دایره البروج
 • حرکت تقدیمی و آثار آن

  با توجه به این که طول یک سال خورشیدی را بر اساس نقطه اعتدال بهاری محاسبه کردند یعنی ابتدای سال را  موقعی ...

  با توجه به این که طول یک سال خورشیدی را بر اساس نقطه اعتدال بهاری محاسبه کردند یعنی ابتدای سال را  موقعی قرار دادند که خورشید به نقطه اعتدال بهاری میرسد و تا سال بعد که دوباره خورشید به همان نقطه اعتد ...

  بیشتر بخوانید
 • معادله زمان ( تعدیل زمان )

  چون همیشه مبنای وقت شماری و کارهای بشر از روی خورشید بوده است در ابتدا یک شبانه روز خورشیدی را به ۲۴ قسمت ...

  چون همیشه مبنای وقت شماری و کارهای بشر از روی خورشید بوده است در ابتدا یک شبانه روز خورشیدی را به ۲۴ قسمت تقسیم کرده و هر قسمت را یک ساعت گذاشتند  و بعد ساعت را به دقیقه و ثانیه تقسیم کردند . ۱- تفاوت ...

  بیشتر بخوانید