ماکسول
  • امواج الکترو مغناطیس

    در این قسمت درمورد امواج الکترو مغناطیس توضیح می دهیم . نور معمولی ( رنگ هائی که می بینیم ) , اشعه های گا ...

    در این قسمت درمورد امواج الکترو مغناطیس توضیح می دهیم . نور معمولی ( رنگ هائی که می بینیم ) , اشعه های گاما و... تا امواج رادیوئی همه جزئی از خانواده امواج الکترو مغناطیس می باشند . ۱- از نور تا امواج ...

    بیشتر بخوانید