بهار
 • چهار فصل چگونه بوجود می آید ؟

  ۱- چگونگی ایجاد چهار فصل : قبل از هر چیز چند نکته را باید بدانید . ۱) دوری و نزدیکی زمین به خورشید : اینک ...

  ۱- چگونگی ایجاد چهار فصل : قبل از هر چیز چند نکته را باید بدانید . ۱) دوری و نزدیکی زمین به خورشید : اینکه دلیل بوجود آمدن چهار فصل دوری و نزدیکی زمین به خورشید نیست به دو دلیل زیر ۱-۱) اول این که بر ...

  بیشتر بخوانید
 • شکوفه های بهار

  بهار زیباترین فصل سال است . جشن طبیعت است در بهار تمام درختان شکوفه میدهند و فضا پر ازعطر شکوفه ها میشود ...

  بهار زیباترین فصل سال است . جشن طبیعت است در بهار تمام درختان شکوفه میدهند و فضا پر ازعطر شکوفه ها میشود . ولی منظره های بهاری از شهری به شهر دیگر و ازمنطقه ای به منطقه دیگر تفاوت می کند . منظره بهار ...

  بیشتر بخوانید