گرینویچ
  • دستگاه مختصات استوائي

    همچنان که در روی کره زمین برای مشخص کردن مکان یک نقطه(شهر, خانه و... ) از طول و عرض جغرافیائی استفاده می ...

    همچنان که در روی کره زمین برای مشخص کردن مکان یک نقطه(شهر, خانه و... ) از طول و عرض جغرافیائی استفاده می کنیم در کره آسمان هم از همین مختصات می توانیم استفاده کنیم با این تفاوت که کره زمین را نمی توان ...

    بیشتر بخوانید