سیاره های فراخورشیدی

سیارات فرا خورشیدی سیاره هائی هستند که دور ستاره ای غیر ازخورشید می چرخند اصطلاح سیاره های فرا خورشی...

جمع بندی مقاله های فصل دوازدهم – ماهواره های نجومی

کلیه مقاله های فصل دوازدهم (ماهواره های نجومی) به صورت یک فولدرZeep شده تهیه می شود که شامل۱۰فایل PD...

رصد سیارات فراخورشیدی به کمک ماهواره

یکی از مهمترین سوالات دانشمندان و مردم عادی و از داغ ترین بحث های نجومی مسئله وجود حیات و تمدن های پ...

جمع بندی مقاله های فصل یازدهم – دیده بانی زمین

کلیه مقاله های فصل یازدهم(تصویر برداری به کمک ماهواره)به صورت یک فولدرZeep شده تهیه می شود که شامل۱۰...

ماهواره های نجومی (۱) طیف مرئی

امروزه ابزار آلات نجومی و تلسکوپ های مختلفی وجود دارد که به جای استقرار در روی زمین در فضا و در روی...

نجوم ماهواره ای

 رصدخانهٔ فضایی یا تلسکوپ فضایی به ابزارهایی مانند تلسکوپ گفته می‌شود که در فضای بیرونی و خارج از جو...

سیاره های فراخورشیدی

سیاره های فراخورشیدی
سیارات فرا خورشیدی سیاره هائی هستند که دور ستاره ای غیر ازخورشید می چرخند اصطلاح سیاره های فرا خورشیدی حدود ۳۰سال است که بر سر زبان افتاده ولی تاریخچه آن بسیار کهن تر می...
بیشتر بخوانید

جمع بندی مقاله های فصل دوازدهم – ماهواره های نجومی

جمع بندی مقاله های فصل دوازدهم – ماهواره های نجومی
کلیه مقاله های فصل دوازدهم (ماهواره های نجومی) به صورت یک فولدرZeep شده تهیه می شود که شامل۱۰فایل PDF که در۱۰ قسمت مجزا تهیه شده است.این فایل ها همه آن چیزی است که تا این...
بیشتر بخوانید

رصد سیارات فراخورشیدی به کمک ماهواره

رصد سیارات فراخورشیدی به کمک ماهواره
یکی از مهمترین سوالات دانشمندان و مردم عادی و از داغ ترین بحث های نجومی مسئله وجود حیات و تمدن های پیشرفته در سیارات و جهان های خارج از زمین می باشد نظر به این که امروزه...
بیشتر بخوانید