جغرافیای ماه
 • جغرافیای ماه (ماه سنجی )

  علم جغرافیا به شناخت عوارض سطحی زمین ( کوه ها و درشت هاو دریاها و...)محدود می شود حال اگر به این را به شن ...

  علم جغرافیا به شناخت عوارض سطحی زمین ( کوه ها و درشت هاو دریاها و...)محدود می شود حال اگر به این را به شناخت عوارض سطحی ماه گسترش بدهیم می توانیم از جغرافیای ماه استفاده کنیم ,  منجمان به جای این از ک ...

  بیشتر بخوانید
 • مشخصات عمومی ماه

  ماه تنها قمر سیارهٔ زمین است و با بازتاباندن نور خورشید، شب‌های زمین را کمی روشن می‌کند. ماه پنجمین قمر ط ...

  ماه تنها قمر سیارهٔ زمین است و با بازتاباندن نور خورشید، شب‌های زمین را کمی روشن می‌کند. ماه پنجمین قمر طبیعیِ بزرگ در سامانهٔ خورشیدی در میان ۱۷۳ قمر موجود در این سامانه است. قطرِ ماه حدودِ ۳٬۵۰۰ کیل ...

  بیشتر بخوانید