انقلاب های صنعتی و نتایج آن

انقلاب صنعتی عبارتست از دگرگونی‌های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل که در اواسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد. این تحولات در هنگام صنعتی شدن کارخانه‌ها و صنایع رخ داده‌است، صنعتی شدن به معنی استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان است .بعد به کشورهای دیگر ( فرانسه , آلمان , آمریکا و…) هم سرایت کرد .

۱- دو انقلاب صنعتی

انقلاب صنعتی در دو مرحله انجام شد که هر مرحله جهشی رو به جلو در تمام زمینه های صنعت می شود . که به نام انقلاب صنعتی اول و دوم خوانده می شود .
اگر چه امروزه بسیاری معتقد به چهار انقلاب صنعتی می باشند (حتی بعضی معتقد به پنج انقلاب صنعتی می باشند ) که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت .

۱) اولین انقلاب صنعتی

در کشور انگلستان شروع شد و بیشتر برسه پایه (سه زمینه)بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود یافت (بنابراین بریتانیا به کارگاه جهان شهرت یافت) یکی از مهمترین اختراعات این دوره ماشین بخار بودکه صنعت و حمل و نقل را دچار دگرگونی کرد. و به دنبال آن راه آهن اختراع شد و کارخانه جات صنعتی با نیروی بخار به گردش در آمدند پمپ های بزرگ آب به کمک بخار آب را از معادن ذغال سنگ خارج کرده تا ذغال سنگ بیشتری برای حرکت بیشتر موتورهای بخار و لوکوموتیوها و تولید آهن بیشتر تولید شود .

۲) دومین انقلاب صنعتی

 دومین انقلاب صنعتی به جای ذغال سنگ که منبع اصلی انرژی تا آن زمان بود بر پایه برق و نفت استوار بود . همچنین برای تولید انبوه از خط تولید استفاده شد . شروع این انقلاب صنعتی با تولید فولاد بسمر در دهه ۱۸۶۰شروع شد که منجر به تولید عظیم آهن و فولاد برای صنایع دیگر شد . بعد از مدتی برای چرخاندن چرخ کارخانجات و استفاده های دیگر همراه با اختراعات مختلف نیروی برق هم به کار گرفته شد .
با کشف نفت در تگزاس (آمریکا) ,مسجد سلیمان ( ایران ) و بورنئو (هند) و همچنین ساخت موتورهای درون سوز و استفاده از آن در چرخاندن چرخ کارخانجات و همزمان اختراع اتومبیل که با موتور درون سوز کار می کرد و همزمان اختراع هواپیما و….افزایش جمعیت جهان و استفاده تمام کشورها و مردم جهان از این اختراعات و نوآوری های پیشرفته ,جهان وارد دوره ای شد که با استخراج نفت و گاز و تبدیل آنها به برق و سوخت اتومبیل ها و… خلاصه سوزاندن آنها و تبدیل آنها به گازهای گلخانه ای روز به روز رفاه بیشتری برای مردم جهان به ارمغان آورد . 

 

شکل شماره ۱ – اولین پمپ های بخار ( پمپ بخار نیوکامن )

شکل شماره ۲ – جنی ریسنده دستگاهی برای تبدیل پنبه به نخ

 شکل شماره ۳ – کوره تابنده ذوب آهن اولین کوره های مدرن

 

 شکل های شماره ۱ تا ۳

انقلاب های صنعتی نتایج مثبت و مفیدی برای همه مردم جهان به ارمغان آورد که همه به آن واقفند ولی نتایج منفی زیادی هم در برداشت که در اینجا به نمونه هائی از آن اشاره می کنیم . 

۱) گذر ازجامعه فئودالی به جامعه سرمایه داری

 تا قبل از انقلاب صنعتی مهمترین منبع تولید زمین بود در نتیجه ثروت دست فئودال ها (زمین داران بزرگ)بود و آنها دهقانان را استثمار می کردند . ولی بعد از انقلاب صنعتی سرمایه داران بوجود آمدند و آنها کارگرها را استثمار می کردند بنابراین انقلاب صنعتی برای فقرا و محرومان بجز محرومیت بیشتر ثمره ای نداشت و استثمار و بهره کشی به روش جدید ادامه یافت .

۲) قدرت گرفتن استعمارگران

 انقلاب صنعتی ابتدا از کشورهای پیشرفته شروع شدبنابراین باعث اقتدار و قدرت بیشتر آنها شد که این قدرت برتر درخدمت غارت و چپاول منابع و موادخام مستعمرات درآمد و به تدریج استعمارگران برای تهیه مواد خام و سوخت (بخصوص نفت)مستعمرات خود را گسترش دادندو بنابراین دستیابی به نفت یکی از بزرگترین اهداف استعمار شد .

