ماهواره های محیط زیست

امروزه محیط زیست (آب و خاک و هوا و…) بر اثر بی مسئولیتی انسان ها در معرض خطر قرار گرفته است و لازم است فکری به حال آن بشود.کارشناسان و دانشمندان و دوست داران محیط زیست به دنبال راه کار می گردند و اولین راه کار شناخت عواملی می باشد که محیط زیست را در خطر انداخته است و یکی از راه های این شناخت استفاده از ماهواره می باشد . این ماهواره ها را ما ماهواره های محیط زیست می نامیم ولی بجز تعداد اندکی از این ماهواره ها تمام وظائف این ماهواره ها به فعالیت های محیط زیستی مربوط نمی شود . تعداد زیادی از ایم ماهواره ها در واقع ماهواره های هواشناسی هستند که در کنار وظیفه اصلی خود که کار هواشناسی می باشد به فعالیت هائی هم در رابطه با محیط زیست هم مشغول هستند تعدادی از این ماهواره ها هم ماهواره های تصویربرداری  هستند که حداقل مقداری از کارتصویربرداری خود را در جهت شناخت عوامل تخریب محیط زیست انجام می دهند.بنابراین واقعا مرزی دقیق نمی توان برای ماهواره های محیط زیست تعیین کرد . در این مقاله در مورد ماهواره های محیط زیست توضیح می دهیم . و البته قبل از آن مختصری درمورد گرانش و همچنین مقاله های فصل دهم «ماهواره (۱)» توضیح میدهیم.

۱- مختصری از گرانش

قبل از توضیح در موردحرکات مداری بهتر است درمورد گرانش و قانون جاذبه عمومی توضیحات مختصری بدهیم برای توضیحات کاملتر به لینک مقاله هائی که گذاشتیم(با رنگ آبی) مراجعه کنید.بخصوص مقاله “ قانون جاذبه عمومی نیوتن“ را حتما مطالعه کنید.

۱) فصل اول گرانش

بی شک گرانش یکی از مهمترین نیروهای طبیعت است بدون نیروی گرانش هیچ ستاره و سیاره…بوجود نمی آمد و جهان شکل نمی گرفت.ازابتدای خلقت جهان نیروی گرانش درحال ساختن و ساماندهی جهان ما بوده ، درک چگونگی شکل گیری کهکشان ها و ستارگان و سیارات و …همه اجرام سماوی و درک حرکت آنها بدون شناخت نیروی گرانش امکان پذیر نیست.
در بخش اول گرانش ازتاریخچه گرانش شروع کرده و بعد توضیح می دهیم که نیوتن چگونه نیروی گرانش را کشف کرد و بعد هم به مسائل در رابطه با گرانش می پردازیم برای مطالعه کامل مقاله های فصل اول گرانش به “ جمع بندی مقاله های فصل هفتم – گرانش(۱) “ مراجعه کنید.

۲) فصل دوم گرانش

در فصل دوم که ادامه فصل اول است از مقاله « گرانش سطحی » شروع کرده و مقاله های دیگر را در رابطه با گرانش و به خصوص گرانش سطحی نوشتیم . برای مطالعه در مورد مقاله های این فصل به “جمع بندی مقاله های فصل هشتم – گرانش(۲) “ مراجعه کنید .

۳) فصل سوم گرانش

در فصل سوم نظریه های نوین که در مورد گرانش مطرح شده شرح می دهیم از «انبساط جهان» شروع کرده و بعد به ماده و انرژی تاریک و…بعد نسبیت عام انشتین می پردازیم و گرانش را از این دیدگاه مورد بررسی قرار می دهیم.برای مطالعه مقاله های فصل سوم گرانش به “جمع بندی مقاله های فصل مهم- گرانش(۳) ” مراجعه کنید . 

۴) مهمترین مقاله های فصل ماهواره

برای مطالعه مقاله های مربوط به ماهواره توصیه میشود حتما سه مقاله مربوط به فصل گرانش راحتما مطالعه کنید این سه مقاله عبارتند از :
۴-۱) مقاله قانون جاذبه عمومی نیوتن: در این مقاله در مورد قانون جاذبه عمومی و مطالب مرتبط با آن توضیح کامل داده شده است .
۴-۲) مکانیک مداری و قوانین کپلر (۱) : مکانیک مداری یا اخترپویاشناسی( astrodynamics) شاخه‌ای از علم مکانیک است که به حرکت اجرام آسمانی (کهکشان ها تا ستارگان و سیارات و قمرها و…) و مدارهائی که بر اثر گرانش متقابل یکدیگر تشکیل می دهند می پردازد . بنابراین توصیه می کنیم قبل از شروع بحث ماهواره دو مقاله در مورد مکانیک مداری را حتما مطالعه کنید . در مقاله “مکانیک مداری و قوانین کپلر (۱) “در مورد مکانیک مداری و قوانین کپلر توضیح داده و قوانین کپلر را ثابت کردیم .
۴-۳) مکانیک مداری و قوانین کپلر (۲) : در مقاله “مکانیک مداری و قوانین کپلر (۲) “در مورد کاربرد قوانین کپلر(بخصوص قانون سوم کپلر) و انواع مدارهای کپلری توضیح می دهیم .

۲- مختصری از ماهواره

ماهواره ها انقلابی بزرگ در عرصه های مختلف دانش و تکنولوژی ایجاد کرده اندو مسیرتحولات و پیشرفت تمدن ما را سرعت بخشیدند. از این رو ما در مقاله های نجومی دو فصل را به ماهواره اختصاص داده و سعی کردیم همه مطالب مرتبط با ماهواره را دراین دو فصل بگنجانیم.مقاله حاضردهمین مقاله از« فصل اول ماهواره » است.

۱) ماهواره

امروزه همه ما به اهمیت ماهواره و نقش آن در تکنولوژی و تمدن کنونی ما و خدماتی که این ابزارها به طور مستقیم و غیر مستقیم به ما ارائه می دهند واقف هستیم .
در مقاله “ماهواره“  در مورد ماهواره : ماهواره چیست؟ ، تفاوت ماهواره با قمر طبیعی ، چرا ماهواره سقوط نمی کند؟ ، فرق ماهواره با قمر طبیعی ، فرق ماهواره با مدار گرد و…تاریخ ماهواره ، کشورهای دارای فناوری ماهواره و … به تفصیل توضیح خواهیم داد .

۲) تقسیم بندی ماهواره ها

ماهواره ها وسائلی هستند که توسط بشر به فضا فرستده می شوند و در مدار زمین قرار گرفته تا به انجام خدمت بپردازند.روش های مختلفی برای تقسیم بندی ماهواره ها وجود دارد در یکی از این روش ها ماهواره ها را بر حسب ارتفاع طبقه بندی می کنند در روش دیگر ماهواره ها بر اساس اندازه طبقه بندی می کنند و در روش دیگر ماهواره ها را بر اساس کاربرد طبقه بندی می کنند و…در مقاله “ انواع ماهواره “ ابتدا به این تقسیم بندی ها خواهیم پرداخت و به طور خیلی مختصر در مورد آنها توضیح می دهم و در انتها هم همه این توضیحات را به صورت جداولی کامل ارائه می کنیم . همچنین در مورد تاسواره ها ( ماهواره های کوچک ) هم توضیحات مفصلی خواهیم داد .

۳) مدارهای ماهواره ای

در مقاله “ مدارهای ماهواره ای “ ابتدا در مورد روش قرار دادن ماهواره ها در مدار وقوانین حاکم بر آن توضیح کامل داده و بعد به پیشرانش و سوخت ماهواره ها خواهیم پرداخت و توضیح خواهیم داد که چرا ماهواره حتی بعد از قرار گیری در مدار به سوخت و نیروی پیشران نیاز دارد.دربخش بعدبه مدارهای ماهواره ها و قوانین حاکم بر آن خواهیم پرداخت و در بخش های بعد این مدارها (مدار لئو ، مدار مئو ، مدار ژئو و…) را به طور کامل توضیح خواهیم داد از آنجائی که در مقاله های مختلف در ارتباط با ماهواره ها به طور مرتب به این اصطلاحات نیاز خواهیم داشت این مقاله از مهمترین مقاله های فصل ماهواره ها می باشد و توصیه می کنیم حتما این مقاله را مطالعه کنید .

۴) اجزاء ماهواره

ماهواره ای که به مدار زمین فرستاده می شود تا انجام وظیفه کند از قسمت های مختلفی تشکیل شده است . در مقاله “ اجزاء ماهواره“ به صورت ساده و مختصر به بررسی و توضیح قسمت هائی ازماهواره پرداختیم که دربیشتر  ماهواره ها به کارمی رود این قسمت ها را “اجزاء پشتیبان ماهواره“می نامند. البته بررسی کامل تمام این قسمت ها بسیار پیچیده بوده و از حوصله این مقاله خارج می باشد. مقاله مهمترین قسمت های یک ماهواره را بررسی می کند. از قسمت های مهمی که هر ماهواره دارد می توان به : سازه یا بدنه ماهواره ، سیستم کنترل وضعیت ، سیستم تهیه انرژی و… اشاره کرد.

۵) تصویربرداری ماهواره ای

ماهواره ها تاثیرات عمیقی بر زندگی و تکنولوژی مادارند ازجمله کاربردهای ماهواره گرفتن عکس(تصویر) از سطح زمین می باشد. ماهواره های تصویربردارچشم انسان درفضا می باشند.تصویر برداری ماهواره ای کاربرد بسیار عظیمی درزندگی و تمدن ما دارد(هواشناسی،محیط زیست،نقشه برداری…امور نظامی و دفاعی)در  مقاله “تصویربرداری ماهواره ای “درمورد تصویربرداری ماهواره ای به طورکامل توضیح می دهیم . مواردی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت عبارت است از : فرق تصویر برداری ماهواره ای با عکسبرداری هوائی ، اهمیت و کاربرد تصویربرداری ماهواره ای ، ماهواره ها چگونه تصویر برداری می کنند؟ ، وضوح درتصاویر ماهواره ای ، روش های ارائه تصاویر ماهواره ای به کاربران و… به طور مفصل توضیح خواهیم داد .

۶) ماهواره های تصویربردار

امروزه انواع مختلفی از ماهواره ها وجود دارند که مخصوص تصویربرداری از سطح زمین می باشند تنها ۷۶۵ ماهواره وجود دارد که به طورحرفه ای فقط مشغول تصویربرداری از سطح زمین می باشند. درمقاله“ماهواره های تصویربردار “ تعدادی از این ماهواره ها را معرفی می کنیم . از مهمترین ماهواره هائی که در این مقاله در مورد آن توضیح خواهیم داد عبارتند از : ماهواره های لندست ، ماهواره های ورلدویو ، ماهواره های اسپات ، ماهواره های کشور هند و چین خواهیم پرداخت .

۷) هواشناسی با ماهواره

ماهواره ها کاربردهای متنوعی دارند یکی از مهمترین کاربردهای ماهواره ها در هواشناسی می باشد. ماهواره ها دانش هواشناسی و پیش بینی هوا را دگرگون کردندماهواره ها با تصویربرداری از ابرها و جریانات هوا می توانند نقشی بزرگ در پیش بینی هوا و اقلیم داشته باشند در مقاله “هواشناسی با ماهواره  “ ابتدا درمورد علم هواشناسی ، تاریخچه هواشناسی … توضیح کوتاه و مختصری داده و پاره ای از اصطلاحات هواشناسی را شرح داده و بعد در مورد لزوم هواشناسی با ماهواره وچگونگی کارکرد ماهواره های هواشناسی به طور کامل  توضیح می دهیم .

۸) ماهواره های هواشناسی(آمریکا و اروپا)

کشورهای بسیاری دارای فناوری ماهواره می باشند و بسیاری از این ماهواره ها به کار خدمات هواشناسی (شناسائی پدیده های هواشناسی و…پیش بینی وضع هوا) مشغول می باشند در مقاله “ماهواره های هواشناسی آمریکا و اروپا “ درمورد ماهواره های معروف هواشناسی آمریکا و اروپا (تایروس و نوا ، گوئس و متئوست) توضیح می دهیم.همچنین جداول کامل مشخصات فنی(تاریخ پرتاب ،تاریخ بازنشستگی ، ارتفاع اوج و حضیض،دوره تناوب و …)این ماهواره ها را هم ارائه خواهیم داد .

