هندسه غیر اقلیدسی
 • مقاطع مخروطی

  در این مقاله در مورد مقاطع مخروطی توضیح می دهیم . از چگونگی بوجود آمدن مقاطع مخروطی تا موارد استفاده از آ ...

  در این مقاله در مورد مقاطع مخروطی توضیح می دهیم . از چگونگی بوجود آمدن مقاطع مخروطی تا موارد استفاده از آنها و... توضیح می دهیم .   ولی قبل از آن توضیح کوتاهی در مورد بعضی از بخش های مختلف این مقاله م ...

  بیشتر بخوانید
 • هندسه های نا اقلیدسی و هندسه کروی

  با توجه به این که ما در روی کره ای به نام زمین زندگی می کنیم و همچنین برای حل بسیاری از مسایل ستاره شناسی ...

  با توجه به این که ما در روی کره ای به نام زمین زندگی می کنیم و همچنین برای حل بسیاری از مسایل ستاره شناسی, می توانیم تمام اجرام سماوی را روی یک کره فرضی بنام کره سماوی در نظر بگیریم بنابر این نیاز به ...

  بیشتر بخوانید