۳) تخریب محیط زیست

 تا قبل از انقلاب صنعتی جهان پاک و تمیز بود . اثری از آلودگی های محیط زیست ( آب و خاک و هوا) نبود. تنها بعد از انقلاب صنعتی و سوزاندن گسترده سوخت های فسیلی بود که محیط زیست دچار دگرگونی و تخریب گسترده شد. از این رو وقتی به دوران صنعتی شدن اشاره می شود بیشتر هدف از سال ۱۸۸۰می باشد که گازهای گلخانه ای و سایر آلودگی ها بسرعت وارد جو شدند  وگرنه قبل از آن هوا پاک پاک بود.

 

 شکل شماره  ۴ – جهان قبل از انقلاب صنعتی

 

 شکل شماره ۵ – جهان بعد از انقلاب صنعتی

 

 شکل های شماره۶ و ۷ – بهره کشی از کودکان از نتایج منفی انقلاب صنعتی

 ۳- انقلاب صنعتی سوم تا پنجم

انقلاب صنعتی به معنی انقلاب در صنعت و تولید می باشد . همانطور که گفته شد اولین انقلاب صنعتی در زمینه ماشین های نساجی و ماشین بخار و استفاده از صنعت برق بود . در انقلاب صنعتی دوم بجای ذغال سنگ از نفت و همچنین انرژی الکتریسیته استفاده شد و با استفاده از خط تولید کارخانه جات به تولید انبوه رسیدند .
متخصصان و دانشمندان به وجود دو انقلاب دیگر معتقدند انقلاب صنعتی سوم و چهارم و همچنین انقلاب صنعتی پنجم که در اینجا شرح می دهیم. 

۱) انقلاب صنعتی سوم

 انقلاب صنعتی سوم بر پایه صنعت کامپیوتر و نرم افزار های هوشمند و دیجیتال است . که نمی توان تاریخ دقیقی برای آن پیدا کرد ولی تقریبا می توان از سال ۱۹۴۳درنظر گرفت .

در مورد تاریخچه کامپیوتر و دستگاه های مرتبط با آن در آینده در یک مقاله کامل توضیحات مفصل می دهیم ولی در اینجا خلاصه ای را شرح می دهیم .
نخستین کامپیوتر در سال ۱۹۴۳ به نام انیاک ساخته شد . دستگاهی که ۱۵ متر طول و ۳۰ تن وزن داشته و ۱۳۰ کیلو وات ساعت هم مصرف برقش بود ( به اندازه ۱۳۰۰ لامپ ۱۰۰ وات ) و تازه محاسبات ساده را می توانست انجام بدهد . این شروع عصری بود که امروزه تمام تمدن بشر بر پایه کامپیوترها و سوپر کامپیوترها می باشد . کامپیوترهای خانگی و لب تاب و گوشی های هوشمند و…تا دوربین های دجیتال همه محصول انقلاب صنعتی سوم می باشند ولی اولین کامپیوترهای قابل استفاده مربوط به کامپیوترهای نسل سوم بود که در سال ۱۹۶۴ پایه و اساس آن ریخته شد و بعد کامپیوترها در همه جا بکار گرفته و عمومی شدند .

۲) انقلاب صنعتی چهارم

  انقلاب صنعتی چهارم که در واقع انقلاب در ارتباطات است به تکنولوژی و فناوری اینترنت مربوط می شود که جهان را دگرگون کرد و ما هنوز در عصر انقلاب چهارم صنعتی و ارتباطی می باشیم . (در مورد اینترنت هم در آینده نزدیک مقاله ای مفصل منتشر می کنیم)
شبکه‌های به هم پیوسته را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا شده ‌است. ریشهٔ این شبکهٔ عظیم جهانی به دههٔ ۱۹۶۰بازمی‌گردد. ولی تا سال ۱۹۹۰طول کشید تا به صورت یک شبکه همگانی و جهان شمول دربیاید . تازه هوش مصنوعی هم هست که به عقیده عده ای می توانیم به عنوان انقلاب صنعتی پنجم از آن یاد کنیم ولی همانطور که شرح می دهیم انقلاب صنعتی پنجم در واقع انقلاب در انرژی های پاک است .

۳) انقلاب صنعتی پنجم

  انقلاب صنعتی اول و دوم محیط زیست را نابودی کشانده و انقلاب صنعتی پنجم محیط زیست را می خواهد احیا کند . انقلاب صنعتی پنجم اگر چه هم اینک آثارش به چشم می آید ولی هنوز شروع نشده  انقلاب صنعتی پنجم انقلاب در انرژی های پاک است که سوخت های فسیلی و انرژی های آلوده کننده را به کناری می گذارد ( البته اگر شرکت های نفتی و دولت های نفتی و حامیانشان اجازه دهند )   

 