۹) ماهواره های هواشناسی(شوروی و روسیه)

اتحاد جماهیر شوروی نخستین کشوری بود که اقدام به ارسال ماهواره به فضا کرد(اسپوتنیک یک-Sputnik 1) و در تمام سال های بعدازآن تا موقع فروپاشی کامل شوروی همیشه پیشگام صنعت ماهواره بود وبعد ازفروپاشی شوروی این صنعت به روسیه انتقال پیدا کردو امروزه هم روسیه یکی ازقدرتمندترین کشورها در زمینه ماهواره و صنعت ماهواره میباشد در مقاله “ماهواره های هواشناسی(شوروی و روسیه) “ در مورد ماهواره های معروف هواشناسی شوروی سابق و روسیه کنونی توضیح می دهیم . از مهمترین ماهواره های شوروی و روسیه که در این مقاله در مورد آن توضیح می دهیم عبارت است از: ماهواره های هواشناسی متئور ، ماهواره های هواشناسی کاسموس و ماهواره های هواشناسی الکترو ال Elektro-L

۱۰) ماهواره های هواشناسی چین و ژاپن و هند

در مقاله های قبلی در مورد ماهواره های هواشناسی (آمریکا و اروپا ، روسیه و شوروی) توضیح دادیم . بجز این کشورها ،کشورهای دیگری نیز هستند که جزء قدرت های برتر فضائی می باشند .در آسیا مهمترین کشورهای دارای فناوری فضائی چین و هند و ژاپن می باشند. بنابر این درمقاله “ماهواره های هواشناسی(چین و ژاپن و هند) “در مورد ماهواره های هواشناسی چین و هند و ژاپن توضیح می دهیم.ماهواره های هواشناسی چین موسوم به « فنگ یون چین » به معنی بادها و ابرها (Fengyun و به اختصارFY) و ماهواره های هواشناسی ژاپن « هیماواری »به معنی گل آفتابگردان (Himawari) و ماهواره های هواشناسی هند هم به نام « اینست »(INSAT) می باشند .

۳- محیط زیست و گازهای گلخانه ای

محیط زیستی که ما با آن آشنائی داریم تشکیل شده است از:خاک، آب، هوا،درختان، حیوانات و… که امروزه به طورخطرناکی مورد تخریب قرار گرفته است تخریب محیط زیست می تواند آثار فاجعه باری برای همه موجودات زنده داشته باشد و در صورت تداوم این امر زندگی(گیاهی و جانوری) در روی زمین منقرض شود .با توجه به این که انسان هم یکی از همین موجودات زنده می باشد و زندگی انسان در روی زمین به محیط زیست وابسته است تخریب محیط زیست می تواند برای انسان هم بسیار خطرناک باشد و حتی منجر به انقراض انسان ( مانند همه جانداران) شود . بنابر این یکی از اولین قربانیان محیط زیست خود انسان می باشد .
دراین بخش ابتدا به عوامل تخریب محیط زیست و خطراتی که از این راه متوجه انسان و سایر جانداران میشود خواهیم پرداخت و دربخش های بعد نقش ماهواره های محیط زیست را در حل این معضل بررسی خواهیم کرد. 

۱) عوامل و اثرات تخریب محیط زیست

دستکاری انسان ها در اکوسیستم ، آلوده کردن آب و خاک و هوا و انتشار گازهای گلخانه ای و…از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست می باشند :
۱-۱) آلوده کردن خاک : یکی از مهمترین عوامل اصلی تشکیل دهنده محیط زیست خاک می باشد . خاک تامین کننده مواد آلی و معدنی برای رشد گیاهان محسوب می شود. همه غذایی که ما انسان ها می خوریم و نیز همه غذایی که موجودات زنده استفاده می کنند ریشه درخاک دارند بنابر این آلوده کردن خاک می تواند زیان های جبران ناپذیری برای انسان و موجودات زنده داشته باشد.
۱-۲) آلودگی آب : زندگی بر روی زمین بدون آب امکان پذیر نمی باشد بنابراین یکی از مهمترین وظیفه همه انسان ها حفاظت ازآب پاک و سالم و جلوگیری از آلودگی آب می باشد.باید متوجه باشیم با وجودی که بیش از ۷۵درصد ازسطح زمین را آب و یخ پوشانده است تنها ۳درصدآب جهان قابل شرب می باشد .
۱-۳) آلودگی هوا : آلودگی هوا عبارت است از هرگونه تغییر در ترکیب شیمیایی، فیزیکی و حتی بیولوژیکی جو که برای انسان،گیاه یا حیوان خطرناک بوده و برای اشیا و متعلقات زندگی مضر باشد امروزه بشر با وارد کردن مواد سمی و آلوده ، هوا را هم آلوده کرده به گونه ای که در شهرهای صنعتی و کلانشهرها آلودگی هوا تبدیل به یک معضل شده است .
۱-۴) تخریب لایه ازن : لایه ازن لایه ای است که بین لایه های ترپوسفر و استراتوسفر قرار گرفته و از ارتفاع ۲۰کیلومتری شروع شده و تا۳۰کیلومتری از سطح زمین ادامه پیدا می کند.مهمترین نقش لایه ازن جلوگیری از ورود اشعه ماوراء بنفش به زمین می باشد با تخریب لایه ازن و ورود اشعه ماوراء بنفش به سطح زمین حیات در روی زمین مورد مخاطره جدی قرار گرفته و بسیاری ازموجودات زنده(گیاه و جانور)ازبین می روند.(برای مطالعه درمورد لایه ازن به مقاله “ لایه ازن “ مراجعه کنید.
۱-۵)گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین : گرمایش زمین یکی از خطرناک ترین پدیده هائی است که با وارد کردن گازهای گلخانه ای(دی اکسید کربن و متان و…)به جو زمین ایجاد می شود و می تواند باعث نابودی حیات بر روی زمین شود.نظربه اهمیت این پدیده دریک قسمت دیگر در مورد آن توضیح می دهیم. 
۱-۶) نابودی جنگل ها : جنگل ها ریه های زمین هستند،جنگل ها یکی از مهمترین منابع تامین اکسیژن زمین می باشند( با تبدیل دی اکسید کربن به اکسیژن) از این رو نابودی جنگل ها ضمن این که باعث افزایش گازهای گلخانه ای و پدیده گرمایش زمین می شود آثار مهلک بسیاری هم بر اکوسیستم زمین دارد.یکی از مهمترین دلائل نابودی جنگل ها قطع بی رویه آنها به منظور استفاده از چوب درختان و آتش سوزی جنگل ها می باشد.
۱-۷) پدیده بیابان زائی : یکی از آثار مهلک سوء استفاده انسان از محیط زیست نابودی مراتع و جنگل ها می باشد جنگل ها بر اثر آتش سوزی و قطع درختان نابود می شود و به مراتع تبدیل می شود ، مراتع بر اثر چرای بیش از اندازه دام هائی که گوشت انسان ها را تامین می کنند و …نابود می شود.بنابراین به مروز زمان مناطق سرسبز و جنگلی و مراتع به بیابان و کویر تبدیل شده و این برای محیط زیست بسیار خطرناک است.
۱-۸) آب شدن یخ های قطبی : یکی از اثرات گرم شدن زمین ذوب شدن یخ های قطبی و بالا آمدن آب دریاها (تا ۲۰متر)می باشدکه می تواند بر روی زندگی ساحل نشینان تاثیرات مخربی بگذارد.یکی از مشهود ترین این تاثیرات زیر آب رفتن شهرهای ساحلی می باشد.
۱-۹) نابودی حیات وحش : تجاوز انسان به محیط زندگی جانوران و شکار بی رویه انواع مختلف جانداران باعث نابودی نسل بسیاری ازجانوران کمیاب و با ارزش شده است از آنجائی که زندگی انسان و جانوران به هم وابسته است نابودی بسیاری از گونه ها می تواند تاثیر مخربی هم بر زندگی انسان ها بگذارد .

۲)گرمایش زمین

متوسط دمای زمین قبل از صنعتی شدن (حدود سال ۱۸۰۰) ۱۴/۷ درجه بود .در دوران صنعتی شدن(انقلاب صنعتی)دمای متوسط زمین شروع به افزایش کرد و تا سال ۲۰۲۰ به تا ۱۶درجه رسید(حدود ۱/۳درجه گرمتر شده است)روند گرم شدن زمین تا صدسال آینده به بیش از ۶/۵ درجه می رسد و این امر عواقب وخطرات بسیار مهلکی(مهلک تر ازتمام خطرات دیگر)داشته و می تواند حیات را در روی زمین منقرض کند امروزه پدیده گرمایش زمین یکی از۵ عاملی است که می تواندحیات را برروی زمین منقرض کند یکی از مهمترین دلائل گرمایش زمین ورود گازهای گلخانه ای (دی اکسید کربن و متان و…می باشد) به جو زمین می باشد و از دلائل دیگر گرمایش زمین می توان به قطع بی رویه جنگل ها ، آتش سوزی جنگل ها، نابودی مراتع و… اشاره کرد. (برای مطالعه بیشتر درمورد گرمایش زمین به مقاله “گرمایش زمین “ مراجعه کنید.)

۳) تاثیرات گرمایش زمین

گرمایش زمین تاثیرات بسیار مخربی بر روی اکسیستم و حیات گیاهی و جانوری و در نتیجه زندگی انسان دارد که در قسمت قبل به بعضی از مهمترین آنها اشاره کردیم .(نابودی جنگل ها ، پدیده بیابان زائی ، آب شدن یخ های قطبی)علاوه بر آن تاثیرات دیگر گرمایش زمین به این صورت می باشد .
تغییرات اقلیمی و خشکسالی های گسترده ، قدرتمند شدن طوفان ها و بلایای طبیعی ناشی از گرمایش زمین ، ظهور بیماری های مرگبار ، اسیدی شدن دریاها و از بین رفتن گونه های دریائی و…

۴) مقابله با گرمایش زمین

با وجود دلائل قوی مبنی بر تاثیر گازهای گلخانه ای و اثرات مخرب آن بر روی زمین بخاطر ملاحظات سیاسی و اقتصادی ، قدرت های سیاسی و اقتصادی(کارتل های نفتی ، کشورهای نفت خیز و… ) در ابتدا هیچگونه اقدام مثبتی در این راستا صورت نگرفت ولی بعد از انتشار گزارش های مختلف در مورد خطرات گرمایش زمین توسط دانشمندان و فعالین محیط زیست و…اعتراضات عمومی(تظاهرات و اجتماعات اعتراضی و…)سرانجام کشورهای مختلف مجبورشدند طی کنفرانس های مختلفی که توسط سازمان ملل متحدسازماندهی شد اقدامات موثری درجهت حفظ محیط زیست وکاهش گازهای گلخانه ای به عمل آورندکه مهمترین دستاورد آن «توافق پاریس » می باشد.برای مطالعه درمورد این که چه کسانی و چگونه و با چه انگیزه ای جلو اقدامات پیش گیرانه برای جلوگیری از گرمایش زمین را گرفته و تاریخچه تغییرات اقلیمی و… به مقاله “ تاریخچه تغییرات اقلیمی “ مراجعه کنید.

۵) پایش محیط زیست

دانشمندان و فعالان محیط زیست و … سایر افراد آگاه و مسئولیت پذیر در قبال تخریب محیط زیست و طبعات و آثار خطرناک گازهای گلخانه ای هشدار می دهند و کارتل های نفتی و …کسانی که سودآنها در مصرف هرچه بیشتر سوخت های فسیلی می باشد این مسئله را انکار می کنند.بنابراین دانشمندان برای ارائه دلائل و شواهد کافی برای آگاه سازی سیاستمداران و مردم جهان باید به صورت همه روزه محیط زیست(یخ های قطبی ،جنگل ها،مراتع و…)را پایش کنند.تا هم هشدارهای لازم را داده و هم به طور دائم تاثیر گازهای گلخانه ای را بررسی کنند از طرفی با رصدجنگل ها می توانند آتش سوزی ها را به موقع تشخیص داده و در رفع آن کمک کنند .    

۶) ماهواره های محیط زیست

دانشمندان به شیوه های گوناگون محیط زیست را بررسی می کنند.فعالان محیط زیست و جنگل بان ها از روی زمین وضعیت را کنترل می کنند . همچنین به کمک عکسبرداری هوائی مرتب به پایش محیط زیست مشغول می باشند . ولی این ها کافی نمی باشد یکی از مهمترین راه های پایش و بررسی محیط زیست ، کنترل و عکسبرداری با ماهواره می باشد . از این رو امروزه ماهواره های محیط زیست به مهمترین وسیله پایش محیط زیست تبدیل شده اند.به کمک ماهواره نه تنها می توان به صورت همه روزه آثار گازهای گلخانه ای در نابودی محیط زیست وگرمایش زمین را بررسی کرد بلکه با دادن هشدارهای لازم به مسئولین و مامورین زمینی از آتش سوزی های گسترده و فجایع مشابه نیز جلوگیری کرد.نظر به اهمیت این موضوع در بخش بعدی در مورد ماهواره های محیط زیست بیشتر توضیح می دهیم .

