شبانه روز خورشیدی
 • روز نجومی و روز خورشیدی

  یک شبانه روز نجومی مدت زمان یک دور گردش کامل زمین به دور خودش می باشد و یا به عبارت دیگر دو بار عبور پی د ...

  یک شبانه روز نجومی مدت زمان یک دور گردش کامل زمین به دور خودش می باشد و یا به عبارت دیگر دو بار عبور پی در پی یک ستاره ثابت از نصف النهار محل که مدت آن دقیقا : ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۴ ثانیه می باشد و ۳ ...

  بیشتر بخوانید
 • انواع زمان در نجوم

  ۱- نصف النهار محل  : نیمدایره فرضی در کره آسمان که از امتداد شمال و جنوب ناظر می گذرد را نصف النهار محل ن ...

  ۱- نصف النهار محل  : نیمدایره فرضی در کره آسمان که از امتداد شمال و جنوب ناظر می گذرد را نصف النهار محل ناظر می نامند بنابر این وقتی می گوئیم خورشید به نصف النهار محل رسده یعنی از دید ناظر خورشید بر ر ...

  بیشتر بخوانید