 شکل شماره ۸و ۹ – انقلاب های صنعتی

 ۴- گسترش انقلاب صنعتی در جهان و شروع رها کردن گازهای گلخانه ای

انقلاب صنعتی که از کشورهای صنعتی شروع شده بود به لطف استعمارگران و وسائل ارتباطی بسرعت به  کشورهای دیگر هم کشیده شد و آرام آرام مردم همه کشورهای جهان از الطاف انقلاب صنعتی بهره مند شدند (ولی خوشبخت تر نشدند)در این میان طبیعت روز به روز بیشتر تحت فشار قرار گرفت . 
مخترعان و دانشمندان روز به روز در رابطه با برق و وسائل برقی و صنعت حمل و نقل (اتومبیل و کامیون و هواپیما و…)و… سایر کالاها چیز جدیدی اختراع کردند و می کنند و به لطف سرمایه داران کارخانه های جدید ساخته شده و این اختراعات در همه جای جهان پخش می شود . اکنون همه مردم جهان به لطف مخترعان و سرمایه داران هر روز از اختراعات جدید بهره مند می شوند . و رفاه و آسایش(همینطور تنبلی و تحرک کمتر همراه با استرس و بیماری های روحی و روانی بیشتر) بیشتری را تجربه می کنند (در ضمن هوای کثیفتری را هم تنفس می کنند) سرمایه داران به دنبال منافع شخصی هستند . استعمارگران به دنبال مستعمره کردن بیشتر کشورها به منظور دست یابی به معادن و مواد خام ارزان قیمت با همدیگردر می افتند و جنگ های خانمانسوز بر سر مستعمرات جان میلون ها انسان را می گیرد .

۱) نقش صنعت نفت در انقلاب صنعتی دوم ( مقاله های منتشر شده )

همانطور که گفت انقلاب صنعتی دوم با صنعت نفت شروع شد بنابراین نقش صنعت نفت در انقلاب صنعتی بسیار مهم می باشد .
اهمیت نفت و صنایع وابسته به آن دردنیای امروز و تکنولوژی امروز بر همه شناخته شده است و کسی نیست که از اهمیت آن واقف نباشد . برای آگاهی از صنعت نفت و همچنین نقش نفت در سیاست و اقتصاد و محیط زیست به مقاله هائی که در ارتباط با صنعت نفت منتشر شده مراجعه کنید. برای مطالعه در مورد مقاله های معرفی شده در این سایت بر روی لینک مقاله که با رنگ آبی مشخص شده کلیک کنید.یا بر روی تصویر که زیر لینک ها درج شده کلیک کنید .
توجه :
۱- نوشته ای که به رنگ  قرمز نوشته شده  هنوز منتشر نشده و بزودی منتشر می شود به محض انتشار به رنگ آبی در می آید و لینک آن قرار داده می شود بنابراین نوشته های قرمز , لینک نیست .
۲- نوشته ای که به رنگ آبی می باشد علاوه بر نوشته , تصویر آن , و توضیحات آن همگی لینک هم می باشد با کلیک بر روی آن به صفحه مورد نظر هدایت می شوید .
۱- ۱) صنعت نفت : در این مقاله در مورد چگونگی بوجود آمدن نفت , حوزه های نفتی , چگونگی استخراج نفت و… همه نوع اطلاعات علمی در مورد صنعت نفت را در این مقاله مطالعه کنید .
لینک مقاله :  “صنعت نفت

شکل شماره ۱۰- صنعت نفت

۲-۱) تاریخچه نفت : این مقاله در مورد تاریخچه نفت از زمان باستان تا امروز و چگونگی حفر اولین چاه های نفت و همچنین تاریخچه نفت ایران و… اطلاعات تاریخی و سیاسی مهمی در ارتباط با صنعت نفت می دهد .
لینک مقاله : “ تاریخچه نفت

شکل شماره ۱۱-  تاریخچه نفت

۳-۱) نفت و سیاست و محیط زیست : این مقاله صرفا سیاسی می باشد و در مورد نقش صنعت نفت و کشورهای نفتی در ارتباط با اقتصاد و سیاست و محیط زیست توضیحات کاملی داده شده است .
در این مقاله توضیح می دهیم که چگونه حاکمان کشورهای نفت خیز و شرکت های نفتی دست در دست هم به تخریب گسترده محیط زیست زده و  جلو  توافقات زیست محیطی را گرفته اند .
لینک مقاله : “  نفت و سیاست و محیط زیست

شکل شماره  ۱۲ – نفت و سیاست و محیط زیست

همچنین بزودی مقاله ای در ارتباط با قراردادهای نفتی منتشر می شود که به محض انتشار لینک آن در زیر مقاله قرار می گیرد .

۲) انقلاب صنعتی و آلودگی محیط زیست ( مقاله های منتشر شده )

همانطور که گفته شد انقلاب صنعتی اثرات مثبت بسیار مفیدی داشت ولی اثرات منفی زیادی هم داشت . یکی از این تاثیرات منفی قدرتمندتر شدن استعمارگران و دولت های سلطه جو و دیگری تخریب گسترده محیط زیست می باشد که این تخریب شامل تخریب آب و خاک و هوا می باشد .
یکی از اثرات تخریب محیط زیست که حیات همه موجودات زمین را تهدید می کند آلودگی هوا و گرمایش زمین می باشد برای مطالعه در مورد آلودگی هوا و گرمایش زمین بر روی لینک مقاله که با رنگ آبی مشخص شده کلیک کنید.یا بر روی تصویر که زیر لینک ها درج شده کلیک کنید .