۴- ماهواره های محیط زیست

امروزه اهمیت محیط زیست و حفظ محیط زیست بر کسی پوشیده نیست . با حفظ و حراست از جنگل ها و فضای سبز تا جلوگیری از ورود گازهای گلخانه ای و… از این رو فعالین محیط زیست و کشورهای مختلف همگی در تلاش برای حفظ محیط زیست می باشند . یکی از راه های حفظ محیط زیست پایش جنگل ها و مراتع ، گازهای گلخانه ای ، یخ های قطبی و…می باشد و یکی از مهمترین روش های آن هم ماهواره می باشد . امروزه ماهواره هائی هستند که در کنار کارحرفه ای خود (ماهواره های تصویر برداری و ماهواره های هواشناسی ) به کار رصد و پایش محیط زیست هم می پردازند و ماهواره هائی هستند که مهمترین ماموریت آنها حفظ و حراست از محیط زیست می باشد در این بخش در مورد ماهواره های محیط زیست توضیح کلی داده و در بخش های بعد بعضی از این ماهواره ها را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم .

۱) کاربرد ماهواره های محیط زیست

یکی از مشکلات فعالین محیط زیست و دولت های حامی آنها این است که بسیاری از مردم خطرات و اهمیت تخریب محیط زیست (ورود گازهای گلخانه ای به جو ، تخریب لایه ازن و…) دست کم گرفته و یا انکار می کنند ( کارتل های نفتی و…) ازطرف دیگر کارشناسان محیط زیست باید بدانند اوضاع تا چه حدبحرانی است و گرمایش زمین به کجا رسیده و راه کار چیست و… از این رو وجود ماهواره هائی که محیط زیست را به طور پیوسته رصد کنند لازم است . در این راستا ماهواره های مختلفی به فضافرستاده شده که پدیده های در ارتباط با آلودگی هوا و لایه ازن و گازهای گلخانه ای(کاهش جنگل ها و مراتع،سوراخ شدن لایه ازن،دمای متوسط جهانی و…آب شدن یخ های قطبی) را پیوسته رصد می کنند.این رصدهابا تصویربرداری ماهواره ای ازجنگل ها و مراتع ، یخ های قطبی و…تا اندازه گیری دمای میانگین جهانی و ضخامت لایه ازن و…انجام می شود .
همچنین این ماهواره ها باتصویربرداری در روز و شب آتش سوزی جنگل ها را به موقع تشخیص داده و هشدارهای لازم را دراین ارتباط داده تا مامورین محیط زیست بتوانند به موقع آتش سوزی ها را که نقش مهمی درتخریب جنگل ها و مراتع دارند شناسائی و از بین ببرند . 

۲) ماهواره های محیط زیست آمریکا و اروپا

ازجمله ماهواره هائی که به کار پایش محیط زیست مشغول هستند و متعلق به آمریکا و اتحادیه اروپا هستند می توان به این موارد اشاره کرد :
۲-۱) ماهواره های سنتیتل(نگهبان)Sentinel : این ماهواره ها ازجمله مهمترین ماهواره های هواشناسی و محیط زیست می باشند که علاوه بر رصد آب و هوا و پیش بینی وضع هوا به کار های در ارتباط با محیط زیست(شامل : رصد لایه ازن ، اندازه گیری تابش های فرابنفش ، اندازه گیری دی اکسید کربن و سایر آلاینده های هوا ، رصدآتش سوزی جنگل ها و فعالیت های آتشفشانی ، اندازه گیری ضخامت لایه یخ درقطب ها و کوهستان ها و…)خواهد پرداخت. دربخش هشتم درمورد ماهواره های سنتیتل به طورکامل توضیح خواهیم داد. 
۲-۲) ماهواره های نیمبوس : ماهواره های نیمبوس ماهواره های هواشناسی ومحیط زیست آمریکا می باشند که برای آزمایش سیستم های پیشرفته برای مطالعات جوی و تحقیق و توسعه هواشناسی ، پایش یخ های قطبی ، پایش لایه ازن و…طی یک دوره ۱۴ساله (از۲۸آگوست۱۹۶۴تا ۲۴ اکتبر۱۹۷۸)جمعا ۱۴ماهواره را به مدار خورشید آهنگ فرستادند.دربخش پنجم درمورد ماهواره های نیمبوس به طور کامل توضیح خواهیم داد.
۲-۳) ماهواره انویست Envisat : این ماهواره توسط آژانس فضائی اروپا مدیریت شده و در اول مارس۲۰۰۲ با موشک آریان ۵ ازپایگاه فضائی گویان فرانسه به ارتفاع ۷۹۰کیلومتری زمین فرستاده شد.این ماهواره هم علاوه بر وظائف خود به عنوان ماهواره هواشناسی به کار پایش محیط زیست(اندازه گیری ضخامت یخ های قطبی،پایش لایه ازن،اقیانوس شناسی و…)هم می پردازد . هزینه توسعه و پرتاب انویست ۲٫۳ میلیارد یورو شد.این پروژه طی برنامه محیط زیست سازمان فضائی اروپا «برنامه کپرنیک » (درباره برنامه کپرنیک دربخش هفتم مفصل توضیح می دهیم) ساخته شد و بعدا ماهواره های سنیتل جایگزین ماهواره انوبیست شد.

شکل شماره۱ – مدل ماهواره انوبیست در اندازه اصلی

۳) ماهواره های محیط زیست ژاپن

ژاپن یکی از بزرگترین و مهمترین کشورها در زمینه ماهواره و فضاپیما می باشد آژانس پژوهش‌های هوافضای ژاپن(JAXA)یکی از بزرگترین سازمان های فضائی می باشد در زمینه ماهواره های محیط زیست هم ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد ازجمله ماهواره های محیط زیست ژاپن به این موارد می توان اشاره کرد.  
۳-۱) ماهواره های مشاهده دگرگونی های جهان GCOM : این ماهواره ها طی پروژه ای به نام«مأموریت مشاهده دگرگونی‌های جهانی »توسط JAXA راه اندازی شد.هدف از این ماموریت نظارت دراز مدت بر تغییرات زیست محیطی می باشد ( بارش برف ، تغییرات آب و هوائی و… ) نام این ماهواره ها به زبان ژاپنی «شیزیکو » به معنی آب است اولین ماهواره ازاین سری به نام(GCOM-W1)در۱۸مه۲۰۱۲ودومین ماهواره به نام(GCOM-C1) درتاریخ ۲۳دسامبر۲۰۱۷درمدارخورشید ثابت قرار گرفت.دربخش دهم دراین رابطه بیشترتوضیح می دهیم.
۳-۲) ماهواره دیده بانی گازهای گلخانه ای GOSAT: این ماهواره که به نام گوست(GOSAT) نامیده می شود یکی ازپیشرفته ترین ماهواره هائی است که به طورکاملا کاملا حرفه ای به اندازه گیری و پایش گازهای گلخانه ای مشغول می باشد.(غلظت دی‌اکسید کربن و متان را در۵۶۰۰۰نقطه ازجو زمین اندازه‌گیری می‌کند.) ماهواره گوست به نام ایبوکیIbuki) نیز شناخته می‌شود. واژه ایبوکی درزبان ژاپنی به معنای «تنفس و سر زندگی» است.اولین ماهواره این گروه در۲۳ ژانویه ۲۰۰۹به فضا پرتاب شد.دربخش نهم بیشتر توضیح میدهیم.

۴) ماهواره های محیط زیست دیگر کشورها

بجز کشورهائی که نام بردیم کشورهای دیگری نیز هستند که ماهواره های محیط زیست را برای رصد و پایش محیط زیست به فضا فرستادند از مهمترین این ماهواره ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۴-۱) ماهواره های رادارست کانادا Radarsat: پروژه رادارست(Radarsat)نخستین پروژه ماهواره های دیدبانی زمین کانادا می باشدکه به منظور هواشناسی(پیش بینی وضعیت هوا و…)همچنین پایش جو و اهداف محیط زیستی(مدیریت منابع طبیعی و پایش تغییرات اقلیمی،پایش جنگل ها و مراتع،پایش قطب شمال و …) رقم خورده است.این پروژه شامل دو ماهواره Radarsat-1 و Radarsat-2 میباشد.رادارست یک(Radarsat-1) درتاریخ ۴نوامبر۱۹۹۵و Radarsat-2 در۱۴دسامبر ۲۰۰۷ به مدارخورشید آهنگ فرستاده شد. در بخش ششم در این رابطه بیشترتوضیح می دهیم .
۴-۲) ماهواره رصدگر یخ های قطبی یا « یخ یاب » (BNU) : ماهواره رصدگر یخ های قطبی که ساخت دانشگاه پکن می باشد و (BNu-1)نامیده می شود نخستین ماهواره ای است که به طور حرفه ای به منظور مطالعه ذوب شدن یخ های قطب جنوب بر اثر گرمایش زمین درتاریخ ۱۲سپتامبر ۲۰۱۹ توسط سازمان فضائی چین (CNSA) پرتاب شده و در مدار خورشید آهنگ قرارگرفت . این اولین سری از این ماهواره ها می باشد و قرار است ۲۵ ماهواره دیگر از این سری به مدار فرستاده شود .
۴-۳) ماهواره آرکیتای روسی : ماهواره های آرکیتا (Arktika) پروژه ای ازماهواره های هواشناسی و محیط زیست می باشندکه توسط سازمان فضائی روسیه «روسکاسموس» به منظورتحقیقات هواشناسی ومحیط زیستی راه اندازی شدند.اولین ماهواره ازاین سری به نام «آرکتیکا-ام» (Arktika-M)درتاریخ ۲۸فوریه۲۰۲۱ به فضا پرتاب شد و ماهواره بعدی درسال ۲۰۲۳ پرتاب خواهد شد به گونه ای که تا سال ۲۰۲۵جمعا پنج ماهواره از سری ماهواره های آرکیتا به مدار زمین فرستاده خواهد شد .

شکل شماره ۲ – ماهواره آرکتیکا-ام (Arktika-M)

۵) جمع بندی ماهواره های محیط زیست

بیشتر ماهواره های محیط زیست همان ماهواره های هواشناسی می باشند که فعالیت ها و اندازه گیری هائی نیز در ارتباط با محیط زیست انجام می دهند بسیاری از آنها هم ماهواره های تصویر بردار می باشند و بعضی ماهواره ها هم به طور حرفه ای فقط به فعالیت های محیط زیستی مشغول می باشند . ماهواره هائی که در این بخش معرفی کردیم در جدول شماره یک خلاصه شده است.دربخش های بعدی درمورد مهمترین این ماهواره ها به صورت مفصل توضیح می دهیم . 

 جدول شماره ۱ – مشخصات کلی ماهواره های محیط زیست

۵- ماهواره های نیمبوس رصد کننده لایه ازن و یخ های قطبی

ماهواره های زیست محیطی خطراتی را که به علت فعالیت انسان  محیط زیست را تهدید می کنند شناسائی می کنند.(خطراتی مانند: آلودگی هوا ،گازهای گلخانه ای و تخریب لایه ازن ) یکی از مهمترین پروژه ها در این زمینه پرو ژه نیمبوس Nimbus بود در این بخش در مورد پروژه نیمبوس و ماهواره های نیمبوس توضیح می دهیم

۱) برنامه نیمبوس Nimbus و ماهواره های آن  

پروژه نیبوس Nimbus (به معنی ابرباران زا) نسل دوم ماهواره های هواشناسی ایالات متحده می باشندکه با فرستادن ماهواره نیبوس یک (Nimbus-1) در تاریخ ۲۸ آگوست ۱۹۶۴شروع شده و تا ۲۴ اکتبر ۱۹۷۸ ( زمان فرستادن ماهواره نیمبوس ۷)جمعا هفت ماهواره سری نیمبوس درمدار خورشید آهنگ قرار گرفتند (مشخصات این ماهواره ها درجدول شماره دو ذکر شده است) همه این ماهواره ها توسط ناسا و ازپایگاه نیروی هوایی وندنبرگ پرتاب شده اند بهره برداری ازاین ماهواره ها مانند همه ماهواره های هواشناسی و محیط زیست در اختیار NOAA (اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا ) قرار گرفتند. این ماهواره به منظور توسعه دانش هواشناسی و بدست آوردن اطلاعات ضروری در مورد جو زمین ساخته شدند از زمان شروع پروژه نیمبوس «۲۸ آگوست۱۹۶۴» تا پایان آن اطلاعات گرانبهائی در مورد جو زمین ، لایه ازن و … سایر اطلاعات مهم و با ارزش بدست آمد.فن آوری و تجربه ای که ازساخت این ماهواره ها بدست آمد راه گشای ساخت ماهواره های دیگرهواشناسی شد.مشخصات این ماهواره ها در جدول شماره ۲ آمده است .

