پیش ستاره
  • اهمیت ماه

    زمین یک سیاره منحصر به فرد در میان سیارات زمینی است . یکی از مواهبی که زمین دارد قمری به بزرگی ماه می باش ...

    زمین یک سیاره منحصر به فرد در میان سیارات زمینی است . یکی از مواهبی که زمین دارد قمری به بزرگی ماه می باشد  . اگر چه ماه حدود ۸۰ مرتبه  کوچکتر از زمین است ولی قمرهای سیارات دیگر صدها و هزاران ... مرتب ...

    بیشتر بخوانید