کامل گرائی ( کمال گرائی افراطی) چیست ؟

کمال طلبی چیست و کمال طلب ها چه ویژگی هائی دارند ؟

برخی از دوستانی که احساس می‌کنند گرفتار کمبود زمان هستند و نیازمند این هستند که مهارت مدیریت زمان را در خود تقویت کنند، در واقع گرفتار کمال طلبی هستند. اما به هر حال استفاده گسترده از یک کلمه تخصصی، ضمن اینکه می‌تواند باعث توجه بیشتر به آن مفهوم شود، ممکن است این خطر را هم در پی داشته باشد که از معنای علمی آن فاصله بگیرد.
دو اشتباه رایج در مورد کمال طلبی :

۱- مورد اول اینکه کمال طلبی را با کمال گرایی اشتباه می‌گیرند . کمال گرائی به معنای گرایش به رشد و پیشرفت و تعالی و کامل‌تر شدن مهم‌ترین ویژگی انسانهاست و شاید از جمله معدود ویژگیهایی که انسان را از حیوان متمایز می‌کند . در حالی که کمال طلبی ( کامل گرائی ) میل به کامل شده هر چیز و عدم رضایت از موفقیت های نسبی است . 

۲- مورد دوم اینکه فرض می‌شود که کمال طلبی همیشه بد است در حالی که اگر کمال طلبی و میل به استانداردهای بالا نبود بسیاری از حرکتهایی که رشد و پیشرفت نسل بشر را طی سالها و قرنهای گذشته رقم زده است هرگز روی نمی داد . واقعیت این است که میزان معتدلی از کمال طلبی می تواند فوائدی هم داشته باشد آنچه نامطلوب شناخته می شود رعایت استانداردهای بالا در شرایطی است که هزینه رعایت آن استانداردها بیشتر از منافعشان است.

 انسانهای کمال طلب، فشاری دائمی برای حرکت به سمت هدفهای غیرقابل دستیابی در درون خود احساس می‌کنند. آنها ارزش خودشان را با کارایی خودشان و دستاوردهایشان می سنجند طبیعی است این رفتار در موارد زیادی می‌تواند به ناامیدی و ناراحتی منجرشود و افراد کمال طلب به منتقدان سرسخت خودشان تبدیل می شوند 

تلاش پیوسته و انعطاف ناپذیر برای اینکه همه چیز بدون ایراد باشد، هیچ مشکل و خطایی وجود نداشته باشد، استفاده از این قضاوت سخت گیرانه در مورد خود و دیگران در واقع قربانی کردن به موقع بودن به نفع کامل و بی نقص بودن می باشد .
باور به اینکه فقط یک راه درست برای انجام هر کاری وجود دارد سخت بودن در تغییر دیدگاه های خود توجه بیش از حد به جزییات و نظم و ساختار می تواند ضربه های زیادی به اصل کار و شکست در رسیدن به هدف داشته باشد

بنابر این توجه به این نکته بسیار مهم است که وقتی ما  کمال گرائی ( کامل گرائی ) را یک ناهنجاری روانی دانسته و اعتقاد داریم باید با آن مبارزه کرد منظور کمال گرائی افراطی است . یعنی استاندارد بالا را در شرایطی به گرفت که هیچ ضروت و فایده ای برای آن نیست .  

