مقاله179
 • ماهواره های محیط زیست

  امروزه محیط زیست (آب و خاک و هوا و…) بر اثر بی مسئولیتی انسان ها در معرض خطر قرار گرفته است و ...

 • ماهواره های هواشناسی (چین و ژاپن و هند)

  در مقاله “ماهواره های هواشناسی آمریکا و اروپا “ در مورد ماهواره های معروف هواشناسی آمریکا و اروپا(تا ...

 • ماهواره های هواشناسی (شوروی و روسیه)

  در مقاله “ماهواره های هواشناسی آمریکا و اروپا “ در مورد ماهواره های معروف هواشناسی آمریکا و اروپا(تا ...

 • ماهواره های هواشناسی (آمریکا و اروپا)

  در مقاله “هواشناسی با ماهواره  “ در مورد اهمیت علم هواشناسی  لزوم هواشناسی با ماهواره و چگونگی کارکر ...

 • هواشناسی با ماهواره

  ماهواره ها کاربردهای متنوعی دارند یکی از مهمترین کاربردهای ماهواره ها در هواشناسی می باشد. ماهواره ه ...

 • ماهواره های تصویربردار

  تصویر یرداری ماهواره ای یکی از بزرگترین کاربردهای ماهواره می باشد که در بخش قبل به طور کامل در مورد ...

 • تصویر برداری ماهواره ای

  ماهواره ها وسائلی هستند که توسط بشر به فضا فرستده می شوند و در مدار زمین قرار گرفته تاثیرات عمیقی بر ...

 • اجزاء ماهواره

  ماهواره ای که به مدار زمین فرستاده می شود تا انجام وظیفه کند از قسمت های مختلفی تشکیل شده است . بررس ...

 • جمع بندی مقاله های فصل دهم – ماهواره

   کلیه مقاله های فصل دهم ( ماهواره) به صورت یک فولدرZeep شده تهیه می شود که شامل۱۰فایل PDF که در۱۰ قس ...

 • انواع ماهواره

  ماهواره ها وسائلی هستند که توسط بشر به فضا فرستده می شوند و در مدار زمین قرار گرفته تا به انجام خدمت ...

 • پست‌های بیشتری را نمایش بده