جدول شماره ۲ – مشخصات کلی ماهواره های نیمبوس

شکل شماره ۳ – ماهواره های نیمبوس

۲) پیش بینی آب و هوا به کمک ماهواره های نیمبوس Nimbus

بعد ازپرتاب اولین ماهواره و شروع عصر فضا این موضوع به ذهن دانشمندان رسید که آیا می توان به کمک ماهواره ای که صدها کیلومتر بالاتر از زمین قرار دارد خصوصیات طبقات مختلف جو (فشار،دما و رطوبت)را از آن بالا اندازه گیری کرد(چیزی که در هواشناسی ماهواره ای بسیار مهم بود) برای نیل به این هدف دانشمندان پیشرفته ترین دستگاه ها و ابزارها را در ماهواره های نیبوس کار گذاشتند و نه تنها توانستند خصوصیات جو را اندازه گیری کنند و از آن در پیش بینی هوا استفاده کنند بلکه اطلاعات مفیدی هم در مورد لایه های جو ، بخصوص لایه های یون سپهر و لایه ازن بدست بیاورند . همچنین ماهواره های نیبوس تواستند با اندازه گیری سرعت حرکت باد و شناسائی و رصد ابرها اطلاعات گرانبهائی بدست آورده و پیش بینی وضع هوا را برای دوره ۳ تا ۵ روزه ممکن کنند . و مسیر طوفان ها را پیش بینی کرده و اخطارهای لازم را بدهند .

۳) اندازه گیری ترکیبات جو به کمک ماهواره ها 

در همان شروع عصر ماهواره این فکر به ذهن خیلی از دانشمندان رسید که آیا ممکن است ازفضا و به کمک ماهواره ویژگی های مختلف جو زمین (مانند فشار ، دما ، رطوبت و…) را اندازه گیری کرد؟ پاسخ مثبت بود بیست سال پس ازفرستادن اولین ماهواره « اسپوتینگ یک » و آغاز عصرفضا (یعنی حدود اوائل دهه۸۰) ماهواره های نیمبوس توانستند این کار را به ثمر رسانده و کمک بسیار بزرگی به پیشرفت علم هواشناسی  بکنند و همچنان که توضیح داده میشود نقش مهمی درکشف اثر مواد تخریب کننده لایه ازن داشته باشند بدین گونه ماهواره های نیمبوس توانستند نام خود را به عنوان اولین ماهواره های حافظ محیط زیست ثبت کنند.

۴) ماهواره های نیمبوس و نقش آنها درحفظ محیط زیست

ماهواره های نیمبوس در ابتدا مانند همه ماهواره های هواشناسی در ابتدا جهت شناخت جو و پیش بینی آب و هوا ساخته شدند ولی بعدا این ماهواره به ماهواره های حافظ محیط زیست تبدیل شدند نقش این ماهواره ها در حفظ محیط زیست (بخصوص لایه ازن) ازنکات درخشان در کارنامه آنها می باشد. این اندازه گیری ها را به طور خلاصه به این صورت می توان نام برد : اندازه گیری میزان تابش خورشید،اندازه گیری و رصد لایه ازن،تصویر برداری ازکلاهک های یخی

۵) میزان تابش خورشید

یکی از مهمترین فاکتورها در مطالعات هواشناسی و علوم جوی اندازه گیری میزان تابش خورشید می باشد . شاید در نگاه اول اندازه گیری میزان تابش نورخورشید ساده باشد ولی باید در نظرداشته باشیم اندازه گبری که روی زمین و زیراقیانوسی از هوا انجام می شود نمی تواندمیزان  واقعی تابش خورشیدرا به ما نشان بدهدزیرا جو زمین مقدار زیادی از این تابش را جذب می کند و مقدار آن هم درهمه جا یکسان نیست. از طرفی میزان تابش خورشید در اندازه گیری ها و مطالعات جوی بسیار مهم می باشد بنابراین لازم است این اندازه گیری ها در خارج از اتمسفر و در فضا انجام بپذیرد یعنی به کمک ماهواره ها ، این اندازه گیری ها برای اولین بار به کمک ماهواره های نیمبوس انجام پذیرفت و کمک بزرگی به دانشمندان در درک و فهم مدل های آب و هوائی کرد این اندازه گیری ها تجزیه و تحلیل طولانی مدت را در رابطه با آب و هوا و فرایندهائی مانند گرمایش زمین را فراهم کرد. از طرف دیگر در مطالعه خورشید و مقدار انرژی که در هر ثانیه از خورشید ساطح می شود هم مثمر ثمر بود که این مورد در مطالعات نجومی و شناخت خورشید اهمیت اساسی دارد . این اندازه گیری ها به کمک حسگرهای دقیقی که در ماهواره های نیمبوس کار گذاشته شده بود(مانند ابزارهای CERES)امکان پذیر شد.

۶) لایه ازن

لایه ازن لایه ای است که بین لایه های ترپوسفر و استراتوسفر قرار گرفته و از ارتفاع ۲۰ کیلومتری شروع شده و تا ۳۰ کیلومتری از سطح زمین ادامه پیدا میکند( لایه ازن در سال۱۹۱۳توسط دو فیزیک‌دان فرانسوی به نام‌های شارل فابری و آنری بویسون کشف شد.)این لایه نقش مهمی درجلوگیری ازورود اشعه زیانبار ماوراء بنفش به سطح زمین دارد.لایه ازن بین ۹۵تا ۹۹درصد اشعه ماوراء بنفش خورشیدرا گرفته و آن را به اشعه بی ضرر مادون قرمز تبدیل می کند.در صورتی که این لایه حیاتی از بین برود زندگی در روی زمین نابود می شود.
در سال۱۹۳۰ترکیبات جدیدی در آمریکا کشف شد که به نام کلروفلوئوروکربنها(سی‌اف‌سی‌ها) شناخته شد.
استفاده از این گازها به عنوان گازسرد کننده دردستگاه های برودتی(یخچال ، فریزر و …)و نشت آن به اتمسفر باعث نابودی لایه ازن شده بود. نخستین باردانشمندان در سال ۱۹۷۰متوجه نقش این مواد در تخریب لایه ازن شدند . بنابراین هم دانشمندان و هم دوست داران و فعالین محیط زیست به تکاپو افتادند تا سرانجام توانستند طی توافق نامه ای که به « توافق نامه مونترآل » معروف است استفاده از این گازها را ممنوع کنند.
برای توضیحات بیشتر در مورد لایه ازن در تخریب آن به مقاله “ لایه ازن “ مراجعه کنید .

۷) نقش ماهواره نیمبوس ۷ در کشف علت تخریب لایه ازن

قبل ازهرگونه تحقیقات درمورد لایه ازن دانشمندان از نظر تئوری و با تحقیقات در آزمایشگاه متوجه فرایند تشکیل و تخریب لایه ازن شده بودند و از نقش کلروفلوئوروکربنها (CFC) در تخریب لایه ازن مطمئن بودند(تخریب لایه ازن در سال ۱۹۷۰ شناسائی شد) ولی برای قانع کردن سیاستمداران و ارائه در کنفرانس ها و همایش ها مدارک معتبری مورد نیاز بود.(کسانی که منافعشان در گرو فروش این مواد بود سنگ اندازی می کردند) از این رو تا قبل از استفاده ازماهواره ها،دانشمندان برای اندازه گیری زیان های وارد شده به لایه ازن ازبالن های هواشناسی و هواپیماهای ارتفاع بالا (هواپیماهای ناسا) استفاده کرده و توانستند اطمینان بیشتری در مورد تخریب لایه ازن پیدا کنند. به طوری که تا سال۱۹۷۰ازتخریب لایه ازن مطمئن شدندولی هنوز مدارک بیشتری موردنیاز بود. ازاین رو ماهواره نیبوس۷(Nimbus-7)  رابه پیشرفته ترین وسائل اندازه گیری و رصدگازهای اتمسفر مجهز کردند.
ماهواره نیمبوس ۷درتاریخ ۲۴ اکتبر به ۱۹۷۸مدارقطبی زمین(ارتفاع حدود ۹۵۰کیلومتر) فرستاده شد و شروع به رصدلایه ازن کرد و مدارک محکمی دال بر سوراخ شدن و تخریب لایه ازن بدست آورد .
دانشمندان داده های ماهواره نیمبوس ۷را به عنوان برگ برنده درکنفرانس مونترال(مونترآل بزرگترین شهر استان کبک در کانادا و دومین شهر بزرگ این کشور می باشد) مطرح کردند که منجر به«توافق نامه مونترآل »شد. طبق این توافق استفاده ازسی اف سی ها و مواد تخریب کننده لایه ازن ممنوع شد. بنابر این لایه ازن به کمک ماهواره نیمبوس ۷ از نابودی کامل نجات داده شد .

۸) تصویر برداری از کلاهک های یخی

یکی از مهمترین تاثیرات گرمایش زمین ذوب شدن یخ های قطبی می باشد . البته دانشمندان از روی زمین و هم به کمک عکسبرداری هوائی می توانستد کاهش یخ های قطبی و ذوب شدن آنها را ببینند ولی لازم بود از بالا تمام یخ های قطبی را یکجا رصدکرده تا به عمق فاجعه بهتر پی ببرند و این امر توسط ماهواره های نیمبوس انجام پذیرفت .

 ۶- ماهواره راداربست(Radarsat)

پروژه رادارست(Radarsat)نخستین پروژه ماهواره های دیدبانی زمین کانادا می باشد که به منظور هواشناسی (پیش بینی وضعیت هوا و …) همچنین پایش جو و اهداف محیط زیستی(مدیریت منابع طبیعی و پایش تغییرات اقلیمی،پایش جنگل ها و مراتع ، پایش قطب شمال و …) رقم خورده است.این پروژه شامل دو ماهواره  Radarsat-1 و Radarsat-2 می باشد.در این بخش در مورد ماهواره های هواشناسی و محیط زیستی رادارست توضیح می دهیم . ولی قبل ازآن در مورد سازمان فضائی کانادا توضیح می دهیم .

۱) آژانس فضایی کانادا

آژانس فضایی کانادا (Canadian Space Agency)که به اختصار« CSA » نامیده می شود نام سازمان فضایی کشور کانادا است. این سازمان دراول مارس۱۹۸۹ تاسیس شد و بیش ازسه دهه است که همکاری تنگاتنگی با آژانس فضائی اروپا ASE دارد . این سازمان همچنین با سازمان های فضائی دیگر همچون : ناسا NASA ( سازمان فضائی آمریکا ) ، سازمان فضائی چین CNSA ، جاکسا JAXA (سازمان فضائی ژاپن) ، سازمان فضائی هندISRO ، سازمان فضائی روسیه Роскосмос ( روسکاسموس) و… سایر سازمان های فضائی مهم دارد . این سازمان همچنین در ساخت ماهواره های ترا Terra، کلودست Cloudsat نیز با ناسا همکاری داشته است .

شکل شماره ۴ – لگوی سازمان فضائی کانادا

۲) پروژه رادارست Radarsat

رادارست پروژه ماهواره های هواشناسی و محیط زیست کاناداد می باشد که به منظورجمع آوری اطلاعات سودمنددر زمینه هواشناسی(شناخت آب و هوا و…پیش بینی وضع هوا)و محیط زیست می باشد . این پروژه زیر نظر CSA انجام می شود . شروع پروژه با فرستادن ماهواره رادارست یک(Radarsat-1) درتاریخ ۴ نوامبر ۱۹۹۵درمدار خورشید آهنگ شروع شده و تا امروز ادامه دارد .
از اهداف این ماهواره می توان به زمینه های : اقیانوس‌نگاری، زمین‌شناسی، یخچال‌شناسی، پایش قطب شمال ، اقیانوس‌ها ، تشخیص لکه‌های نفتی ، نقشه‌نگاری ، پایش جنگل ها و… کشاورزی اشاره کرد .