تقسیم بندی‌های بسیار متعددی درباره کمال طلبی انجام شده است. از اینکه کمال طلبی تا چه حد دغدغه ی ذهنی است و تا چه میزان روی رفتار و نحوه تلاش و کوشش فرد تاثیر می‌گذارد. از اینکه بیشتر در مورد خود اوست یا در مورد اطرافیانش. از اینکه در همه ی جنبه هاست یا در برخی جنبه های خاص و ده‌ها تقسیم بندی دیگر
این موضوع که همه چیز و همه کس باید درحد ۱۰۰٪ بی عیب و کامل باشد و نادیده گرفتن موفقیت های نسبی و همیشه کامل و بی نقض بودن هرکس و هر کاری و این تفکر که چون نمی توانیم (و یا نتوانسته ایم)کار را ۱۰۰٪بدون عیب و نقص انجام بدهیم آن را شکست قطعی دانسته و در نیمه راه متوقف شویم و موفقیت های نسبی را ندیده بگیریم . تفکر منفی نسبت به خود ایجاد می کنیم که در حقیقت موفقیت های نسبی را فدای هدف کامل می کند . اصولا در نظام طبیعت هیچ چیز و هیچ کس صددرصد کامل و بی نقص نیست . همین اندازه که بتوانیم با درصد نسبتا قابل قبولی به هدف برسیم کافی است که میزان موفقیت هم به سعی و تلاش ما بستگی دارد .
دستیابی به مشاغل سطح بالا تحصیلات بالا به ثروت فراوان و…. بسیار هم خوب است ولی شرط کافی برای خوشبختی نیست می توانید برای هر کاری حداکثر کوشش خود را کرده ولی به متوسط بودن راضی شوید .  

 

در واقع دو نوع کمال گرائی داریم  کمال گرائی سالم و کمال گرائی افراطی و ناسالم  جدول زبر تفاوت بین این دو را نشان میدهد .

جدول مقایسه تفاوت کمال گرائی مثبت و منفی

نشانه‌های رفتاری کامل گرائی ( کمال گرائی افراطی )

۱- همیشه در تصمیم گیری مشکل دارند چون از اشتباه کردن می‌ترسند. تصمیم گیری قطعی برای شان سخت است مثلا وقتی می‌خواهند لباس بخرند بارها و بارها مغازه‌های مختلف را می‌بینند با دیگران مشورت می‌کنند بالاخره نمی‌توانند به راحتی تصمیم بگیرند

۲- از این که مورد انتقاد قرار بگیرند می‌ترسند، وقتی انتقادی را می‌شنوند ناراحت می‌شوند.
۳- همان طور که از اسمش مشخص است، افراد این تیپ همیشه دنبال بهترین‌ها هستند در حقیقت آدم‌های آرمان گرایی هستند که خیلی برای شان مهم است خوب باشند .
۴- این افراد می‌خواهند همیشه در زندگی نقش پسر خوب یا دختر خوب را بازی کنند.
۵- دیگران نیز از اینگونه افراد انتظار دارند که همیشه آدم خوبه باشند، مثلا والدین همیشه او را به عنوان پسر خوب یا دختر خوب می‌شناسند .
۶- همواره برای شان درست و غلط مهم است، یعنی همیشه می‌خواهند کارهای شان درست و بهترین باشد.
۷- اگر زمانی بفهمند کار نادرست یا اشتباهی کرده‌اند، کاملا به هم می‌ریزند.
۸- همیشه یک ترس درونی از اشتباه کردن در آن‌ها وجود دارد.
۹-این افراد سرزنش‌های درونی فراوانی دارند به همین دلیل همیشه دردرون شان احساس گناه وسرزنش می‌کنند.
۱۰- همیشه فکر می‌کنند، باید کاری انجام دهند که بهتر شوند.
۱۱- این آدم‌ها در تمام طول زندگی شان به دنبال انجام کارهایی هستند که مفید باشد
۱۲- این آدم‌ها معمولا از لحظات شان لذت نمی برندو نمی‌توانند در همان لحظه باشند یعنی همیشه در آینده به دنبال نتیجه هستند .
۱۳- تنها وقتی به نتیجه برسند احساس خوبی خواهند داشت که البته این احساس خوب موقت است چون وقتی نتیجه‌ای به دست می‌آید دیگر تمام است و تلاش برای نتیجه دیگری آغاز می‌شود .
۱۴- مدام در حال ارزیابی خودشان هستند و مدام در ذهن شان در حال پرسیدن سوال‌هایی مانند من به اندازه کافی خوب هستم؟ یا من به اندازه کافی کار می‌کنم؟ یا… هستند یعنی همیشه در درون شان دادگاهی برپاست .
۱۵- بسیاری از اوقات ناراضی و سرخورده و ناراحت هستند چون یک آدم کما ل گرا انتظارات و توقعات زیادی از خودش، دیگران و دنیای پیرامون دارد .
۱۶- مرتب میزان پیشرفت شان را ارزیابی می‌کنند.
۱۷- همیشه نگاه شان این است که یا همه یا هیچ. یعنی فکر می‌کنند، تنها یک راه درست وجود دارد.
۱۸- برای این آدم‌ها قوانین و چهارچوب‌ها خیلی مهم است .
۱۹- آنقدر به دنبال بی نقص‌ها و کامل‌ها هستند که چندان از زندگی لذت نمی‌برند.
۲۰- ذهن خیلی شلوغی دارند.
۲۱- نظم و هماهنگی و همیشه مرتب وبا برنامه بودن برای شان خیلی مهم است.
۲۲- قضاوت گرایی بیش از حد دارند.
۲۳- دلیل و برهان زیادی می آورندو سعی زیادی برای اثبات خود دارند، بدین معنا که کارهایی انجام می دهند درست و دیدگاه های درستی دارند .
۲۴- عصبانیت های بسیار زیاد و خشم های ناگهانی دارند.
۲۵- بسیاری افراد تحمل ناپذیری هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل های بالا مربوط به یک سری مغازه هائی است که صاحبانشان تمایلات کمال گرائی
افراطی دارند

