطه آنها را بدست آورد.
نکته بسیار مهم این است که واحدهای کمیت ها باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد در غیر این صورت جواب اشتباه حاصل می شود . بهترین روش این است که واحد کمیت های اصلی و یا فرعی داده شده در مسائل را به واحد های اصلی همان کمیت ها تبدیل کرد (مثلا سانتیمتر را به متر و یا ساعت را به ثانیه و…)و بعد از حل مسئله جوابی که بدست می آید بر اساس واحدهای اصلی می باشد و بعد می توانیم به واحدهائی که مسئله خواسته برگردانیم .  می توانیم واحدهای مقادیر داده شده را به واحدهای اصلی تبدیل نکنیم ولی باید واحدجواب داده شده را بدرستی از روی واحدهای داده های مسئله تعیین کنیم . نظر به اهمیت این مسئله ( که عدم دقت به آن موجب بسیاری ازخطاها درحل مسائل می شود ) چند مثال در این زمینه می زنیم .

۳) چند مثال در حل مسائل

در این قسمت چند مسئله ساده را حل کرده و آنها را از جهت واحدهای داده شده بررسی می کنیم .

۳-۱) مثال یک : سرعت یک اتومبیل ۷۰Km/h(۷۰کیلومتردرساعت) می باشد بعد از ۳۰ دقیقه چند کیلومتر می پیماید . رابطه بین سرعت و زمان و مسافت به این صورت است d=vt ( d مسافت – v سرعت –  t زمان )
می توانیم سرعت را از کیلومتر در ساعت به متر بر ثانیه (که واحد اصلی سرعت است )و دقیقه را هم به ثانیه ( که واحد اصلی زمان است ) تبدیل کرده و مسئله را حل کنیم . در این صورت مسافت پیموده شده بر حسب متر بدست می آید .که باید مجددبه کیلومتر تبدیل کنیم .
ولی می توانیم فقط دقیقه را به ساعت تبدیل کنیم و بسیار ساده تر مسئله را حل کنیم .

۳-۲) مثال ۲ : چگالی جسمی ۵ گرم برسانتیمتر مکعب(۵ g/cm3)می باشد در صورتی که حجم جسم ۳۰ مترمکعب (۳۰ m3) باشد جرم جسم چند تن است؟

چگالی جسم در این مسئله بر حسب g/cm3 می باشد که واحد استاندارد چگالی نیست (واحد استاندارد چگالی kg/m3 می باشد) و از طرف دیگر جواب مسئله جرم جسم را بر حسب تن (که آن هم واحد استاندارد جرم نیست) می خواهد در این مسئله (و مسائلی از این نوع)حتما باید اول واحدهای داده های مسئله را به واحدهای اصلی تبدیل کرده در این صورت جواب مسئله بر حسب واحدهای اصلی بدست می آید حال می توانیم واحد اصلی را به واحد خواسته شده در مسئله تبدیل کنیم . بنابراین برای حل این مسئله این راه ها را باید انتخاب کنیم .

ابتدا رابطه بین جرم و حجم و چگالی را می تویسیم : 

حال واحدهای داده های مسئله را به واحد اصلی تبدیل می کنیم .  

  

 حال با توجه به داده های مسئله و تبدیل آنها به واحدهای استاندارد می توانیم جواب مسئله را بر حسب واحد استاندارد بدست بیاوریم .

 

 حال کیلوگرم را که واحد استاندارد جرم می باشد به تن که مسئله خواسته تبدیل می کنیم با توجه به این که هر تن ۱۰۰۰ کیلوگرم می باشد پس ۱۵۰۰۰کیلوگرم ۱۵تن می شود . (m=15 t)
این دو نوع مسئله بسیار ساده بوده و مسائل پیچیده تری هم وجود دارد . نکته مهم آن است که در همه مسائل برای جلوگیری از هرگونه اشتباه  بهترین روش آن است که

«اول واحدهای کمیت های داده شده را به واحدهای اصلی تبدیل کرد تا جواب بر حسب واحدهای اصلی بدست بیاید و بعد با توجه به خواست مسئله واحد کمیت های بدست آمده را به واحد مورد نظر تبدیل کرد »

۶- سیستم واحدهای انگلیسی

در بسیاری از مسائل ازسیستم های انگلیسی استفاده می شود برای حل این گونه مسائل باید از ضرائب تبدیل واحدهای انگلیسی به واحدهای استاندارد SI اطلاع داسته باشیم .