۳) مشخصات منحصر به فرد ماهواه های رادارست

یکی از ویژگی هائی که در ماهواره های رادارست منحصر به فرد می باشد تصویربرداری به کمک امواج ماکرو می باشد.در این روش برخلاف روش های دیگر که ماهواره ها امواج طیف مرئی و مادون قرمز را از سطح زمین جمع آوری می کنند این ماهواره با فرستادن امواج ماکرو (طول موج۶/۵سانتیمتری)و دریافت بازگشت این امواج اقدام به تصویربرداری می کنند(رادارست در لغت به معنی ماهواره ای است که با امواج رادار کار می کند)به عبارت دیگر این ماهواره نوعی« رادار ماهواره ای » می باشد. از این رو درهر شرایطی(در روزیا شب و هوای از پشت ابرها و…) همواره قادر به تصویربرداری می باشد .

۴) ماهواره های رادارست Radarsat

تاکنون دو سری ازاین ماهواره ها به مدار زمین فرستاده شده است که نام و مشخصات آنها درجدول شماره  ۳ذکر شده است . همچنین در این پروژه قرار است سه ماهواره به صورت (ماهواره های صورت فلکی) به مدار فرستاده شود. اولین ماهواره ازاین صورت فلکی درتاریخ ۴نوامبر ۱۹۹۵به مدارخورشید مرکز فرستاده شد. 

جدول شماره ۳ – مشخصات کلی ماهواره های رادارست

شکل شماره ۵ – ماهواره رادارست۲ ( Radarsat-2)

۷- پروژه کپرنیک

پروژه یا برنامه کپرنیک( Copernicus Programme‎)پروژه ای است که توسط اتحادیه اروپا و سازمان فضائی اروپا انجام می شود.(نام این طرح از«نیکلا کپرنیک» منجم بزرگ لهستانی که برای نخستین بار نظریه خورشید مرکزی را ارائه کرد گرفته شده است)این پروژه بزرگترین برنامه رصدزمین می باشد که توسط سازمان فضائی اروپا (ESA) و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یک سری کشورهای داوطلب دیگر طراحی شده است.در این بخش در مورد طرح کوپرنیک توضیح می دهیم طرحی که منجر به تولد ماهواره های سنیتل شد و در بخش بعدی در مورد ماهواره های سنیتل توضیح می دهیم.

شکل شماره ۶ – لگوی پروژه کپرنیک

۱) تاریخچه پروژه  

بعد ازشروع عصر ماهواره ایده استفاده از ماهواره برای دیدبانی زمین و استفاده از ماهواره به منظور شناخت نقاط مختلف زمین از طریق تصویربرداری ماهواره ای،رصدجو و شناخت جو و پیش بینی وضع هوا ازطریق ساخت و درمدارقراردادن ماهواره های هواشناسی،استفاده از ماهواره درحفظ و حراست از محیط زیست و…همچنین مسائل امنیتی همواره دردستور کار سازمان های فضائی جهان قرارداشته است ولی این خدمات و دستاوردها اولا محدود بوده و کامل نبودند و ثانیا به طور مستمردنبال نشدند.ازاین رو بعد ازاجلاس گوتنبرگ در سال ۲۰۰۱ سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا درصدد برآمدند به منظور اهداف بشردوستانه و علمی و امنیتی و…پروژه جدیدی را که شامل همه مواردفوق باشد را راه اندازی کنند و به این ترتیب برنامه (پروژه) کپرنیک رقم خورد . 
مراحل اولیه و ساخت زیرساخت ها برای شروع این برنامه درسال ۲۰۰۸ آغاز شده و در سوم آوریل ۲۰۱۴با پرتاب و در مدار قرار دادن ماهواره سنیتل یک رسما پورژه آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد .

۲) کشورهای عضو

برنامه پروژه کپرنیک توسط ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا راه اندازی و اجرا شده علاوه بر کشورهای اتحادیه اروپا ترتیبی اتخاذ شده که کشورهای دیگر (ازجهان سوم) نیز بتوانند در این طرح بزرگ و بشردوستانه مشارکت داشته باشند از این رو در این طرح کشورهای دیگری را نیز از کشورهای جهان سوم (با موافقت اتحادیه اروپا ) پذیرفتد که قرار است تعداد این کشورها افزایش یابد از میان این کشورها می توان به : « برزیل ، شیلی ، آرژانتین و هندوستان » اشاره کرد .

۳) بودجه طرح

هزینه پروژه کپرنیک مشترکا برعهده کشورهای عضو (کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهائی که داوطلبانه عضو شدند) و آژانس فضائی اروپا (ESA) می باشد. هزینه پروژه به نسبت «دو سوم کشورهای عضو و یک سوم ESA » می باشد.
ازسال۲۰۱۴(که اولین ماهواره سنیتل پرتاب شد) تا سال۲۰۲۰ جمعا برای این پروژه ۷/۶میلیارد یورور هزینه شد و پیش بینی می شود تا سال۲۰۳۰ این هزینه ها به حدود ۳۰ میلیارد یورو برسد زیرا با وجود این که تا سال ۲۰۲۰ شش سال از شروع این پروژه گذشته است ولی هنوز این پروژه در مراحل ابتدائی خود است و تا رسیدن به همه اهداف خود سال های درازی در پیش رو دارد و باید بیش از پیش برای آن هزینه شود .

۴) اهداف پروژه کپرنیک

همانطور که گفته شداهداف پروژه کپرنیک استفاده از ماهواره و ایستگاه های زمینی به منظورحراست و پایش جو زمین و… می باشد اهداف این پروژه بر شش پایه تنظیم شده اند :
۴-۱) نظارت بر زمین : نظارت بر زمین و خطراتی که محیط زیست و خشکی ها را تهدید می کند(آلودگی خاک،نابودی جنگل ها و مراتع و…) این کار با تصویر برداری ماهواره ای همانند ماهواره های تصویر بردار ازسطح زمین و جنگل ها و… انجام می شود .
۴-۲) نظارت بر اتمسفر : مطالعه و شناخت لایه های مختلف جو (بخصوص لایه ازن) و نظارت بر خطراتی که جو زمین و لایه ازن را تهدید می کند(گازهای نابود کننده لایه ازن ، گازهای گلخانه ای و… )
۴-۳) محیط زیست دریائی : شناخت و نظارت بر محیط زیست اقیانوس ها و دریاهای و تهدیداتی که آنها را تهدید می کند ( آلودگی آب ها و نابودی تنوع زیست دریائی و… )
۴-۴) تغغیرات آب و هوائی : یکی از خطراتی که گازهای گلخانه ای زمین را تهدید می کند تغییرات آب و هوا برای کل زمین بسیار فاجعه بار می باشد بنابراین مطالعه و شناخت تغغیرات اقلیمی و فجایعی که از این طریق در انتظار زمین می باشد به یکی از مهمترین اهداف پروژه کپرنیک تبدیل شده است.
۴-۵) خدمات اضطراری درموقع بحران: یکی ازمهمترین خدمات ماهواره ها (بخصوص ماهواره های هواشناسی )پیش بینی خطراتی می باشد که توسط بلایای طبیعی (سیل ، طوفان و…) بوجود می آید.بعداز بروزفجایع ماهواره های امداد و نجات باید بتوانند خدمات اضطراری را سازمان دهی کنند و به مردم کمک کنند . همچنین در مواقعی هم که نیاز به عملیات نجات احساس می شود( گم شدن و غرق کشتی ها و … ) این ماهواره ها می توانند به مردم کمک کنند .
۴-۶) امنیت : یکی از مهمترین وظیفه دولت ها حفظ امنیت(امنیت مرزها،مقابله باخلافکاران و گروه های تروریستی و…)می باشداگرچه این مهم بیشتربه عهده ماهواره های نظامی میباشد ولی چون در برنامه کپرنیک توجه به امنیت هم پیش بینی شده است . این ماهواره ها در بحث امنیتی هم فعال می باشند.

۵) اساس کار پروژه (زیر ساخت های پروژه)

اساس کار پروژه کپرنیک بر سه پایه می باشد.
۵-۱) بخش زمینی : شامل ایستگاه های دریافت اطلاعات از ماهواره ها و ایستگاه های زمینی که به صورت مستقل اطلاعات را جمع آوری می کنند مانند ایستگاه های هواشناسی زمینی و دریائی و همینطور تصویر برداری هوائی توسط هواپیماها و پهبادها
۵-۲) بخش فضائی : شامل ماهواره های تصویربردار و ماهواره های هواشناسی و … می باشند مهمترین این ماهواره ها ، ماهواره های سنیتل می باشد ولی از داده های ماهواره های دیگری نیز مانند ماهواره های معروف لندست در این پروژه استفاده می شود .
۵-۳) طبقه بندی و در اختیارقرار دادن اطلاعات به کاربران :دراین بخش اطلاعات دریافتی ازماهواره هاو ایستگاه های زمینی طبقه بندی شده و به رایگان در اختیار کاربران عادی و سازمان های ذیربط (سازمان های مدافع محیط زیست،سازمان های هواشناسی و…) قرارمی گیرد .

۸- ماهواره های سنتینل Sentinel

ماهواره های سنتینل(Sentinel) ماهواره هائی هستند توسط آژانس فضائی اروپا در یک طرحی به نام طرح کپرنیک تهیه و تاکنون ۸ سری از این ماهواره ها به فضا پرتاب شده است.(در مورد طرح کپرنیک در بخش قبل توضیح دادیم ) اگرچه این ماهواره ها به طور تخصصی کارهای هواشناسی انجام نمی دهند (این ماهواره ها در گروه ماهواره های دیدبانی زمین هستند)ولی نظر به این که درکار پایش محیط زیست وجو زمین هم هستند در مقاله « ماهواره های محیط زیست » و دراین بخش درمورد آنها توضیح می دهیم .

۱) وظائف آنها ماهواره های سنتینل Sentinel

ماهواره های سنتینل(Sentinel) مهمترین ماهواره های طرح کپرنیک هستندکه علاوه برخدمات هواشناسی (تصویر برداری از ابرها ، اندازه گیری سرعت باد و دما و…پیش بینی سیل) به پایش محیط زیست ، نقشه برداری ازجنگل ها وپوشش های گیاهی ،نظارت برجو زمین و اتمسفر(ترکیبات و گازهای اتمسفر)،پایش لایه ازن،اندازه گیری اشعه ماوراء بنفش و…نیز میپردازد ( سنتینل در زبان انگلیسی به معنی نگهبان می باشد و منظور ازنگهبان ماهواره های نگهبان زمین می باشد) براین اساس ، این ماهواره ها بیشتر ماهواره های محیط زیست محسوب میشوند تا ماهواره های هواشناسی با وجودی که خدمات هواشناسی هم ارائه میدهد .

۲) مشخصات و نامگذاری ماهواره های سنتینل Sentinel

این ماهواره هابه صورت ماهواره های صورت فلکی(درهرگروه دو ماهواره)در مدارقطبی خورشیدآهنگ فعالیت می کنند.تاکنون شش جفت ازاین ماهواره ها به فضافرستاده شده اند نام گذاری ماهواره ها به این صورت می باشد که دو ماهواره سری یک به نام های Sentinel-1A و Sentinel-1B و ماهواره های سری دوم به نام های Sentinel-2A و Sentinel-2B و سری سوم … اهداف این ماهواره ها همان اهدافی می باشد که در طرح کپرنیک مشخص شده است یعنی(نظارت بر زمین ، نظارت بر اتمسفر ، محیط زیست دریائی ، تغییرات آب و هوائی ، خدمات اضطراری درموقع بحران) با این وجود بسته به فناوری به کار رفته در هر گروه از این ماهواره ها آنها وظائف خاصی از اهداف مشخص شده را در کل طرح دنبال می کنند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت . مشخصات ماهواره های سنتینل را می توانیددرجدول شماره ۴ ببینید .

