طلوع و غروب ماه
 • نور ماه

  در این قسمت در مورد نورهائی که از ماه به زمین می رسد و پدیده های مربوط به آن توضیح می دهیم . ۱- مهتاب نور ...

  در این قسمت در مورد نورهائی که از ماه به زمین می رسد و پدیده های مربوط به آن توضیح می دهیم . ۱- مهتاب نوری که از ماه بر زمین می تابد مهتاب نام دارد . با وجودی که ماه از خود نوری ندارد و نور خورشید را ...

  بیشتر بخوانید
 • طلوع و غروب و محاسبه اوقات شرعی

  ۱- طلوع و غروب ستارگان و سیارات برای بدست آوردن ساعت و سمت طلوع و غروب اجرام سماوی از ماه و خورشید و ستار ...

  ۱- طلوع و غروب ستارگان و سیارات برای بدست آوردن ساعت و سمت طلوع و غروب اجرام سماوی از ماه و خورشید و ستاره ها باید در مختصات بعد و مایل آن را داشته و یا از جداول نجومی استخراج و با توجه به فرمول های ن ...

  بیشتر بخوانید