مقاله111
 • هوا و جو

  اطراف زمین را لایه ای از گازها فرا گرفته است که به این گازها جو یا اتمسفر می گوئیم و یکی از مهمترین ...

 • جمع بندی مقاله های صنعت نفت

  صنعت نفت یکی از مهمترین صنایع بشر می باشد و اهمیت ان بر همگان معلوم است به طوری که بدون صنعت نفت تمد ...

 • جمع بندی کلیه مقاله های محیط زیست – فصل اول

  سیاره ای که در آن زندگی می کنیم متعلق به همه انسان های روی زمین است . در صورتی که با اعمال ناشایست و ...

 • لایه ازن

  جو یا اتمسفر لایه ای گازی شکل است که در اطراف زمین وجود دارد و زندگی و حیات ما وابسته به آن است. اتم ...

 • پیمان های زیست محیطی

  توسعه تکنولوژی و استفاده بی رویه از منابع جهان که از بعد از جنگ جهانی دوم شتاب گرفته باعث شد تا روند ...

 • تاریخچه تغییرات اقلیمی

  در این قسمت تاریخچه تعغیرات اقلیمی را بررسی می کنیم . از روزی که هوای پاک در سرتاسر زمین بود تا روزی ...

 • گرمایش زمین

  دمای متوسط زمین قبل از صنعتی شدن ( حدود سال ۱۸۰۰ ) ۱۴/۷درجه بود .در دوران صنعتی شدن ( انقلاب صنعتی ) ...

 • نفت و سیاست و محیط زیست

  اهمیت نفت و صنایع وابسته به آن در دنیای امروز و تکنولوژی امروز بر همه شناخته شده است و کسی نیست که ا ...

 • جمع بندی کلیه مقاله های نجومی ( محاسبات و مشاهدات نجومی )

  این فصل مربوط به مشاهدها و محاسبه های نجومی می باشد که با حضور نگارنده انجام شده است . و کلیه اعداد ...

 • محاسبات خسوف ۹۷

  در روز ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷ ( ۲۷ جولای ۲۰۱۸) ماه گرفتگی اتفاق افتاد که آن را بزرگترین ماه گرفتگی قرن می ...

 • پست‌های بیشتری را نمایش بده