جدول شماره ۴ – مشخصات کلی ماهواره های سنتینل

۳) ماهواره سنتینل یک Sentinel-1

در ادامه پروژه کپرنیک در مارس ۲۰۱۰یک قرارداد بین «آژانس فضائی اروپا »ESA و سازمان اروپایی بهره‌برداری از ماهواره‌های هواشناسی (EUMETSAT) با شرکت آریان‌اسپیس Arianespace (یک شرکت هوافضای فرانسوی) برای ساخت دو ماهواره شبیه هم بسته شد و در۳ آوریل ۲۰۱۴ با در مدار قرار دادن اولین سری از ماهواره های خانواده سنتینل به نام « سنتینل یک آ (Sentinel-1A  ) » در مدار خورشید آهنگ پروژه کپرنیک وارد فاز عملیاتی خود شد و دوسال بعد در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ دومین ماهواره سنیتل یک به نام « سنتینل یک بی (Sentinel-1B) » هم در مدار قرار گرفت . این دو ماهواره اولین ماهواره های سنتینل می باشند .
این ماهواره ها امکان این را دارند تا تصاویری با وضوح ۵ متر و با پوششی درحد۴۰۰ کیلومتر فراهم بیاورند . از جمله اهداف این ماهواره ها می توان به این موارد اشاره کرد : «پایش مناطق یخ‌بسته دریاها و محیط » ، « زیست شمالگان و مراقبت از محیط‌ های دریایی » ، « پایش مخاطرات سطح زمین » ، « نقشه برداری از سطح زمین ، جنگل، خاک و آب» و «پشتیبانی امدادرسانی در مواقع بحران و مخاطرات طبیعی »

شکل شماره ۷ – ماهواره سنتینل یک

۴) ماهواره سنتینل دو Sentinel-2

دومین سری از ماهواره های خانواده سنتینل به نام «سنتینل دو (Sentinel-2) » با در مدار قرار گرفتن ماهواره     « سنتینل دو آ (Sentinel-2A) » درتاریخ ۲۳ژوئن ۲۰۱۵درمدارخورشید آهنگ آغاز به کار کرد این ماهواره علاوه بر طیف مرئی در طیف های مادون قرمز هم تصویر برداری می کرد . دومین ماهواره هم از این سری به نام « سنتینل دو بی (Sentinel-2B) »در ۷ مارس ۲۰۱۷ به فضا پرتاب شد . از هدف های ماهواره های Sentinel-2 می توان موارد زیر را برشمرد : « مطالعات مربوط به کاربری اراضی و پوشش اراضی» ، « مخاطرات طبیعی (فوران های آتشفشانی، سیل) »  و « محاسبه شاخص‌ها و متغیرهای فیزیکی »
نکته : روش نامگذاری و فرستادن ماهواره های سنیتل اساس ترتیب نامگذاری ماهواره ها نبوده از این رو ماهواره «دو آ (Sentinel-2A) » زودتر از ماهواره «یک بی (Sentinel-1B) »به مدارفرستاده شد .

شکل شماره ۸ -ماهواره سنتینل ۲

۵) ماهواره های سنتینل سه Sentinel-3

اولین ماهواره Sentinel-3 به نام « سنتیل سه آ (Sentinel-3A) »در۱۶ فوریه ۲۰۱۵ودومین ماهواره به نام «سه بی (Sentinel-3B)»در۲۶ آوریل۲۰۱۸به مدارخورشید آهنگ فرستاده شد مهمترین اهداف این ماهواره ها عبارتند از : « اندازه گیری دمای سطح زمین » ، « پیش‌بینی وضعیت اقیانوس‌ها و پایش‌های زیست‌محیطی و اقلیمی » ، « پایش وضعیت یخ های قطبی» ، «پایش اکوسیستم دریائی » ، «کنترل و پایش آلودگی دریاها ازجمله کشف لکه های نفتی حاصل ازنشت نفت توسط نفت کش ها» را می توان بر شمرد .

شکل شماره ۹ – ماهواره سنتینل ۳

۶) ماهواره سنتینل چهار Sentinel-4

ماهواره « سنتینل چهار Sentinel-4 » برنامه آینده ماهواره های سنتینل می باشند که قرار است تا سال ۲۰۲۳ به مدار زمین فرستاده شوند . هدف اصلی این ماهواره ها نظارت برجو و گازهای آلوده کننده جو می باشد همچنین پیش بینی آب و هوا (اروپا و آفریقا) و مدیریت بحران در موقع مخاطرات طبیعی و بلاهای طبیعی از دیگر اولویت های این ماهواره  می باشد ( فعلا قرار است فقط یک نمونه ساخته و پرتاب شود)

شکل شماره ۱۰- ماهواره سنتینل ۴

۷) ماهواره سنتینل پنج Sentinel-5

این سری هم مانند ماهواره سنتینل چهار فقط شامل یک ماهواره می باشد « سنتینل پنج Sentinel-5 » از این ماهواره هم برای کنترل آلودگی هوا و شناسائی گازهای خطرناک موجود در جو (متان، فرمالدئید، آئروسل، مونوکسیدکربن، NO2، SO2 ) استفاده می شود . این ماهواره در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ پرتاب شد .

شکل شماره ۱۱ – ماهواره سنتینل ۵

۸) ماهواره سنتینل ۶ Sentinel-6

این سری هم مانند ماهواره سنتینل چهار فقط شامل یک ماهواره می باشد « سنتینل شش Sentinel-6 » از این ماهواره هم برای کنترل آب و هوا و اندازه گیری های در ارتباط با محیط زیست استفاده می شود. درساخت و نظارت و بهره برداری از این ماهواره علاوه برEUMETSAT  « اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا  NOAA) ) » هم مشارکت داشت ، این ماهواره در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰ پرتاب شد.

۹- ماهواره نَفَس(دیده بانی گازهای گلخانه ای)

گرمایش زمین یکی از بزرگترین خطراتی می باشد که حیات را بر روی زمین تهدید می کند از این رو  فعالین محیط زیست و دانشمندان به تکاپو افتادند تا جلو این خطر را بگیرند از آنجائی که انتشار گازهای گلخانه ای ( دی اکسید کربن ، متان و…) یکی از بزرگترین عوامل گرمایش زمین می باشد پس بزرگترین وظیفه دانشمندان اندازه گیری گازهای گلخانه ای و مقدار آن درجو زمین می باشد . روش های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها ایجاد ایستگاه های زمینی در سرتاسر جهان و اندازه گیری این گازها از روی زمین می باشد ولی یکی دیگر از این روش ها اندازه گیری مقدار این گازها به وسیله ماهواره ها می باشد .
از این رو ماهواره های متعددی (ماهواره های هواشناسی و محیط زیست)این وظیفه را انجام می دهند.یکی از قدرتمندترین ماهواره هائی که به صورت حرفه ای و تخصصی گازهای گلخانه ای را رصد می کند ماهواره ژاپنی «دیده بانی گازهای گلخانه ای»یا همان نَفَس می باشد. در این بخش در مورد ماهواره نَفَس توضیح می دهیم .

شکل شماره ۱۲ – ماهواره نَفَس(Ibuki)

شکل شماره ۱۳ – لحظه پرتاب ماهواره نَفَس(Ibuki)

۱) گازهای گلخانه ای و پیمان های زیست محیطی

با وجود دلائل قوی مبنی بر تاثیر گازهای گلخانه ای و اثرات مخرب آن بر روی زمین بخاطر ملاحظات سیاسی و اقتصادی ، در ابتدا هیچگونه اقدام مثبتی در این راستا صورت نمی گرفت زیرا قدرت های سیاسی و اقتصادی (کارتل های نفتی،کشورهای نفت خیز و…) بخاطر منافعشان همواره مانع می شدند .(برای مطالعه بیشتر در مورد این  مورد به مقاله “تاریخچه تغییرات اقلیمی“ مراجعه کنید،همچنین) ولی بخاطر اعتراضات مدافعین محیط زیست و افراد دلسوز و…سرانجام دولت ها مجبور شدند برای کاهش گازهای گلخانه ای تن به مذاکره بدهند و گفتگوها با حمایت سازمان ملل شروع و ادامه پیدا کرد.(در بخش سوم همین مقاله در باره گازهای گلخانه ای توضیح دادیم) یکی ازاین کنفرانس ها که منجربه پیمانی (تعهدنامه) شدکه به «پیمان کیوتو » معروف است . این پیمان مشوقی برای ساخت ماهواره های محیط زیست ازجمله ماهواره نَفَس شد.

۲) چگونه پیمان کیوتو مشوقی برای ساخت ماهواره نَفَس(Ibuki) شد

یکی از مشکلاتی که جلو اقدامات بشر دوستانه و دلسوزان محیط زیست را برای جلوگیری از سوزاندن سوخت های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای گرفته و می گیرد افرادی هستند که منافعشان در مصرف هر چه بیشتر گازهای گلخانه ای می باشد این افراد با نفوذ سیاسی و اقتصادی مانع از هر اقدام مثبت دراین زمینه می شوند.بسیاری نقش گازهای گلخانه ای را درگرمایش زمین انکار می کنند و یا ناچیز می شمرند. بنابراین پیمان های زیست محیطی (مانندپروتکل کیوتو و توافق پاریس) علاوه برطرفداران خود دشمنان زیادی (بخصوص بین کارتل های نفتی) نیز دارد که همیشه در راه انجام این پیمان ها سنگ اندازی می کنند.
پس یکی از اقدامات موثر دراین زمینه پایش و اندازه گیری مداوم این گازهای گلخانه ای و اثرات ناشی ازآن می باشد تا هم تاثیر این گازها به طور دائم و پیوسته مشخص شود و هم مدارک کافی علیه مخالفان جمع آوری شود . علاوه بر آن برای کشورهائی که پیمان را پذیرفته بودند( ۳۵کشور صنعتی)هیچ راهی برای اندازه گیری میزان انتشار گازهای گلخانه ای برای آن ها وجود نداشت و تنها از روی اندازه گیریها و ادعای آن کشورها ( که خودشان میزان انتشاز گازهای گلخانه ای را گزارش می کردند) همچنین از روی آمار مربوط به حجم سوخت مصرف شده و… می شد میزان انتشار گازهای گلخانه ای را مشخص و درمورد آن قضاوت کرد پس لازم بود راهی مستقل برای اندازه گیری گازهای گلخانه ای موجود باشد و بهترین راه هم استفاده از ماهواره ای بود که سرتاسر زمین را دور زده و میزان انتشار این گازها را اندازه گیری کند .

۳) اولین ماهواره دیدبانی گازهای گلخانه‌ای

ماهواره دیدبانی گازهای گلخانه‌ای Greenhouse Gases Observing Satellite‎))یا به اختصار گوست(GOSAT) ماهواره ژاپنی دیدبانی زمین و نخستین ماهواره در دنیاست که با هدف پایش گازهای گلخانه‌ای (اندازه گیری گازهای گلخانه ای مانند : متان و دی اکسید کربن ) ساخته شده‌است. این ماهواره به نام ایبوکی (Ibuki) نیز شناخته می‌شود. که در زبان ژاپنی به « معنای تنفس و سرزندگی » می باشد .
این ماهواره توسط آژانس کاوش‌های هوافضای ژاپن (JAXA) ساخته شده و در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۹ ازمرکز فضایی تانیگاشیما به فضا پرتاب شد. وزارت محیط زیست ژاپن و انستیتو ملی مطالعات زیست‌محیطی این کشور از داده‌های ماهواره « نَفَس(Ibuki) » برای بررسی و پایش گازهای ایجادکننده اثر گلخانه‌ای استفاده کرده و این داده‌ها را در اختیار ناسا و دیگر سازمان‌های علمی دنیا قرار می‌دهند.

۴) مشخصات اولین ماهواره نَفَس

اولین ماهواره نفسIbuki-1 (گوست یک GOSAT-1)توسط « میتسوبیشی الکتریک»(یکی از بزرگترین شرکت های چند ملیتی صنایع الکترونیک ژاپن و جهان که در سال۱۹۲۱به عنوان زیر مجموعه ای از شرکت بزرگ میتسوبیشی راه اندازی شد) به عنوان پیمانکار ساخته شد. تامین بودجه و نظارت برساخت و کلیه مراحل به عهده « آژانس کاوش‌های هوا فضای ژاپن(جاکسا JAXA) » می باشد . این ماهواره در۲۳ژانویه ۲۰۰۹ از مرکز فضایی تانیگاشیما (جزیره‌ای کوچک درجنوب ژاپن است که مرکز پرتاب های فضائی جاکسا می باشد) با موشک ماهواره برH-IIAدرمدار قطبی درارتفاع دایره ای شکل ۶۷۵کیلومتر،دوره تناوب ۹۸/۱۲دقیقه و انحراف مداری۹۸/۶درجه قرار داده شد. وزن این ماهواره ۱۷۵۰کیلوگرم بوده و تا ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵به خدمت رسانی ادامه داده و بعد از کار افتاد .
داده های ماهواره دراختیار « وزارت محیط زیست ژاپن» و «انستیتو ملی مطالعات زیست‌محیطی ژاپن » قرار گرفته و بعد در اختیار سازمان های زیست محیطی و موسسات علمی دیگر قرار می گرفت .

۵) دومین ماهواره نَفَس(Ibuki

بعد ازاین که اولین ماهواره نَفَسIbuki-1 (گوست یک GOSAT-1) ازکار افتاد برای این که دریافت اطلاعات به طور پیوسته ادامه داشته باشدجاکسا اقدام به ساخت و درمدارقرار دادن ماهواره مشابهی با همان هدف(با دستگاه های پیشرفته تر) کرد و در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸دومین ماهواره نَفَس به نام Ibuki-2 (گوست دو GOSAT-2) را در مدار قطبی دایره ای و در ارتفاع ۶۱۳کیلومتری با دوره تناوب۹۸/۱دقیقه و مداری۹۷/۸۴درجه قرار داده شد. وزن این ماهواره ۱۸۰۰کیلوگرم بوده و تاکنون به کار خود ادامه می دهد .

