میدان مغناطیسی زمین
  • میدان مغناطیسی زمین

    زمین یک میدان مغناطیسی دارد همان که عقربه قطب نما را در امتداد شمال مغناطیسی نگه می دارد قبل از پرداختن ب ...

    زمین یک میدان مغناطیسی دارد همان که عقربه قطب نما را در امتداد شمال مغناطیسی نگه می دارد قبل از پرداختن به میدان مغناطیسی زمین در مورد لایه های مختلف زمین توضیح کوتاهی می دهیم . ۱- لایه های مختلف زمین ...

    بیشتر بخوانید