۱) تاریخچه واحدهای انگلیسی  

انگلیسی ها از قدیم یک سیستم اندازه گیری مختص به خودشان داشتند . انگلیسی ها نه تنها برای طول و وزن واحدهای مخصوص به خودشان را داشتند بلکه برای حجم (که قاعدتا باید از طول بدست بیاید) هم یک واحد مجزا داشتند (گالن) مقیاس های انگلیسی در طول زمان دچار تعغیرات زیادی شد. (برای ادامه موضوع و اطلاع از تاریخچه سیستم های مهندسی انگلیس به مقاله “ سیستم های غیر متریک “ بخش چهارم “۴- سیستم مهندسی انگلیس “ مراجعه کنید )

۲) جدول ها و ضرائب تبدیل

درجدول شماره ۱۳واحدهای اصلی و در جدول شماره ۱۴ واحدهای فرعی انگلیسی و تبدیل آنها به واحدهای استاندارد متریک آمده است .
توجه : این لیست و جدول ها ی این بخش فعلا کامل نیست و در آینده کاملتر شده و جایگزین این جدول ها می شود .

جدول شماره ۱۳- واحدهای اصلی در سیستم مهندسی انگلیس

 

جدول شماره ۱۴ – واحدهای دیگر سیستم مهندسی انگلیس

 نکته : در حال حاظر انگلستان و کشورهای مشترک المنافع بریتانیا هم از واحدهای SI استفاده می کنند و تنها آمریکا و برمه و میانمار از سیستم متریک و SI استفاده نمی کنند

۷- واحدهای سنتی ایران

در زمانی که هنوز سیستم متریک جا نیفتاده بود کشورهای مختلف هر کدام سیستمی مخصوص به خودشان را داشتند . در ایران قدیم هم یکسری واحدها و اوزان سنتی وجود داشت که قبل از پذیرفتن سیستم متریک در ایران رایج بود ولی هم اکنون تنها در بعضی موارد استفاده می شود .

۱) تاریخچه سیستم های ایرانی

از زمان امپراتوری بزرگ هخامشی که بر نقاط مختلفی از جهان آن روز سلطه داشت ضرورت واحدهای استاندارد یکسان پیش از پیش احساس می شداز این رو از روی مقیاس های مصری و بابلی و…یک سیستم یکسان و هماهنگ (نسبت به دنیای آن روز ) ایجاد کردند . این سیستم در طول تاریخ دچار تعغیر و تحولاتی شد که ما در مقاله “ سیستم های غیر متریک “ بخش ششم “۶- سیستم واحدهای ایرانی “ در مورد آن توضیحات کافی دادیم برای ادامه موضوع می توانید به اصل مقاله مراجعه کنید .

۲) واحدهای سنتی در ایران قدیم

در جدول شماره ۱۵تعدادی از واحدهای سنتی ایران قدیم آمده است(این جدول به مرور زمان کاملتر می شود )   

جدول شماره ۱۵ – سیستم های اوزان و مقادیر در ایران قدیم

 

۸ واحدهای سنتی در کشورهای مختلف

تا قبل از پذیرفتن سیستم متریک هر کشوری سیستم مخصوص به خودش را داشت مبنا و پایه بیشتر این سیستم ها اعضای بدن و …موارد غیر استاندارد بود . در این بخش واحدهای سنتی کشوهای دیگر را به مروز تقدیم شما می کنیم .

توجه توجه : این مقاله هنوز تمام نشده و در آینده تکمیل تر خواهد شد . 

 

برای مطالعه سایر مقاله های نجومی روی شکل زیر کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله های روانشناسی اینجا  را کلیک کنید .

عکس های طبیعت, طبیعت خوانسار , شکوفه های بهاری  , گلستان کوه ,دانلود آلبوم های کامل بهترین و زیباترین عکس ها ,آلبوم هائی با صدها عکس کیفیت بالا ,  در هیچ کجای اینترنت این عکسها را پیدا نمیکنید , عکس هابدون استفاده از تکنیک های فتوشاپ تهیه شده , کاملا طبیعی 

برای آموزش کامل و حرفه ای گوگل مپ روی شکل زیر کلیک کنید

همه جیز در مورد گوگل مپ

۱) هر گونه اظهار نظر را در فرم اظهار نظر کاربران وارد کنید .
۲) نظرات بعد از تایید مدیریت نشان داده می شود .
۳) با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را هرچه بیشتر  همراهی کنید . مدیریت از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما استقبال میکند .
۴) نوشته های قرمز پر رنگ ارجاع به لینک هستند که هنوز لینک آنها قرار داده نشده است ( هنوز صفحه آنها منتشر نشده است )
۵) نوشته های آبی پر رنگ ارجاع به لینک هستند که لینک آنها قرار داده شده است ( صفحه آنها منتشر شده است )
۶) هرگونه بهره برداری : کپی تمام و یا قسمتی از مطالب این سایت بدون ارجاع منبع آن ممنوع می باشد .
۷) تکثیر فایل های Pdf با ذکر منبع آزاد ولی فروش آن تحت هر عنوان و با ذکر منبع هم ممنوع می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.