جدائی زاویه ای ماه و خورشید
  • نور ماه

    در این قسمت در مورد نورهائی که از ماه به زمین می رسد و پدیده های مربوط به آن توضیح می دهیم . ۱- مهتاب نور ...

    در این قسمت در مورد نورهائی که از ماه به زمین می رسد و پدیده های مربوط به آن توضیح می دهیم . ۱- مهتاب نوری که از ماه بر زمین می تابد مهتاب نام دارد . با وجودی که ماه از خود نوری ندارد و نور خورشید را ...

    بیشتر بخوانید