خطر عبور از کمربند والن آلن
  • توطئه فرود بر ماه

    از زمانی که رقابت فضائی شروع شد و از زمانی که آمریکا برای فتح ماه پروژهای مرکوری و جمینی و بعد پروژه پر ه ...

    از زمانی که رقابت فضائی شروع شد و از زمانی که آمریکا برای فتح ماه پروژهای مرکوری و جمینی و بعد پروژه پر هزینه آپولو را شروع کرد . ده ها میلیارد دلار هزینه کرد و صدها هزار نفر کار کردند تا سرانجام با ف ...

    بیشتر بخوانید