ریاضیات
 • مختصری از فیزیک و ریاضی

  در این مقاله به صورت مختصر تعدادی از فرمول های ریاضی و فیزیک را شرح می دهیم لازم به ذکر است فرمول ها و مو ...

  در این مقاله به صورت مختصر تعدادی از فرمول های ریاضی و فیزیک را شرح می دهیم لازم به ذکر است فرمول ها و موارد شرح داده شده به صورت خیلی خلاصه بوده و اصولا این مقاله بخاطر استفاده در مقاله های مختلف فصل ...

  بیشتر بخوانید
 • معادله مقاطع مخروطی

  مقاطع مخروطی اهمیت بسیار زیادی در تکنولوژی و علوم مختلف دارد برای همین به یکی از مهمترین مباحث هندسه تبدی ...

  مقاطع مخروطی اهمیت بسیار زیادی در تکنولوژی و علوم مختلف دارد برای همین به یکی از مهمترین مباحث هندسه تبدیل شده است . در مقاله “مقاطع مخروطی “ تعریف مقاطع مخروطی و ویژگی های آنها را توضیح دادیم . همچنی ...

  بیشتر بخوانید
 • مقاطع مخروطی

  در این مقاله در مورد مقاطع مخروطی توضیح می دهیم . از چگونگی بوجود آمدن مقاطع مخروطی تا موارد استفاده از آ ...

  در این مقاله در مورد مقاطع مخروطی توضیح می دهیم . از چگونگی بوجود آمدن مقاطع مخروطی تا موارد استفاده از آنها و... توضیح می دهیم .   ولی قبل از آن توضیح کوتاهی در مورد بعضی از بخش های مختلف این مقاله م ...

  بیشتر بخوانید
 • مخروط

  مخروط یک شکل هندسی سه بعدی می باشد که قاعده (پایه آن) یک دایره بوده و به آرامی و یا بسرعت کوچک می شود (بس ...

  مخروط یک شکل هندسی سه بعدی می باشد که قاعده (پایه آن) یک دایره بوده و به آرامی و یا بسرعت کوچک می شود (بستگی به سطح قاعده و ارتفاع دارد ) تا در انتها به یک نقطه تبدیل شود . تعارف گوناگونی می توان در م ...

  بیشتر بخوانید
 • هرم

  اگر یک شکل دو بعدی بسته (مربع و مثلث و...تا اشکال غیر خاص مانند یک منحنی بسته)دریک صفحه داشته و همچنین نق ...

  اگر یک شکل دو بعدی بسته (مربع و مثلث و...تا اشکال غیر خاص مانند یک منحنی بسته)دریک صفحه داشته و همچنین نقطه ای درفضای سه بعدی خارج شکل درنظر بگیریم و از تمام نقاط شکل بسته به آن نقطه وصل کنیم یک شکل س ...

  بیشتر بخوانید
 • بدست آوردن اجزاء مجهول مثلث به کمک اجزاء معلوم

  دو مثلث در سه حالت با هم مساویند ( تساوی سه ضلع , دو ضلع و زاویه بین و دو ضلع و زاویه بین ) بنابر این با ...

  دو مثلث در سه حالت با هم مساویند ( تساوی سه ضلع , دو ضلع و زاویه بین و دو ضلع و زاویه بین ) بنابر این با داشتن اندازه ها (زاویه ها و ضلع ها ) در هر کدام از سه حالت فوق باید بتوانیم بقیه ضلع ها و زاویه ...

  بیشتر بخوانید
 • مثلثات کروی و کاربردهای آن

  اصل مقاله در فایل Pdf  که در زیر این متن قرار دارد موجود می باشد شما می توانید با دانلود آن به اصل مقاله ...

  اصل مقاله در فایل Pdf  که در زیر این متن قرار دارد موجود می باشد شما می توانید با دانلود آن به اصل مقاله دسترسی پیدا کنید (بهتر است قبلا مقاله هندسه های نا اقلیدسی و هندسه کروی  را مطالعه کرده و بعد ب ...

  بیشتر بخوانید
 • هندسه های نا اقلیدسی و هندسه کروی

  با توجه به این که ما در روی کره ای به نام زمین زندگی می کنیم و همچنین برای حل بسیاری از مسایل ستاره شناسی ...

  با توجه به این که ما در روی کره ای به نام زمین زندگی می کنیم و همچنین برای حل بسیاری از مسایل ستاره شناسی, می توانیم تمام اجرام سماوی را روی یک کره فرضی بنام کره سماوی در نظر بگیریم بنابر این نیاز به ...

  بیشتر بخوانید
 • دستگاه های مختصات در ریاضی

  درفضای بیکران و یا روی یک صفحه مسطح ویا یک کره و یا حتی یک خط راست برای این که بتوان موقعیت یک مکان ( نقط ...

  درفضای بیکران و یا روی یک صفحه مسطح ویا یک کره و یا حتی یک خط راست برای این که بتوان موقعیت یک مکان ( نقطه , شی و... )را تعیین کرد باید از سیستم مخصات استفاده کرد در همه سیستم های مختصات از یک نقطه به ...

  بیشتر بخوانید
 • تعميم قضيه فيثاغورث

  قضیهٔ فیثاغورس در هندسه و فضای اقلیدسی بخشی از صورت کلی قانون کسینوس‌ها هنگامی که زاویهٔ بین دو بردار ۹۰ ...

  قضیهٔ فیثاغورس در هندسه و فضای اقلیدسی بخشی از صورت کلی قانون کسینوس‌ها هنگامی که زاویهٔ بین دو بردار ۹۰ درجه‌است می‌باشد. این قضیه به نام ریاضی‌دان یونانی فیثاغورس نامگذاری شده‌است. به سخن دیگر در یک ...

  بیشتر بخوانید