سیاره
  • تاریخچه زمین کروی

    چگونه بشر به کروی بودن زمین پی برد ؟  *آیا زمین مسطح است ؟ در زمان های بسیار قدیم همه تصور می کردند که زم ...

    چگونه بشر به کروی بودن زمین پی برد ؟  *آیا زمین مسطح است ؟ در زمان های بسیار قدیم همه تصور می کردند که زمین مسطح است، زیرا آن را مسطح می دیدند. برخی از مردمان گذشته گمان می کردند که زمین تا بی نهایت گ ...

    بیشتر بخوانید