برترین های نفتی

 در این قسمت برترین ها را به صورت آماری و همراه با شکل ها و تصاویر آن در رابطه با صنعت نفت ارائه می...

صنعت نفت

 نفت خام یکی از مهمترین مواد طبیعی می باشد که چرخ تمدن امروز بشری بر روی آن قرار دارد و بدون نفت و ف...

انقلاب های صنعتی و نتایج آن

انقلاب صنعتی عبارتست از دگرگونی‌های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل که در اواسط قرن هجدهم ا...

ریزگرد

ریزگردها امروز به مشکل بزرگی نه تنها برای ایران بلکه برای سیاری از کشورهای دیگر تبدیل شده است در این...

فشار هوا

فشار حاصل تقسیم نیرو بر واحد سطح می باشد . این به این معنی است که هرچه نیروی بیشتری در سطح کمتری وار...

یون سپهر و امواج رادیوئی

در این قسمت درمورد امواج رادیوئی و نقش یون سپهر در انتشار و پخش امواج رادیوئی توضیح کامل می دهیم ولی...

استهلال ماه (۳)- معیارهای رویت پذیری و اعمال مربوط به رویت هلال

استهلال ماه (۳)- معیارهای رویت پذیری و اعمال مربوط به رویت هلال
با بررسی هزاران رویت هلال ماه نو که انجام شده معیارهائی در نظر گرفته شده که این معیارها بر اساس احتمال رویت پذیری هلال ماه نو بنا نهاده شده و پارامترهای مختلفی از قبیل پا...
بیشتر بخوانید

استهلال ماه (۲)- پارامترهای مربوط به محل ناظر

استهلال ماه (۲)- پارامترهای مربوط به محل ناظر
برای رصد هلال علاوه بر موقعیت های نجومی موقعیت ناظر نیز مهم است در اینجا به مواردی که به ناظر مربوط می شود می پردازیم . ۱- مختصات جغرافیائی موقعی که مقارنه بوقوع می پیوند...
بیشتر بخوانید

استهلال ماه (۱) – پارامترهای نجومی

استهلال ماه (۱) – پارامترهای نجومی
استهلال (هلال‌بینی، بَرن‌بینی) تلاش برای رؤیت هلال ماه را گویند. این عمل دارای ارزش نجومی است، زیرا ماه قمری ممکن است ۲۹ یا۳۰ روزه باشد و مشاهده ماه نو گاه کاری دشوار و ن...
بیشتر بخوانید