بزرگترین خسوف قرن ۲۱
 • محاسبات خسوف ۹۷

  در روز 5 مرداد ماه 1397 ( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می نامند ...

  در روز 5 مرداد ماه 1397 ( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می نامند. قبل از مطالعه این قسمت حتما مقاله “ خسوف “  را که در همین سایت منتشر شده است مطالعه کنید . (ر ...

  بیشتر بخوانید
 • مشاهدات خسوف ۹۷

  در روز 5 مرداد ماه 1397( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می نامند. ...

  در روز 5 مرداد ماه 1397( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می نامند. ما به کمک دوستان این پدیده را درشهرخوانسار و درمحلی به مختصات تقریبی50.32, 33.23  مورد بررسی ق ...

  بیشتر بخوانید