۱- نوشته ای که به رنگ  قرمز نوشته شده  هنوز منتشر نشده و بزودی منتشر می شود به محض لنتشار به رنگ آبی در می اید و لینک آن قرار داده می شود ,لینک نیست 
۲- نوشته ای که به رنگ آبی می باشد علاوه بر نوشته , تصویر آن , و توضیحات آن همگی لینک هم می باشد با کلیک بر روی آن به صفحه مورد نظر هدایت می شوید . 
۱- ۱) صنعت نفت : در این مقاله در مورد چگونگی بوجود آمدن نفت , حوزه های نفتی , چگونگی استخراج نفت و… همه نوع اطلاعات علمی در مورد صنعت نفت را در این مقاله مطالعه کنید .

۱-۲) گرمایش زمین : در این مقاله توضیحات کاملی در مورد پدیده گرمایش زمین وخطراتی که در این مورد زمین را تهدید می کند می دهیم و در ادامه راه حل های آن را نیز ارائه میدهیم .
لینک مقاله : “ گرمایش زمین

شکل شماره  ۱۳ – گرمایش زمین

۲-۲) تاریخچه تعغیرات اقلیمی : در این مقاله ابتدا توضیحات کوتاهی راجع به پدیده گرمایش زمین داده و بعد به نقش شرکت های نفتی و دیکتاتورهای نفتی پرداخته و بعد کوشش های مجامع و گروه های طرفدار محیط زیست و اعتراضات فعالین مدنی و… پرداخته تا شروع اولین پیمان های زیست محیطی
لینک مقاله : “تاریخچه تعغیرات اقلیمی  “

شکل شماره ۱۴ – تاریخچه تعغیرات اقلیمی

۳-۲) توافقات زیست محیطی : در این مقاله در مورد کوشش های سازمان ملل در مورد کم کردن گازهای گلخانه ای و توافقات صورت گرفته و نقش شرکت ها و دولت های نفتی(و سایر سرمایه داران و سیاستمداران) که سود خود را در رها شدن گازهای گلخانه ای می بینند توضیح داده و در نهایت به دلائل خروج ترامپ از توافق پاریس خواهیم پرداخت .
لینک مقاله : “پیمان های زیست محیطی  “

شکل شماره ۱۵ – پیمان های زیست محیطی (رهبران جهان در کنفرانس پاریس)

۵-۲) مه دود فتو شیمیائی : مه دودپدیده بسیار خطرناکی می باشد. مه دود یکی از اثرات بارز آلودگی هوا می باشد . در این مقاله در مورد مه دود توضیحات کاملی می دهیم .
لینک مقاله : “ مه دود فتوشیمیائی

 

 شکل شماره۱۶ – مه دود فتوشیمیائی

۴-۲) آلودگی هوا  : در این مقاله ضمن معرفی آلودگی هوا به ابعاد مختلف آلودگی و خطراتی که سلامت انسان ها را تهدید می کند می پردازیم .
لینک مقاله :  “آلودگی هوا   “

شکل شماره ۱۷ – آلودگی هوا

۶-۲) ریز گردها : یکی از تاثیرات انقلاب صنعتی و گرمایش زمین تعغیرات اقلیمی می باشد . تعغیرات اقلیمی منجر به ظهور ریز گردها می شود . در این مقاله اطلاعاتی کاملی در ارتباط با ریزگردها ارائه می دهیم .
لینک مقاله : “ ریزگردها

شکل شماره ۱۸ – ریز گردها

۵– نقش اختراعات در انقلاب صنعتی

اختراعات نقش مهمی در انقلاب های صنعتی داشتند . در واقع انقلاب صنعتی از اختراعات شروع شد و اختراعات هم نتیجه پیشرفت علم در اروپا بود که از دوره رنسانس شروع شده بود . البته اختراعات قبل از انقلاب صنعتی هم نقش مهمی در پیشبرد تکنولوژی داشتند ولی ما در اینجا مهمترین اختراعاتی را که انقلاب صنعتی اول و دوم را رقم زدند بررسی می کنیم ( ۱۲ مورد ) . لازم به ذکر است که در این دوره هزاران اختراع کوچک و بزرگ بوقوع پیوسته که شرح همه آنها در این مقاله نمی گنجد و خود یک کتاب مفصل می شود .

۱) استخراج آهن به روش داربی ( سال ۱۷۰۹ )

آبرهام داربی با استفاده از ذغال سنگ به جای چوب توانست روش جدیدی برای استخراج آهن پیدا کند . با توجه به این که آهن فلزی استراتژیک می باشد و مادر صنایع دیگر می باشد این کشف صنایع انگلستان را دچار دگرگونی کرد بنابراین یکی از مهمترین کشفیات همان استخراج آهن می باشد ( شکل شماره ۳ )
در مورد آهن و صنایع مربوط به آن در یک مقاله جداگانه توضیحات کامل خواهیم داد و لینک آن را هم در همین جا قرار می دهیم .

