دروغ بودن سفر به ماه
 • توطئه فرود بر ماه

  از زمانی که رقابت فضائی شروع شد و از زمانی که آمریکا برای فتح ماه پروژهای مرکوری و جمینی و بعد پروژه پر ه ...

  از زمانی که رقابت فضائی شروع شد و از زمانی که آمریکا برای فتح ماه پروژهای مرکوری و جمینی و بعد پروژه پر هزینه آپولو را شروع کرد . ده ها میلیارد دلار هزینه کرد و صدها هزار نفر کار کردند تا سرانجام با ف ...

  بیشتر بخوانید
 • فرضیه توطئه

  فرضیه توطئه (Conspiracy theory) نوعی طرز تفکر می باشد که هر اتفاقی(عمدتا اتفاق های ناخوشایند) را توطئه ای ...

  فرضیه توطئه (Conspiracy theory) نوعی طرز تفکر می باشد که هر اتفاقی(عمدتا اتفاق های ناخوشایند) را توطئه ای از طرف قدرت های بزرگ سیاسی ، اقتصادی  و...می داند . به عبارت دیگر درفرضیه توطئه طرف به جای این ...

  بیشتر بخوانید
 • رویای ماه

  یکی از بزرگترین آرزوهای انسان از گذشته های دورتا امروز پرواز کردن و دستیابی به آسمان و اجرام نجومی بود . ...

  یکی از بزرگترین آرزوهای انسان از گذشته های دورتا امروز پرواز کردن و دستیابی به آسمان و اجرام نجومی بود . و در این میان دستیابی به ماه و خورشید (در زمانی که فکر می کردند ماه و خورشید به همین اندازه ای ...

  بیشتر بخوانید
 • آپولو چهارده تا هفده

  در اوج رقابت های فضائی بین آمریکا و شوروی برای فتح اولین های فضا در همه جا برد با شوروی بود و آمریکا همیش ...

  در اوج رقابت های فضائی بین آمریکا و شوروی برای فتح اولین های فضا در همه جا برد با شوروی بود و آمریکا همیشه دنباله روی شوروی بود . بنابراین در آخرین مرحله از رقابت های فضائی بعد از سخنرانی کندی که تاکی ...

  بیشتر بخوانید