شرکت نفت ایران و انگلیس
 • نفت و سیاست و محیط زیست

  اهمیت نفت و صنایع وابسته به آن در دنیای امروز و تکنولوژی امروز بر همه شناخته شده است و کسی نیست که از اهم ...

  اهمیت نفت و صنایع وابسته به آن در دنیای امروز و تکنولوژی امروز بر همه شناخته شده است و کسی نیست که از اهمیت آن واقف نباشد . در این مقاله نگاهی به نفت و تاثیر آن بر تکنولوژی و صنعت و همچنین اقتصاد و سی ...

  بیشتر بخوانید
 • تاريخچه نفت

  اسناد باستانی نشان می دهد که از روزگاران گذشته بشر , نفت و فرآورده های نفتی را می شناخته و از نفت استفاده ...

  اسناد باستانی نشان می دهد که از روزگاران گذشته بشر , نفت و فرآورده های نفتی را می شناخته و از نفت استفاده های زیادی هم می کرده ولی فقط در همین اواخر بود که بشر پی به اهمیت واقعی این ماده ارزشمند برد و ...

  بیشتر بخوانید