و این در حالی است
که با این همه زحمت
نه سود بیشتری عایدشان
میشود و نه در فروش تاثیر دارد

 

 

غلبه بر کامل گرائی با شش روش کار آمد

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که انسان‌ها با آن روبرو هستند کمال گرایی‌ست. مسئله‌ای که نه تنها مانع دستیابی به خواسته‌ها می‌گردد، بلکه ممکن است موجب پسرفت شما در زندگی شود، و در نهایت آنقدر شما را در خود غرق می‌کند که حرکت رو به جلو برایتان سخت‌ و سخت‌تر می‌گردد.

بنابراین در این قسمت می‌خواهیم ۶ نکته‌ در اختیار شما قرار دهیم که در مورد عادات ذهنی مخرب و ویرانگر به ما کمک می‌کند.

۱به دنبال «خوب به اندازه کافی» باشید.
از کمال‌گرایی بعنوان بهانه‌ی کم کاری خود استفاده نکنید. درعوض، کارها را به گونه ای انجام دهید که فکر می‌کنید به اندازه‌ی کافی خوب هستند و زمانی که به این مرحله برسید، ماموریت‌تان تمام شده است.
بنابراین برای خود حد تعادلی پیدا کرده تا خوب کار کنید و کم کاری نکرده باشید. اما مواظب باشید در تلاش برای بهبود و اصلاح بیش از حد گم نشوید.
چطور این حد تعادل را پیدا کنیم؟ بیشتر افراد آن را از طریق آزمون و خطا و تجربه بدست می‌آورند.

۲با باور افسانه‌های کمال‌گرایی به خودتان و اطرافیانتان آسیب می‌زنید.
با تماشای فیلم‌های بسیار و گوش دادن به آهنگای زیاد و قبول هرچه دنیا به شما می‌گوید، خیلی ساده است که گول رویاهای کمال‌گرایی را بخورید. چرا که به نظر خوب می‌آید و شما نیز خواستار آن می‌شوید. اما در دنیای واقعی این موضوعات با واقعیت در تضاد است و در شما و اطرافیانتان اضطراب ایجاد می‌کند. همچنین به شما آسیب رسانده و موجب اتمام روابط، شغل و پروژه‌های شما می‌گردد. فقط به این دلیل که انتظارات شما از این دنیا فراتر است.
پس بهتر است هرزمان که در فضای کمال‌گرایی غرق می‌شویم به خود یادآور شویم که به ما و دنیای ما آسیب می‌زند. بنابراین افکار خود را متمرکز موارد دیگری کرده تا تصمیمات مخرب نگیریم و برای خود و اطرافیانمان رنج و زحمت غیرضروری ایجاد نکنیم.