۲) اولین موتور بخار برای بیرون کشیدن آب ( ۱۷۱۲ )

مواد خام که از معادن بدست می اید یکی از مهمترین پایه های صنایع می باشد و تا آن زمان یکی از مهمترین مشکلات بر سر استخراج معادن وجود آب های زیر زمینی و سایر آب های نفوذی بود با اختراع موتور بخار نیوکامن این مشکل هم از سر راه برداشته شد ( شکل شماره ۳)

۳) جیمز هارگریوس و ماشین بافندگی (۱۷۶۴)

یکی از مهمترین مشکلات دنیای قبل از صنعتی شدن تهیه پارچه و لباس بود . نخ های مورد نیاز برای پارچه بافی را به روش دستی تولید می کردند همچنین بافتن پارچه ها و مراحل تهیه لباس همه به صورت دستی بود با توجه به اهمیت صنعت پوشاک و مقدار تقاضای زیاد در این صنعت ( که بر هیچکس پوشیده نیست ) ساخت دستگاه های اتوماتیک که بتواند این فرایند را ماشینی کند چه سود سرشاری می توانست برای صاحبان این دستگاه ها داشته باشد و چقدر قیمت ها را پائین می آورد . دستگاه های بافندگی و سودی که از این راه سرمایه داران و دولت انگلیس بدست آورد آنها را در گسترش دیگر صنایع کمک زیادی کردند .
بی خود نیست که یکی از مهمترین پایه های انقلاب صنعتی اول را ساخت دستگاه های بافندگی و ریسندگی تمام اتوماتیک دانستند .
در سال ۱۸۶۴ جیمز هارگریوس اولین ماشین اتوماتیک نخ ریسی را برای ریسیدن نخ برای پارچه های پنبه ای اختراع کرد .

۴) ماشین بخار پیشرفته (۱۷۶۹)

اهمیت ماشین بخار در گسترش انقلاب صنعتی برکسی پوشیده نیست قبلا به ماشین بخار نیوکامن اشاره کردیم ولی این یک دستگاه ناقص بود با این وجود برای بیرون کشیدن آب از معادن می توانست کمک بزرگی باشد .
در سال ۱۷۶۹ جیمز وات ماشین بخار پیشرفته ای ساخت که بسیار از ماشین نیوکامن پرقدرت تر بود و می توانست چرخ کارخانجات را بچرخاند و تولید محصولات را چندین برابر کند .

۵) اولین ماشین پارچه بافی ( ۱۷۸۵)

همانطور که شرح داده شد صنعت پوشاک یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب صنعتی بود در سال ۱۷۶۴ توانستند دستگاهی بسازند که الیاف پنبه ای را به طور اتوماتیک به نخ تبدیل کند حال مرحله بعد تبدیل اتوماتیک نخ به پارچه بود که آن هم توسط کشیشی انگلیسی به نام “ ادموند کارتر “ جامه عمل پوشید دستگاه کارتر توسط ماشین بخار جیمز وات به کار افتاد .

۶) اختراع لکوموتیو  (۱۸۱۴)

صنعت حمل و نقل یکی از مهمترین صنایع می باشد (در مورد صنعت حمل و نقل مقاله ای کامل بزودی نوشته می شود ) و اولین انقلاب در صنعت حمل و نقل ساخت لکوموتیو و قطار و راه آهن می باشد .
 به دنبال تلاش پیگیر و مداوم “جورج استیفنسون”، مهندس و مخترع انگلیسی در ساخت وسیله‏ ای برای انتقال و جابجایى بار، اولین لوكوموتیو بخار در ۲۵ ژوئیه ۱۸۱۴م اختراع شد و در چنین روزی در حضور عده ‏ای از كارشناسان امور صنعتی انگلستان و دیگر كشورهای اروپایى آزمایش گردید. جورج استیفنسون این لوكوموتیو را پس از ۱۵ سال آزمایش درباره نیروی بخار ساخته بود. اساس این لوكوموتیو، یك ماشین بخار و دیگ بخار بود. در سال بعد یعنی ۱۸۱۵ راه اهن اولین بار دو شهر انگلیس (استاکتون و دارلینگتون ) را بهم وصل کرد . با این اختراع، تحول تازه‏ ای در ارتباطات بازرگانی و حمل و نقل جهان پدید آمد و هم اكنون به یكی از شاهراه‏ های اصلی ارتباط بدل شده است.
اختراع راه آهن و لکوموتیو  یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب صنعتی بود .

۷) اختراع تلگراف ( ۱۸۳۶)

صنعت ارتباطات از دیر باز یکی از مهمترین نیازهای بشر بوده ( در مورد ارتباطات  مفاله ای مفصل در آینده نوشته می شود ) در قدیم برای رسیدن اخبار از نقطه ای به نقطه دیگر ماه ها وحتی سال ها طول می کشید.یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب صنعتی انقلاب در ارتباطات بود که با اختراع  تلگراف در سال ۱۸۳۶ توسط ساموئل مورس شروع شد .
تلگراف به عنوان سر آغاز دوران رشد و شکوفایى سرمایه دارى شناخته شده است. از طریق تلگرام اخبار و اطلاعات اقتصادى و سیاسى و همچنین پیام هاى فورى نظامى رد و بدل مى شد و به این ترتیب تلگرام نقشى اساسى در توسعه اقتصادى و اجتماعى نیمه دوم قرن نوزدهم ایفا کرد.

