تیا (Theia)
  • خلقت ماه

    خلقت ماه همچنان در هاله ای از ابهام است . نظرات مختلفی در باب خلقت ماه ابراز شده است که در این بخش در مور ...

    خلقت ماه همچنان در هاله ای از ابهام است . نظرات مختلفی در باب خلقت ماه ابراز شده است که در این بخش در مورد آن ها توضیح می دهیم . ۱- نظرات مختلف در باب خلقت ماه یکی از سوالاتی که از دیر باز ذهن بشر را ...

    بیشتر بخوانید