۳بپذیرید که شما و دیگران انسانید.
استانداردهای انسانی را به هر نفر تعمیم داده و زندگی را همانطور که هست بپذیرید. هرچیزی و هرکسی عیب‌ها و نقص‌هایی دارد و اتفاقات همیشه آنطور که برنامه‌ریزی کرده‌اید پیش نمی‌روند. همواره می‌توان همه چیز را بهبود داد اما هیچکدام هرگز کامل نخواهند بود. و دریابید که نه شما و نه هیچ چیز دیگری بخاطر کامل نبودن طرد نمی‌شوید، لااقل نه از جانب انسان‌های معقول و متعادل مثل بیشتر افرادی که در واقعیت وجود دارند.

 ۴خود را با خودتان مقایسه کنید.
مقایسه‌ی مداوم خود با دیگران احساس کمبود به شما می‌دهد. همواره افراد زیادی در هر حوزه ای از زندگی در کنار شما هستند. بنابراین خودتان را با خودتان مقایسه کنید. پیشرفت‌های خود را ببینید. بر چیزهایی که توانستید غلبه کنید نگاهی بیاندازید. از خود قدردانی کرده وبجای کارهای دیگران بر دستاوردهای خود تمرکز کنید.

۵هرکاری که فکر می‌کنید درست است، انجام دهید.
حال دریافته‌اید که کمال‌گرایی به شما آسیب می‌زند و تلاش می‌کنید از آن اجتناب کنید. اما مردم، رسانه‌ها و جامعه‌ی اطراف شما بر نحوه‌ی احساس و تفکرتان تاثیر می‌گذارند.
یکی از بهترین روش‌های کاهش این تاثیرات، انجام کارهای درست است. چرا که با این کار توقعات دیگران تاثیر بسیار کمتری بر شما داشته و زندگی خود را بیشتر کنترل خواهید کرد.
درنتیجه با انجام کار درست عزت نفس شما بیشتر شده، و نظر دیگران درباره‌ی زندگی شما اهمیت کمتری برایتان خواهد داشت. در نهایت قدرتمندتر شده، اطمینان بیشتری به خود دارید و کمتر تحت تاثیر نیروهای خارجی قرار می‌گیرید.

۶محیط اطراف خود را از استانداردهای انسانی پر کنید.
احساسات مسری هستند، کمال گرایی نیز همینطور است. می‌توانید با روش‌های زیر محیط اطراف خود را تغییر دهید:
کاهش منابعی که کمال‌گرایی را در شما تقویت می‌کنند. اندکی زمان بگذارید تا وب‌سایت‌ها، مجلات، فایل‌های اینترنتی، برنامه‌های تلویزیونی و کتاب‌هایی که زمان زیادی برایشان صرف می‌کنید را مرور نمایید. ببینید آیا تاثیر مثبتی بر شما و زندگیتان دارند یا خیر. در غیر اینصورت، بیشتر اوقات خود را با منابعی که باعث ترقی شما هستند و از شما حمایت می‌کنند، سپری کنید.
زمان کمتری را با افراد مضطرب و کمال گرا بگذرانید. بیشتر اوقات با کسانی باشید که به فکر تقویت خود بوده و مسیر زندگیشان را مثبت، سالم و آرام انتخاب می‌کنند.

برای مطالعه سایر مقاله های روانشناسی اینجا  را کلیک کنید .

برای مطالعه مقاله های نجومی روی شکل زیر کلیک کنید

برای دیدن زیباترین آلبوم هایی طبیعت روی شکل زیر کلیک کنید

برای آموزش کامل و حرفه ای گوگل مپ روی شکل زیر کلیک کنید

همه جیز در مورد گوگل مپ

 

۱) هر گونه اظهار نظر را در فرم اظهار نظر کاربران وارد کنید .
۲) نظرات بعد از تایید مدیریت نشان داده می شود .
۳) با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را هرچه بیشتر  همراهی کنید . مدیریت از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما استقبال میکند .

 

Post source :

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.