۸) اختراع چرخ خیاطی (۱۸۴۲)

تا قبل از چرخ خیاطی دوخت ودرست کردن انواع پوشاک به روش دستی انجام می شد ولی با اختراع چرخ خیاطی این عمل هم ماشینی شد و بنابراین صنعت پوشاک که از مهمترین صنایع بشر است تحول چشمگیری پیدا کرد .
تاریخ اختراع اولین چرخ خیاطی بسیار پر فراز و نشیب است از اولین ماشینی که در سال ۱۷۹۰ اختراع شد تا اختراع خیاط فقیر فرانسوی به نام بارتلمی تیمونیه در سال ۱۸۳۰ که  اختراعش مورد هجوم کارگران قرار گفت و نابود شد تا اولیت ثبت رسمی این اختراع در سال های ۱۸۴۲ و ۱۸۴۴ توسط  «الیاس هاو» و «آیزک سینگر» که منجر به دعوای مفصل و کش و قوس داری بین آنها شد و سرانجام «الیاس هاو» برنده شد و از هر چرخ خیاطی که به بازار می‌آمد حق امتیاز به سود خود دریافت می کرد .

شکل شماره ۱۹ – تصویری از یکی  از قدیمی ترین نوع چرخ خیاطی

در این تصویر متحرک می توانید طرز کار چرخ خیاطی را ببینید

۹) اختراع کوره آهن بسمر توسط”هنری بِسْمِر” ( ۱۸۵۶)

هنری بسمر (زاده ۱۹ ژانویهٔ ۱۸۱۳ درگذشته ۱۵ مارس ۱۸۹۸) یک مهندس اهل بریتانیا بود. او روشی برای تولید فولاد ابداع کرد که به مهمترین روش تولید فولاد در قرن ۱۹تبدیل شد بِسْمِر توانست روشی عملی جهت حذف کربن از چدن تهیه کند و با ساخت کوره های بسمر تولید فولاد و آهن که نیاز صنایع بود چندین برابر شد او شهر شفیلد را به یک مرکز مهم صنعتی تبدیل کرد . امروزه هم از همان روش “بِسْمِر” آهن و فولاد تولید می کنند .
همچنین با همین روش فلزات دیگر را هم ذوب می کنند .

۱۰) اختراع تلفن ( ۱۸۷۶)

امروز کاربرد تلفن بر هیچکس پوشیده نیست , وسیله ای که با آن می توان از راه دور ارتباط برقرار کرد این اختراع توسط الکساندر گراهام بل اولین بار در(دوم ژوئن سال ۱۸۷۵ میلادی مصادف با ۱۱خرداد ۱۲۵۴ شمسی ) ساخته شد و تا امروز به عنوان مهمترین وسیله ارتباطی در صنعت ارتباطات بکار می رود .

۱۲) موتورهای درون سوز(۱۸۷۶)

تا زمان ساخت موتورهای درون سوز تنها به وسیله ماشین بخار می شد نیرو  و حرکت از سوخت بدست آورد و اساس و پایه صنعت و تکنولوژی بر پایه موتور بخار بود ولی ماشین بخار ایرادهای زیادی داشت از جمله این که همواره به یک دیگ بزرگ آب برای تولید بخار نیاز داشت و این حجم و وزن موتور را زیاد می کرد بنابراین  نمی شد موتور بخار را روی دستگاه های کوچکتر گذاشته و وسیله نقلیه ساخت . تنها وسیله نقلیه درخشکی قطار بود .
پدر تمام موتورهای احتراق داخلی را می‌توان “نیکلاس آگوست اتو” ( کلمه اتومبیل هم از نام او آمده است ) دانست که در سال ۱۸۷۶ اولین نمونه از موتورهای احتراق داخلی را اختراع کرد. بر اساس گفته این مهندس آلمانی، مکانیزم این موتور درون سوز از روی دستگاه بخار جیمز وات الهام گرفته شده بود. پیشرانه طراحی شده توسط آگوست اتو قادر بود چهار مرحله مکش، تراکم، انفجار و تخلیه را به صورت مداوم انجام دهد. البته آن زمان موتورهای احتراق داخلی هنوز مناسب خودرو‌ها نبودند،
از این رو ساخت موتورهای درون سوز از مهمترین اختراعان و دستاوردهای  انقلاب دوم صنعتی بود هم اینک که اتومبیل ها تمام خیابان های شهرها و کشورهای مختلف را گرفته اند از ثمرات اختراع آگوست اتو به شمار می رود.
همچنین با کشف موتور دیزل توسط در سال ۱۸۹۲  توسط دکتر رودلف دیزل آلمانی ساخت موتورهای درون سوز تکمیل شد .