۶) اهداف ماهواره های نَفَس(Ibuki)

ماهواره های نَفَس(Ibuki) غلظت دی‌اکسید کربن و متان را در ۵۶۰۰۰ نقطه از جو زمین اندازه‌گیری کرده و در مدت ۳ روز زمین را اسکن کرده و همه اطلاعات مربوط به این گازها را در اختیار سازمان های محیط زیستی و سایر موسسات علمی و تحقیقاتی قرار می دهند این ماهواره ها سه هدف عمده را تعقیب میکنند.
۶-۱) پایش گازهای گلخانه ای : اندازه گیری پیوسته گازهای گلخانه ای در سراسر جهان
۶-۲)مطالعه و برسی میزان جذب و انتشارگازهای گلخانه ای : این ماهواره میزان انتشار و جذب گازهای گلخانه ای را در یک دوره زمانی مشخص در سطح یک کشور و یا قاره بزرگ را دقیقا مشخص می کند .
۶-۳) مطالعه برروی تاثیرفن آوری های پیشرفته : دراین رابطه ماهواره های نَفَس فن آوری های پیشرفته را دراین رابطه بررسی و تاثیرات مثبت و منفی آن را مورد ارزیابی قرار می دهند .

۷) نتایج مثبت ماهواره های نَفَس(Ibuki)

تا قبل ازماهواره های نَفَس تمام پیش بینی ها و یافته ها و آمارمربوط به گرمایش زمین و گازهای گلخانه ای از طریق ۲۶۰ ایستگاه زمینی که در کشورهای مختلف پراکنده بودند بدست می آمدکه تازه معلوم نبود کدام یک از این کشورها آمار درست را ارائه می کردند. روش دیگر هم بر اساس شبیه سازی های کامپیوتری بود بنابراین سازمان های زیست محیطی نمی توانستند ادعا کنندکه آمار درست را دارند ارائه می دهند بنابراین مدرک  محکی هم در دست نداشتند تا به جنگ مخالفان گرمایش زمین بروند. این موضوع در مذاکرات زیست محیطی  با سران کشورهای مختلف دنیا (بخصوص کشورهای صنعتی)بسیار مهم بود و می توانست نتیجه کنفرانس ها و مذاکرات مربوطه را تحت تاثیرقرار دهد.
اطلاعاتی که به کمک ماهواره های نَفَس بدست آمد انقلابی بزرگ دراین عرصه ایجاد کرده و تا حدود زیادی نقش سازنده ای در این کنفرانس ها ایفا کردند(مانند کنفرانس پاریس که سرانجام به تعهد زیست محیطی پاریس منجر شد) 

۱۰- ماهواره های مشاهده دگرگونی های جهان

یکی از آثار مهلک گرمایش زمین تغییرات اقلیمی و دگرگونی های آب و هوائی می باشد. این تغییرات اقلیمی به صورت خشکسالی های پیاپی رخ می دهد که هم اکنون دامن بسیاری از نواحی زمین را گرفته است . میزان خشکسالی ها مرتب افزایش پیدا می کند. طبق پش‌بینی ناسا ، ٤٥ کشورجهان در معرض خشکسالی در٣٠سال آینده قرار دارند.بنابراین تغییرات اقلیمی خطر بسیار بزرگی است که باید آن را شناخت و با آن مقابله کرد. از این رو فعالین و کلیه دوست داران محیط زیست همواره بر روی شناخت تغییرات اقلیمی تاکید کرده اند .
یکی از راه های بررسی تغغیرات اقلیمی و نشان دادن اثرات مهلک آن به جهانیان استفاده از ماهواره می باشد در این بخش در مورد یکی از این ماهواره ها توضیح می دهیم .

۱) پروژه اِی-تِرِین

« پروژه اِی-تِرِین(A-train) » (قطار بعد از ظهر) یک برنامه چند ملیتی با هدف شناخت تغییرات اقلیمی و دیگر نتایج تاثیرات گلخانه ای می باشد که توسط سازمان فضائی آمریکا « ناسا NASA » ، سازمان فضائی اروپا « اِسا ESA » و سازمان فضائی ژاپن « جاکسا JAXA » به منظور شناخت بیشتر اثرات گرمایش زمین در تغییرات اقلیمی و … ساخته و در در مدار خورشید آهنگ به گونه ای قرار گرفته که مانند یک صورت فلکی عمل کنند .
در این پروژه مجموعه ای از ۵ ماهواره که به عنوان یک « صورت فلکی ماهواره ای » عمل می کنند این ماهواره ها در فاصلهٔ چنددقیقه‌ای از یک‌دیگر فاصله دارند تا مشاهده‌های دسته‌جمعی آن‌ها بتواند برای ساختن تصویرهای با کیفیت بالا ازجو زمین و سطح زمین در فضای سه‌بعدی استفاده شود.در مورد ماهواره های اِی-تِرِین در مقاله “صورت های فلکی ماهواره ای “ بیشتر توضیح می دهیم .

۲) مأموریت مشاهدهٔ دگرگونی‌های جهانی GCOM

به دنبال همکاری ژاپن در پروژه«اِی-تِرِین »و انجام سهم ژاپن پروژه ای به نام « مأموریت مشاهدهٔ دگرگونی‌های جهانی GCOM » توسط JAXA برای مشاهده و جمع آوری مدارک کافی از تغییرات اقلیمی (ناشی از گرمایش زمین) راه اندازی شد. این پروژه با نام مستعار«شیزوکو » که در زبان ژاپنی به معنی آب می باشد. انجام شد.
هدف اصلی از اجرای این پروژه نظارت درازمدت برتغییرات زیست‌محیطی زمین(رصد مقدار بارش ها و…) است از آنجائی که شناخت و بررسی تغییرات اقلیمی یک برنامه دراز مدت می باشد.ماهواره هایGCOM تغییرات آب و هوائی و پوشش گیاهی را در یک دوره ۱۰تا ۱۵ساله بررسی می کنند .

۳) اهداف پروژه GCOM

اهداف پروژه را به این صورت می توان جمع بندی کرد: پیش بینی آب و هوا و فجایع آب و هوائی ، مشاهده سطح دریا وگردش آب و هوا و انرژی، رصد طولانی مدت چرخه کربن(CO2)،اندازه گیری اشعه رسیده ازخورشید به زمین ، شناخت تغییرات آب و هوائی(تغییرات اقلیمی) بر اثر گرمایش زمین ، مشخص کردن تغییرات جنگل ها و پوشش گیاهی ناشی ازخشکسالی و تغییرات اقلیمی ، مشخص کردن تغییرات در پوشش برف و یخ ناشی ازخشکسالی و تغییرات اقلیمی و… مشخص کردن منبع گازهای گلخانه ای

۴) ماهواره های GCOM

برای دستیابی به اهدافی که برای پروژه تعریف شده قرار بر این شد که در اولین مرحله یک ماهواره به مدار فرستاده شود و چون عمر عملیاتی ماهواره ۵ سال است . چهار سال بعد ماهواره دوم و… چهار سال بعد ماهواره سوم فرستاده شود. به طوری که همواره یک ماهواره در مدار باشدتاکنون دو ماهواره از این پروژه به مدار قطبی(تقریبا دایره ای)فرستاده شده است.هزینه ساخت و پرتاب هرماهواره حدود۲میلیارد دلار شد .
۴-۱) ماهواره GCOM-W1 : این ماهواره درتاریخ ۱۸می۲۰۱۲به مدارقطبی و ارتفاع ۷۰۰کیلومتری فرستاده شد. وزن ماهواره ۱۹۰۰کیلوگرم ، دوره تناوب ۹۸/۸۲دقیقه و انحراف مداری۹۸/۲درجه می باشد . این ماهواره بعد از ۵ سال و ۱۸روزیعنی در ۵ آوریل ۲۰۱۸ از رده خارج شد . 
۴-۲) ماهواره GCOM-C1 : این ماهواره در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۷به مدارقطبی و ارتفاع ۸۰۰کیلومتری فرستاده شد. وزن ماهواره ۱۹۵۰کیلوگرم ، دوره تناوب حدود ۱۰۰ دقیقه ، انحراف مداری۹۸/۶درجه می باشد . این ماهواره همچنان فعال است .  

شکل شماره۱۴ – ماهواره GCOM-W1

شکل شماره ۱۵ – زمان بندی پرتاب ماهواره های GCOM

۱۱- ماهواره رصدگریخ های قطبی یا «یخ یاب»(BNU)

یکی از خطرات گرمایش زمین آب شدن یخ های قطبی می باشد بنابراین رصدیخ های قطبی یکی از اولویت های دلسوزان محیط زیست می باشد در این راستا کشور چین که یکی از قدرت های بزرگ جهانی در عرصه صنعت و فناوری های فضائی می باشد دست به کار شده و ماهواره رصدقطب های زمین را به این منظور تهیه و در مدار قرار داده است.دراین بخش درمورد ماهواره رصدگر یخ های قطبی توضیح می دهیم.

۱) لزوم رصد یخ های قطبی با ماهواره

گرمایش زمین که ناشی از گازهای گلخانه ای می باشد عواقب خطرناکی برای کره زمین دارد . یکی از این  خطرناک ترین آثار گرمایش زمین آب شدن یخ های قطبی می باشد . در صورتی که یخ های قطبی آب شود ضمن این که گرمایش زمین شدت می گیرد سطح آب دریاها بالا آمده و بسیاری از شهرهای ساحلی زیر آب می رود . بنابراین رصد و کنترل یخ های قطبی یکی از مهمترین وظائف دلسوزان محیط زیست و سازمان های مرتبط با محیط زیست می باشد و بهترین روش رصد یخ های قطبی به کمک ماهواره می باشد .
ماهواره BNU نخستین ماهواره ای است که به طورحرفه ای به پایش و کنترل یخ های قطبی(بخصوص قطب جنوب)می پردازد.

۲) ماهواره رصدگر یخ های قطبی

ماهواره رصدگر قطب جنوب نخستین ماهواره ای می باشد که عملیات ساخت آن توسط دانشگاه پکن انجام گرفته است و به «  BNU-1» (زیرا این اولین ماهواره از این سری می باشد و قرار است ۲۵ ماهواره دیگر ساخته و در مدار قرار گیرد ) که در لغت به معنی « یخ یاب » می باشد و به طور حرفه ای فقط به تصویر برداری از یخ های قطب های زمین(قطب شمال و جنوب) می پردازد و به دانشمندان کمک می کند تا روند ذوب شدن و کوچک شدن کلاهک های قطبی را جمع آوری کرده و به عنوان مدرک به سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر و به حکومت ها و منکران گرمایش زمین ارائه کنند تا درکنفرانس ها و همایش های در رابطه با گرمایش زمین و تاثیرات مخرب آن مثمرثمر واقع گردد.

۳) مشخصات ماهواره یخ یاب

ماهواره (BNU-1)یا « یخ یاب یک » اولین ماهواره ای است که به طورکاملاحرفه ای به کارپایش یخ های قطبی می پردازد.با وجودی که تنها ۱۶کیلوگرم وزن دارد در روی آن پیشرفته ترین دوربین هائی که برای تصویر برداری از یخ و برف می باشد کار گذاشته شده است که در نوع خود بی نظیر است . توسط همین دوربین ها این ماهواره در مدت فقط یک سال توانست۲۵۰۰ تصویربا کیفیت از یخ ها و کلاهک های قطبی و نقاط دیگر با وضوح ۷۰ متر بگیرد (۱۰۲۵تصویر از قطب شمال – ۸۵۰ تصویر از قطب جنوب و بقیه هم از نواحی دیگر)
این ماهواره درتاریخ ۱۲سپتامبر ۲۰۱۹ توسط سازمان فضائی چین (CNSA) از پایگاه فضائی Taiyuan(واقع در شهرستان شینزو ، استان شانشی چین) پرتاب شده و درمدار خورشید آهنگ قرار گرفت.مشخصات مداری این ماهواره از این قرار است : نقطه اوج ۷۵۹/۹کیلومتر ، نقطه حضیض ۷۳۸/۲کیلومتر،دوره تناوب ۹۹/۶دقیقه  و انحراف مداری ۹۸/۵درجه می باشد. این ماهواره همچنان فعال است و به وظائف خود ادامه می دهد .

