پائیز
 • چهار فصل چگونه بوجود می آید ؟

  ۱- چگونگی ایجاد چهار فصل : قبل از هر چیز چند نکته را باید بدانید . ۱) دوری و نزدیکی زمین به خورشید : اینک ...

  ۱- چگونگی ایجاد چهار فصل : قبل از هر چیز چند نکته را باید بدانید . ۱) دوری و نزدیکی زمین به خورشید : اینکه دلیل بوجود آمدن چهار فصل دوری و نزدیکی زمین به خورشید نیست به دو دلیل زیر ۱-۱) اول این که بر ...

  بیشتر بخوانید
 • پائیز خوانسار

  پائیز فصل هزار رنگ همیشه بهار را زیباترین فصل میدانند . ولی هر فصل جلوه های خاص خودش را دارد . پائیز هم م ...

  پائیز فصل هزار رنگ همیشه بهار را زیباترین فصل میدانند . ولی هر فصل جلوه های خاص خودش را دارد . پائیز هم مانند هر فصل دیگری جلوه های زیبای خودش را دارد در حقیقت بسیاری از مناظر پائیز از مناظر بهار نیز ...

  بیشتر بخوانید