تصحیحات نجومی
 • آسمان و افق در ماه

  آسمان آنطور که در زمین دیده می شود. در ماه دیده نمی شود همانطور موقعیت و حرکت ستاره ها در آسمان ماه با آن ...

  آسمان آنطور که در زمین دیده می شود. در ماه دیده نمی شود همانطور موقعیت و حرکت ستاره ها در آسمان ماه با آن که در زمین دیده می شود با همدیگر تفاوت دارند. ۱- تاثیر جو زمین قبل از آن که آسمان را در روی ما ...

  بیشتر بخوانید
 • تصحیحات نجومی

  مشاهدات نجومی که با چشم مسلح یا چشم غیر مسلح انجام می شود , باید پس از تصحیحات چهار گانه زیر مورد استناد ...

  مشاهدات نجومی که با چشم مسلح یا چشم غیر مسلح انجام می شود , باید پس از تصحیحات چهار گانه زیر مورد استناد قرار گیرد. این تصحیحات بخصوص در مورد مشاهدات مربوط به ماه و خورشید , جدی ترند. ۱-  تصحیح اختلاف ...

  بیشتر بخوانید