سمت و ارتفاع
  • محاسبات نجومی رصدی

    مختصات استوائی برای یک جسم منحصر به فرد است و به مکان ناظر بستگی ندارد ولی با این مختصات ناظر نمی تواند ش ...

    مختصات استوائی برای یک جسم منحصر به فرد است و به مکان ناظر بستگی ندارد ولی با این مختصات ناظر نمی تواند شی داده شده را در آسمان پیدا کند ( شاید در آن موقع در آسمان او موجود نباشد ) ناظر برای پیدا کردن ...

    بیشتر بخوانید