ابر مهکشند ( ابر جزر و مد )
  • جزر و مد

    بالا آمدن آب را که ناشی از نیروهای کِشندی ماه می باشد مد و پائین آمدن آب را جزر می گویند . در این قسمت را ...

    بالا آمدن آب را که ناشی از نیروهای کِشندی ماه می باشد مد و پائین آمدن آب را جزر می گویند . در این قسمت راجع به پدیده جزر ومد مفصل توضیح می دهیم . ۱- تاریحچه جزر و مد بشر ( بخصوص ساحل نشینان ) از دیر ب ...

    بیشتر بخوانید