زمین
 • تاریخچه زمین کروی

  چگونه بشر به کروی بودن زمین پی برد ؟  *آیا زمین مسطح است ؟ در زمان های بسیار قدیم همه تصور می کردند که زم ...

  چگونه بشر به کروی بودن زمین پی برد ؟  *آیا زمین مسطح است ؟ در زمان های بسیار قدیم همه تصور می کردند که زمین مسطح است، زیرا آن را مسطح می دیدند. برخی از مردمان گذشته گمان می کردند که زمین تا بی نهایت گ ...

  بیشتر بخوانید
 • کتاب های نجومی

  در این قسمت برای ارائه کتاب های نجومی  از مهمترین آنها شروع کرده و در اینجا یک توضیح کلی ارائه داده بعد ب ...

  در این قسمت برای ارائه کتاب های نجومی  از مهمترین آنها شروع کرده و در اینجا یک توضیح کلی ارائه داده بعد به معرفی تک تک آنها می پردازیم آنجه در اینجا آورده می شود مهمترین کتاب هائی است که خودم آنها را ...

  بیشتر بخوانید