نجوم اشعه ایکس با ماهواره

بررسی ومطالعه پرتو ایکس که از فضا به سمت زمین می آید را اخترشناسی پرتو ایکس می نامند. اختر شناسی پرت...

نجوم اشعه گاما با ماهواره

اخترشناسی پرتو گاما یعنی بررسی پرتوهای گاما که از فضا به سمت زمین می آیند با توجه به این که پرتوهای...

روش های شناسائی سیاره های فرا خورشیدی

سیاره های فراخورشیدی یعنی سیاره های خارج از سامانه خورشیدی(منظومه شمسی) این تعریف طیف وسیعی از اجسام...

سیاره های فراخورشیدی (۲)

در مقاله “سیاره های فراخورشیدی (۱) “ مطالب مختلفی در رابطه با سیارات فراخورشیدی گفتیم و در این مقاله...

سیاره های فراخورشیدی (۱)

سیارات فرا خورشیدی سیاره هائی هستند که دور ستاره ای غیر ازخورشید می چرخند اصطلاح سیاره های فرا خورشی...

جمع بندی مقاله های فصل دوازدهم – ماهواره های نجومی

کلیه مقاله های فصل دوازدهم (ماهواره های نجومی) به صورت یک فولدرZeep شده تهیه می شود که شامل۱۰فایل PD...

نجوم اشعه ایکس با ماهواره

نجوم اشعه ایکس با ماهواره
بررسی ومطالعه پرتو ایکس که از فضا به سمت زمین می آید را اخترشناسی پرتو ایکس می نامند. اختر شناسی پرتو ایکس یک شاخه نسبتا جوان در نجوم می باشد که به مطالعه، رصد و پایش پرت...
بیشتر بخوانید

نجوم اشعه گاما با ماهواره

نجوم اشعه گاما با ماهواره
اخترشناسی پرتو گاما یعنی بررسی پرتوهای گاما که از فضا به سمت زمین می آیند با توجه به این که پرتوهای گاما صدها و هزاران و حتی میلون ها بار از پرتوهای نور مرئی بیشتر بوده و...
بیشتر بخوانید

روش های شناسائی سیاره های فرا خورشیدی

روش های شناسائی سیاره های فرا خورشیدی
سیاره های فراخورشیدی یعنی سیاره های خارج از سامانه خورشیدی(منظومه شمسی) این تعریف طیف وسیعی از اجسام بزرگی را که سیاره نامیده می شوند در بر می گیرد و بجز سیاره هائی که دو...
بیشتر بخوانید