روانشناسی - فصل دوم
 • اراده چیست؟

  اراده چیست؟ و چگونه با برنامه ریزی اراده ای قوی داشته باشیم اراده : آیا برای انجام کارها اراده می کنید ام ...

  اراده چیست؟ و چگونه با برنامه ریزی اراده ای قوی داشته باشیم اراده : آیا برای انجام کارها اراده می کنید اما نمی توانید آنها را دنبال کنید؟ آیا اضافه وزن دارید؟ آیا نمیتوانید عادت های بدتان را ترک کنید؟ ...

  بیشتر بخوانید
 • راه های رسیدن به آرامش

  هشت راه برای رهایی از افکار منفی و رسیدن به آرامش روانشناسان معتقدند که تفکر بیش از حد می تواند باعث بروز ...

  هشت راه برای رهایی از افکار منفی و رسیدن به آرامش روانشناسان معتقدند که تفکر بیش از حد می تواند باعث بروز اشکالات اساسی در اعمال انسان شود، به ویژه برای خانم هایی که در استرس و ناامیدی بسرمی برند، به ...

  بیشتر بخوانید