آپولو یازده

فتح ماه و قدم زدن بر روی ماه از رویاهای هزاران ساله انسان ها بود ( برای مطالعه بیشتر به مقاله “ سفر...

هوا و جو

اطراف زمین را لایه ای از گازها فرا گرفته است که به این گازها جو یا اتمسفر می گوئیم و یکی از مهمترین...

جمع بندی مقاله های صنعت نفت

صنعت نفت یکی از مهمترین صنایع بشر می باشد و اهمیت ان بر همگان معلوم است به طوری که بدون صنعت نفت تمد...

جمع بندی کلیه مقاله های محیط زیست – فصل اول

سیاره ای که در آن زندگی می کنیم متعلق به همه انسان های روی زمین است . در صورتی که با اعمال ناشایست و...

لایه ازن

جو یا اتمسفر لایه ای گازی شکل است که در اطراف زمین وجود دارد و زندگی و حیات ما وابسته به آن است. اتم...

پیمان های زیست محیطی

توسعه تکنولوژی و استفاده بی رویه از منابع جهان که از بعد از جنگ جهانی دوم شتاب گرفته باعث شد تا روند...

جمع بندی کلیه مقاله های نجومی ( محاسبات و مشاهدات نجومی )

جمع بندی کلیه مقاله های نجومی ( محاسبات و مشاهدات نجومی )
این فصل مربوط به مشاهدها و محاسبه های نجومی می باشد که با حضور نگارنده انجام شده است . و کلیه اعداد و محاسبات آن واقعی می باشد . ۱–  اهداف این فصل اهداف این فصل درج...
بیشتر بخوانید

محاسبات خسوف ۹۷

محاسبات خسوف ۹۷
در روز ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ ( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می نامند. قبل از مطالعه این قسمت حتما مقاله “ خسوف “  را که در همین سایت...
بیشتر بخوانید

مشاهدات خسوف ۹۷

مشاهدات خسوف ۹۷
در روز ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می نامند. ما به کمک دوستان این پدیده را درشهرخوانسار و درمحلی به مختصات تق...
بیشتر بخوانید