کلیسای جامع برازیلیا
  • مقاطع مخروطی

    در این مقاله در مورد مقاطع مخروطی توضیح می دهیم . از چگونگی بوجود آمدن مقاطع مخروطی تا موارد استفاده از آ ...

    در این مقاله در مورد مقاطع مخروطی توضیح می دهیم . از چگونگی بوجود آمدن مقاطع مخروطی تا موارد استفاده از آنها و... توضیح می دهیم .   ولی قبل از آن توضیح کوتاهی در مورد بعضی از بخش های مختلف این مقاله م ...

    بیشتر بخوانید