۱۲- موتور القائی ( ۱۸۸۸)

امروزه بسیاری از وسائل الکتریکی که با برق کار می کند از موتور بسیاری از دستگاه ها در کارخانجات تا وسائل خانگی که با برق کار می کنند و انرژی الکتریکی را به حرکتی تبدیل می کنند توسط یک موتور الکتریکی (که دینام یا آرمیچر می گویند ) کار می کند . بنابراین ساخت و اختراع ماشین الکتریکی صنعت و تکنولوژی را دگرگون کرد و انرژی برق را همه گیر کرد . و از این رو یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب صنعتی دوم تلقی می شود .
اولین موتور القایی در سال ۱۸۸۲ توسط “نیکولا تسلا” ( دانشمند بزرگ فرانسوی ) در فرانسه اختراع شد اما در سال ۱۸۸۸ و پس از نقل مکان تسلا به ایالات متحده به‌طور رسمی ثبت شد.

۶- مولفه های انقلاب صنعتی چهارم ( از نگاه داووس ۲۰۱۸)

به رسم هر ساله در اولین ماه از سال جدید میلادی، میلیاردرهای جهانی و سیاست گذاران بین المللی در داووس سوییس، مجمع جهانی اقتصاد را برگزار می کنند. داووس ۲۰۱۸ با اعتراضات مردم به نظام سرمایه داری و بویژه ترامپ (نماد این مکتب سیاسی و اقتصادی )برگزار می شود.
از نگاه مجمع جهانی اقتصاد انقلاب چهارم صنعتی ۸ بعد و ۳۷ مولفه اصلی دارد. که در اینجا بررسی می کنیم

۱) بعد اول ( از دست رفتن فرصت های شغلی )

بعد اول تغییرات شغلی و مهارت های انسانی است که بازار کار را با چالش های بزرگی مواجه خواهد کرد .
این یکی از مهمترین تهدیدهای انقلاب چهارم صنعتی برای بازار کار خواهد بود هم اکنون هم با بکار گیری ربات های صنعتی در بخش های مختلف تولیدی میلون ها فرصت شغلی گرفته شده و میلون ها کارگر بیکار شدند . بنابراین یکی از بزرگترین خطر ربات ها و هوش مصنوعی از دست رفتن فرصت های شغلی می باشد .

۲) بعد دوم ( باز تعریف نوآوری و کارافرینی )

بعد دوم تغییر در ماهیت نوآوری ها و سنجش کارآمدی است. نوآوری، کارآفرینی، آینده بنگاه های تولیدی چرخه اقتصادی کشور ها تحت تاثیر این انقلاب صنعتی خواهدبود.
تا قبل از انقلاب چهارم صنعتی نوآوری و خلاقیت مفهوم ویژه خود را داشت ولی انقلاب صنعتی چهارم مفهوم نوآوری و کارآفرینی را تعغیر خواهد داد و چرخه اقتصادی کشورها نیز تحت تاثیر انقلاب صنعتی چهارم دگرگون خواهد شد .

۳) بعد سوم ( رشد اختلاف طبقاتی )

بعد سوم نابرابری هایی است که بواسطه تکنولوژی های جدید عمیق تر خواهد شد.
افزایش شکاف طبقاتی ( ثروتمند شدن ثروتمندان و فقیر شدن فقرا ) در واقع از انقلاب صنعتی اول شروع شد و در کشورهای سرمایه داری چیز جدیدی نیست ولی انقلاب صنعتی چهارم این روند را شدیدتر می کند بنابراین باید شاهد نابرابری های اجتماعی و شکاف طبقاتی بیشتر باشیم

۴) بعد چهارم ( فاش شدن ماهیت حکومت ها و حکمران های فاسد و غیر کار آمد )

بعد چهارم تعغیر در مفهوم حکمرانی و ساختار حکومت ها می باشد . تکنولوژی جدید , قواعد و قوانین و حتی ارزش های اخلاقی مخصوص به خود را باز تعریف می کند .
بنابراین در انقلاب صنعتی چهارم باید شاهد فروپاشی حکومت های استبدادی و غیر کارآمد باشیم . هم اکنون هم با پیشرفت فن آوری هائی که انقلاب چهارم به ما ارزانی کرده غیر کارآمد بودن و ضد مردمی بودن این حکومت ها پیش از پیش به مردم آشکار می شود و فن آوری ( اینترنت و شبکه های اجتماعی ) اجازه نمی دهد این قبیل رژیم ها پایه حکومت خود را بر دروغ و نا آگاهی و جهل مردم قرار دهند . همچنین مفهوم ارزش های اخلاقی هم در حال عوض شدن می باشد . در انقلاب صنعتی چهارم نوآوری ها، هستند که تعریف می کنند چه چیزی انسانی است و چه غیرانسانی. تغییر ارزشهای بنیادی، تغییر هنر و فرهنگ، و تغییر اخلاق همه بخشی از این انقلاب بزرگ هستند

۵) بعد پنجم ( امنیت در فضای مجازی )