۴) پیمانکاران و مالکین ماهواره یخ یاب

عملیات ساخت ماهواره یخ یاب یک (BNU-1) توسط دانشگاه پکن انجام گرفته است. عملیات پرتاب این ماهواره توسط سازمان فضائی چین « CNSA » انجام شده و در اختیار سازمان های مسئول محیط زیست در چین قرار داده شده است.تصاویر این ماهواره برای استفاده کاربران عادی و دانشمندان و فعالین محیط زیست و… در سراسر جهان در اینترنت قرار داده شده است.برای دانلود این تصاویر « اینجا » را کلیک کنید .

شکل شماره ۱۶ – ماهواره چینی یخ یاب(BNU)

۱۲- خلاصه مطلب

امروزه محیط زیست (آب و خاک و هوا و…) بر اثر بی مسئولیتی انسان ها در معرض خطر قرار گرفته است و لازم است فکری به حال آن بشود.کارشناسان و دانشمندان و دوست داران محیط زیست به دنبال راه کار می گردند و اولین راه کار شناخت عواملی می باشد که محیط زیست را در خطر انداخته است و یکی از راه های این شناخت استفاده از ماهواره می باشد . این ماهواره ها را ما ماهواره های محیط زیست می نامیم ولی بجز تعداد اندکی از این ماهواره ها تمام وظائف این ماهواره ها به فعالیت های محیط زیستی مربوط نمی شود . تعداد زیادی از ایم ماهواره ها در واقع ماهواره های هواشناسی هستند که در کنار وظیفه اصلی خود که کار هواشناسی می باشد به فعالیت هائی هم در رابطه با محیط زیست هم مشغول هستند تعدادی از این ماهواره ها هم ماهواره های تصویربرداری  هستند که حداقل مقداری از کارتصویربرداری خود را در جهت شناخت عوامل تخریب محیط زیست انجام می دهند.بنابراین واقعا مرزی دقیق نمی توان برای ماهواره های محیط زیست تعیین کرد . در این مقاله در مورد ماهواره های محیط زیست توضیح می دهیم .

۱) محیط زیست و گازهای گلخانه ای

محیط زیستی که ما با آن آشنائی داریم تشکیل شده است از:خاک، آب، هوا،درختان، حیوانات و… که امروزه به طورخطرناکی مورد تخریب قرار گرفته است تخریب محیط زیست می تواند آثار فاجعه باری برای همه موجودات زنده داشته باشد و در صورت تداوم این امر زندگی(گیاهی و جانوری) در روی زمین منقرض شود .با توجه به این که انسان هم یکی از همین موجودات زنده می باشد و زندگی انسان در روی زمین به محیط زیست وابسته است تخریب محیط زیست می تواند برای انسان هم بسیار خطرناک باشد و حتی منجر به انقراض انسان ( مانند همه جانداران) شود . بنابر این یکی از اولین قربانیان محیط زیست خود انسان می باشد .
در بخش سوم (۳- محیط زیست و گازهای گلخانه ای) ابتدا به عوامل تخریب محیط زیست و خطراتی که از این راه متوجه انسان و سایر جانداران میشود خواهیم پرداخت و دربخش های بعد نقش ماهواره های محیط زیست را در حل این معضل بررسی خواهیم کرد. 

۲) ماهواره های محیط زیست

امروزه اهمیت محیط زیست و حفظ محیط زیست بر کسی پوشیده نیست . با حفظ و حراست از جنگل ها و فضای سبز تا جلوگیری از ورود گازهای گلخانه ای و… از این رو فعالین محیط زیست و کشورهای مختلف همگی در تلاش برای حفظ محیط زیست می باشند . یکی از راه های حفظ محیط زیست پایش جنگل ها و مراتع ، گازهای گلخانه ای ، یخ های قطبی و…می باشد و یکی از مهمترین روش های آن هم ماهواره می باشد . امروزه ماهواره هائی هستند که در کنار کارحرفه ای خود (ماهواره های تصویر برداری و ماهواره های هواشناسی ) به کار رصد و پایش محیط زیست هم می پردازند و ماهواره هائی هستند که مهمترین ماموریت آنها حفظ و حراست از محیط زیست می باشد در بخش چهارم (۴- ماهواره های محیط زیست ) در مورد ماهواره های محیط زیست توضیح کلی داده و در بخش های بعد بعضی از این ماهواره ها را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم .

۳) ماهواره های نیمبوس رصد کننده لایه ازن و یخ های قطبی

ماهواره های زیست محیطی خطراتی را که به علت فعالیت انسان  محیط زیست را تهدید می کنند شناسائی می کنند.(خطراتی مانند: آلودگی هوا ،گازهای گلخانه ای و تخریب لایه ازن ) یکی از مهمترین پروژه ها در این زمینه پرو ژه نیمبوس Nimbus بود . ماهواره های نیمبوس در ابتدا فقط ماهواره های هواشناسی بودند ولی بعدا بعلت نقش مهمی که در شناخت تخریب ازن ایفا کرده و همچنین فعالیت های دیگر در ارتباط با محیط زیست به یکی از مهمترین ماهواره های محیط زیست تبدیل شدند .
در بخش پنجم (۵- ماهواره های نیمبوس رصد کننده لایه ازن و یخ های قطبی)به طور کامل توضیح می دهیم .

۴) ماهواره راداربست(Radarsat)

پروژه رادارست(Radarsat)نخستین پروژه ماهواره های دیدبانی زمین کانادا می باشد که به منظور هواشناسی (پیش بینی وضعیت هوا و …) همچنین پایش جو و اهداف محیط زیستی(مدیریت منابع طبیعی و پایش تغییرات اقلیمی،پایش جنگل ها و مراتع ، پایش قطب شمال و …) رقم خورده است.این پروژه شامل دو ماهواره  Radarsat-1 و Radarsat-2 می باشد.در بخش ششم(ماهواره راداربست(Radarsat) در مورد ماهواره های هواشناسی و محیط زیستی رادارست توضیح می دهیم .

۵) پروژه کپرنیک

پروژه یا برنامه کپرنیک( Copernicus Programme‎)پروژه ای است که توسط اتحادیه اروپا و سازمان فضائی اروپا انجام می شود.(نام این طرح از«نیکلا کپرنیک» منجم بزرگ لهستانی که برای نخستین بار نظریه خورشید مرکزی را ارائه کرد گرفته شده است)این پروژه بزرگترین برنامه رصدزمین می باشد که توسط سازمان فضائی اروپا (ESA) و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یک سری کشورهای داوطلب دیگر طراحی شده است.در بخش  هفتم (۷- پروژه کپرنیک ) در مورد پروژه کوپرنیک توضیح می دهیم .

۶) ماهواره های سنتینل( نگهبان) Sentinel

ماهواره های سنتینل(Sentinel) ماهواره هائی هستند توسط آژانس فضائی اروپا در یک طرحی به نام طرح کپرنیک تهیه و تاکنون ۸ سری از این ماهواره ها به فضا پرتاب شده است اگرچه این ماهواره ها به طور تخصصی کارهای هواشناسی انجام نمی دهند (این ماهواره ها در گروه ماهواره های دیدبانی زمین هستند)ولی نظر به این که درکار پایش محیط زیست وجو زمین هم هستند در مقاله « ماهواره های محیط زیست » در مورد آن توضیح می دهیم . از جمله وظائف این ماهواره ها می توان به : پایش محیط زیست ، نقشه برداری ازجنگل ها وپوشش های گیاهی ،نظارت برجو زمین و اتمسفر(ترکیبات و گازهای اتمسفر)،پایش لایه ازن،اندازه گیری اشعه ماوراء بنفش و… اشاره کرد . در بخش هشتم(۸- ماهواره های سنتینل( نگهبان) Sentinel)در مورد این ماهواره ها به طور کامل توضیح می دهیم .

۷) ماهواره نَفَس(دیده بانی گازهای گلخانه ای)

گرمایش زمین یکی از بزرگترین خطراتی می باشد که حیات را بر روی زمین تهدید می کند از این رو  فعالین محیط زیست و دانشمندان به تکاپو افتادند تا جلو این خطر را بگیرند از آنجائی که انتشار گازهای گلخانه ای ( دی اکسید کربن ، متان و…) یکی از بزرگترین عوامل گرمایش زمین می باشد پس بزرگترین وظیفه دانشمندان اندازه گیری گازهای گلخانه ای و مقدار آن درجو زمین می باشد . روش های مختلفی برای این کار وجود دارد که یکی از آنها ایجاد ایستگاه های زمینی در سرتاسر جهان و اندازه گیری این گازها از روی زمین می باشد ولی یکی دیگر از این روش ها اندازه گیری مقدار این گازها به وسیله ماهواره ها می باشد .
از این رو ماهواره های متعددی (ماهواره های هواشناسی و محیط زیست)این وظیفه را انجام می دهند.یکی از قدرتمندترین ماهواره هائی که به صورت حرفه ای و تخصصی گازهای گلخانه ای را رصد می کند ماهواره ژاپنی «دیده بانی گازهای گلخانه ای»یا همان نَفَس می باشد. در بخش نهم (۹- ماهواره نَفَس(دیده بانی گازهای گلخانه ای))درمورد ماهواره نَفَس توضیح می دهیم .

۸) ماهواره های مشاهده دگرگونی های جهان

یکی از آثار مهلک گرمایش زمین تغییرات اقلیمی و دگرگونی های آب و هوائی می باشد. این تغییرات اقلیمی به صورت خشکسالی های پیاپی رخ می دهد که هم اکنون دامن بسیاری از نواحی زمین را گرفته است . میزان خشکسالی ها مرتب افزایش پیدا می کند. طبق پش‌بینی ناسا ، ٤٥ کشورجهان در معرض خشکسالی در٣٠سال آینده قرار دارند.بنابراین تغییرات اقلیمی خطر بسیار بزرگی است که باید آن را شناخت و با آن مقابله کرد. از این رو فعالین و کلیه دوست داران محیط زیست همواره بر روی شناخت تغییرات اقلیمی تاکید کرده اند .
یکی از راه های بررسی تغغیرات اقلیمی و نشان دادن اثرات مهلک آن به جهانیان استفاده از ماهواره می باشد در بخش دهم(۱۰- ماهواره های مشاهده دگرگونی های جهان )درمورد یکی از این ماهواره ها توضیح میدهیم .

۹) ماهواره رصدگریخ های قطبی یا «یخ یاب»(BNU)

یکی از خطرات گرمایش زمین آب شدن یخ های قطبی می باشد بنابراین رصدیخ های قطبی یکی از اولویت های دلسوزان محیط زیست می باشد در این راستا کشور چین که یکی از قدرت های بزرگ جهانی در عرصه صنعت و فناوری های فضائی می باشد دست به کار شده و ماهواره رصدقطب های زمین را به این منظور تهیه و در مدار قرار داده است.دربخش یازدهم (۱۱- ماهواره رصدگریخ های قطبی یا «یخ یاب»(BNU) ) در مورد ماهواره رصدگر یخ های قطبی توضیح می دهیم.

برای مطالعه سایر مقاله های نجومی روی شکل زیر کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله های روانشناسی اینجا را کلیک کنید .

عکس های طبیعت, طبیعت خوانسار , شکوفه های بهاری  , گلستان کوه ,دانلود آلبوم های کامل بهترین و زیباترین عکس ها ,آلبوم هائی با صدها عکس کیفیت بالا ,  در هیچ کجای اینترنت این عکسها را پیدا نمیکنید , عکس هابدون استفاده از تکنیک های فتوشاپ تهیه شده , کاملا طبیعی 

برای آموزش کامل و حرفه ای گوگل مپ روی شکل زیر کلیک کنید

همه جیز در مورد گوگل مپ

۱) هر گونه اظهار نظر را در فرم اظهار نظر کاربران وارد کنید .
۲) نظرات بعد از تایید مدیریت نشان داده می شود .
۳) با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را هرچه بیشتر  همراهی کنید . مدیریت از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما استقبال میکند .
۴) نوشته های قرمز پر رنگ ارجاع به لینک هستند که هنوز لینک آنها قرار داده نشده است ( هنوز صفحه آنها منتشر نشده است )
۵) نوشته های آبی پر رنگ ارجاع به لینک هستند که لینک آنها قرار داده شده است ( صفحه آنها منتشر شده است )
۶) هرگونه بهره برداری : کپی تمام و یا قسمتی از مطالب این سایت بدون ارجاع منبع آن ممنوع می باشد .
۷) تکثیر فایل های Pdf با ذکر منبع آزاد ولی فروش آن تحت هر عنوان و با ذکر منبع هم ممنوع می باشد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.