ماهواره (۲)
  • مقاله های نجومی

    یکی ازاهداف این سایت آموزش نجوم است این آموزش از پایه و ابتدائی شروع شده و به ترتیب مطالب مختلف گنجانده م ...

    یکی ازاهداف این سایت آموزش نجوم است این آموزش از پایه و ابتدائی شروع شده و به ترتیب مطالب مختلف گنجانده می شود .برای این منظور لازم است نکات زیر را تذکر دهم : ۱- این مجموعه در فصول مختلفی تهیه شده و ه ...

    بیشتر بخوانید