شیمی نجوم
  • شاخه های مختلف نجوم

    ۱-شاخه های مختلف نجوم در زمان گذشته  : درطبقه بندی قدیم ستاره شناسی را به علم نجوم و هیئت تقسیم بندی می ک ...

    ۱-شاخه های مختلف نجوم در زمان گذشته  : درطبقه بندی قدیم ستاره شناسی را به علم نجوم و هیئت تقسیم بندی می کردند تفاوت آنها از این قرار بود : علم نجوم به بررسی و ستارگان و سیارات و همینطور صورت های فلکی ...

    بیشتر بخوانید