چهارمین انقلاب صنعتی ماهیت تعارض ها را تغییر خواهد داد و مفهوم جدیدی از امنیت را جایگزین می کند. مهاجرت، امنیت سایبری، بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی تعدادی از مولفه های جدید امنیت بشمار می روند.
تعریف جدید امنیت را در فضای سایبری می بینیم . سرقت ها و حملات  سایبری نمونه این امنیت هستند تا قبل از انقلاب صنعتی مفهوم امنیت فقط امنیت فیزیکی بود . دزدان و تبهکاران یا به صورت مستقیم جان افراد را تهدید می کردند و یا با ورود شخصی به حریم خصوصی دست به سرقت اموال می زدند .
ولی امروزه به طریق سایبری هکرها می توانند به فضای خصوصی افراد نفوذ کرده و اطلاعات بنگاه های مختلف را سرقت کنند و موجب خسارات زیادی شوند دزدان اینترنتی قادرند حساب های بانکی ما را خالی کنند . پس به طور خلاصه در این انقلاب نوع جدیدی از امنیت به نام امنیت سایبری مورد نیاز است .

۶) بعد ششم ( تعغیرات بنیادی در فضای کسب و کار )

تغییرات بنیادی در کسب و کار ششمین بعد انقلاب صنعتی چهارم است. سرنوشت تولیدات امروز، جامعه مجازی و اقتصاد دیجیتال، تغییرات حمل و نقل و حتی انقلاب اطلاعات و بازی ها، فضای کسب و کار را تغییر خواهد داد.
این امر هم اکنون اتفاق افتاده مفهوم کار تعغیر پیدا کرده فضای کسب و کار که فقط به یک مغازه و یا کارگاه اختصاص داشت در بسیاری از کشورهای دنیا جای خود را به کسب و کار اینترنتی داده است . الان بسیاری لز فروشگاه های اینترنتی به جای مغازه های فیزیکی به کار توضیع اجناس و کسب درآمد مشغولند و کسب و کارهای جدیدی ( فروش فایل های دجیتالی ) در دنیای مجازی شکل گرفته و هر روز گسترده تر می شود .

۷) بعد هفتم ( گسترش دانش بشری از طریق به اشتراک گزاری علوم مختلف )

ترکیب و ادغام فناوری ها و علوم مختلف، هفتمین بعد انقلاب صنعتی چهارم است. همکاری بین رشته های مختلف علمی مرزهای جدیدی از دانش را میگشاید.
امروز پیدا کردن اطلاعات مختلف به توسط اینترنت برای همه افراد به صورت یک امر عادی درآٰمده است . بنگاه های مختلف علمی به این طریق می توانند دانش خود را برای همدیگر و برای مردم عادی به اشتراک بگذارند. اینترنت کمک کرده تا این به اشتراک گذاری ها با بیشترین سرعت ممکن صورت بگیرد و این به گسترش دانش کمک شایانی می کند .

۸) بعد هشتم ( تعغیر اخلاق و هویت )

اخلاق و هویت انسانی دچار یک تغییر بزرگ خواهدشد. در انقلاب صنعتی چهارم نوآوری ها، هستند که تعریف می کنند چه چیزی انسانی است و چه چیز غیرانسانی , تغییر ارزشهای بنیادی، تغییر هنر و فرهنگ، و تغییر اخلاق همه بخشی از این انقلاب بزرگ هستند.

نتیجه گیری : این که انقلاب چهارم صنعتی ( اینترنت و  هوش مصنوعی ) وارد زندگی فرد فرد مردم جهان شده و هم اینک کسی نمی تواند خود را  از آثارش دور کند و همانند هر انقلاب صنعتی هم نکات مثبت و هم نکات منفی دارد و ما بابد نکات مثبت آن را در نظر گرفته و خود و فرزندانمان را برای برخورد با نکات منفی آن آماده کنیم .

شکل شماره ۲۰ – مجمع عمومی اقتصاد

برای مطالعه مقاله های نجومی روی شکل زیر کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله های روانشناسی اینجا  را کلیک کنید .

عکس های طبیعت, طبیعت خوانسار , شکوفه های بهاری  , گلستان کوه ,دانلود آلبوم های کامل بهترین و زیباترین عکس ها ,آلبوم هائی با صدها عکس کیفیت بالا ,  در هیچ کجای اینترنت این عکسها را پیدا نمیکنید , عکس هابدون استفاده از تکنیک های فتوشاپ تهیه شده , کاملا طبیعی 

برای آموزش کامل و حرفه ای گوگل مپ روی شکل زیر کلیک کنید

همه جیز در مورد گوگل مپ

۱) هر گونه اظهار نظر را در فرم اظهار نظر کاربران وارد کنید .
۲) نظرات بعد از تایید مدیریت نشان داده می شود .
۳) با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را هرچه بیشتر  همراهی کنید . مدیریت از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما استقبال میکند .
۴) هرگونه بهره برداری : کپی تمام و یا قسمتی از مطالب این سایت بدون ارجاع منبع آن ممنوع می باشد .
۵) تکثیر فایل های Pdf با ذکر منبع آزاد ولی فروش آن تحت هر عنوان و با ذکر منبع هم ممنوع می باشد .

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.