تاریخچه سیارات فرا خورشیدی
  • سیاره های فراخورشیدی (۲)

    در مقاله “سیاره های فراخورشیدی (۱) “ مطالب مختلفی در رابطه با سیارات فراخورشیدی گفتیم و در این مقاله که د ...

    در مقاله “سیاره های فراخورشیدی (۱) “ مطالب مختلفی در رابطه با سیارات فراخورشیدی گفتیم و در این مقاله که در واقع ادامه مقاله فوق می باشد موضوع را از نقطه نظر دیگر  ادامه می دهیم یعنی بیشتر به معرفی سیا ...

    بیشتر بخوانید