چرا اشیاء دورتر کوچکتر دیده می شوند ؟
  • ابر ماه و میکرو ماه

    در این قسمت در مورد ابر ماه و میکرو ماه و رابطه آن با فاصله ماه تا زمین توضیح می دهیم .  ۱-  رابطه بین ان ...

    در این قسمت در مورد ابر ماه و میکرو ماه و رابطه آن با فاصله ماه تا زمین توضیح می دهیم .  ۱-  رابطه بین اندازه ظاهری ماه و فاصله ماه تا زمین   مدار ماه به دور زمین ( به دور مرکز جرم ماه و زمین ) بیضی م ...

    بیشتر بخوانید