روش های شناسائی سیاره های فرا خورشیدی

سیاره های فراخورشیدی یعنی سیاره های خارج از سامانه خورشیدی(منظومه شمسی) این تعریف طیف وسیعی از اجسام...

سیاره های فراخورشیدی (۲)

در مقاله “سیاره های فراخورشیدی (۱) “ مطالب مختلفی در رابطه با سیارات فراخورشیدی گفتیم و در این مقاله...

سیاره های فراخورشیدی (۱)

سیارات فرا خورشیدی سیاره هائی هستند که دور ستاره ای غیر ازخورشید می چرخند اصطلاح سیاره های فرا خورشی...

جمع بندی مقاله های فصل دوازدهم – ماهواره های نجومی

کلیه مقاله های فصل دوازدهم (ماهواره های نجومی) به صورت یک فولدرZeep شده تهیه می شود که شامل۱۰فایل PD...

رصدسیاره های فراخورشیدی به کمک ماهواره

یکی از مهمترین سوالات دانشمندان و مردم عادی و از داغ ترین بحث های نجومی مسئله وجود حیات و تمدن های پ...

جمع بندی مقاله های فصل یازدهم – دیده بانی زمین

کلیه مقاله های فصل یازدهم(تصویر برداری به کمک ماهواره)به صورت یک فولدرZeep شده تهیه می شود که شامل۱۰...

روش های شناسائی سیاره های فرا خورشیدی

روش های شناسائی سیاره های فرا خورشیدی
سیاره های فراخورشیدی یعنی سیاره های خارج از سامانه خورشیدی(منظومه شمسی) این تعریف طیف وسیعی از اجسام بزرگی را که سیاره نامیده می شوند در بر می گیرد و بجز سیاره هائی که دو...
بیشتر بخوانید

سیاره های فراخورشیدی (۲)

سیاره های فراخورشیدی (۲)
در مقاله “سیاره های فراخورشیدی (۱) “ مطالب مختلفی در رابطه با سیارات فراخورشیدی گفتیم و در این مقاله که در واقع ادامه مقاله فوق می باشد موضوع را از نقطه نظر دیگر  ادامه م...
بیشتر بخوانید

سیاره های فراخورشیدی (۱)

سیاره های فراخورشیدی (۱)
سیارات فرا خورشیدی سیاره هائی هستند که دور ستاره ای غیر ازخورشید می چرخند اصطلاح سیاره های فرا خورشیدی حدود ۳۰سال است که بر سر زبان افتاده ولی تاریخچه آن بسیار کهن تر می...
بیشتر بخوانید