مدت گل گرفتگی
  • محاسبات خسوف ۹۷

    در روز 5 مرداد ماه 1397 ( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می نامند ...

    در روز 5 مرداد ماه 1397 ( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می نامند. قبل از مطالعه این قسمت حتما مقاله “ خسوف “  را که در همین سایت منتشر شده است مطالعه کنید . (ر ...

    بیشتر بخوانید