میدان مغناطیسی زمین

زمین یک میدان مغناطیسی دارد همان که عقربه قطب نما را در امتداد شمال مغناطیسی نگه می دارد قبل از پرداختن به میدان مغناطیسی زمین در مورد لایه های مختلف زمین توضیح کوتاهی می دهیم .

۱- لایه های مختلف زمین

موقعی که در میلیاردها سال پیش کره زمین شکل گرفت ابتدا به صورت مایع و مذاب بود و از انواع مواد مختلف از آهن و نیکل و فلزات سنگین تا … گرانیت و بازالت و موادجامدسبکتر(جامد در دمایی امروزی) سطح زمین از آب ودی اکسید کربن و مواد گازی و مایع تشکیل شده بود در همان موقع که هنوز مذاب بود مواد و عناصر سنگین تر به اعماق زمین رقتند تا در مرکز زمین جمع شدند و مواد جامد سبکتر شامل گرانیت و بازالت در سطح زمین جمع شدند و گازها هم از سطح زمین دور شدند و به مرور اتمسفر را تشکیل دادند. بعد ها که زمین سرد شد روی زمین پوسته جامدی بوجود آمد که در ابتدا خیلی نازک تر از امروز بود (تعداد آتشفشان ها در همان موقع بسیار زیاد تر از امروز بود و باز هم کمتر می شود)و به مرور ضخیم تر شد(با این حال هنوز هم درجاهای سست مواد فوران می کنندو به صورت کوه آتشفشان در می آیند)
در حقیقت بعد از سرد شدن زمین بجز گرانیت و بازالت نباید مواد و عناصر دیگری روی زمین موجود باشد پس این همه معادن فلزات مختلف که در روی زمین وجود دارد همه از آتشفشان ها و ماگما پدید آمده اند(مقداری هم از شهاب سنگ ها که در ابتدا تعدادشان بسیار زیاد تر از امروز بود) و ماگما مبدا همه معادن روی زمین است . به هر حال چون این مباحث مربوط به زمین شناسی است از بحث بیشتر در این مورد خود داری می کنیم .(شکل شماره ۱)

با این حساب کره زمین از سه لایهٔ اصلی تشکیل شده است که هر کدام به لایه های دیگری تقسیم می شوند.
۱-۱)پوسته: پوسته زمین همان جائی است که در آن زندگی می کنیم و از دو قسمت تشکیل شده است :
۱-۱-۱) پوستهٔ قاره‌ای : موادی که قاره ها را تشکیل که عمدتا از گرانیت تشکیل شده اند .
۲-۱-۱) پوستهٔ اقیانوسی : موادی که کف اقیانوس ها شکل داده اند که عمدتا از بازالت تشکیل شده اند .
۱-۲) گوشته که خود شامل دو قسمت گوشته بالائی و گوشته پائینی می شود .
۱-۳) هسته زمین شامل دو قسمت می شود :
۱-۳-۱) هسته خارجی بیشتر از یون های داغ و مذاب تا ۱۸۰۰درجه حرارت تشکیل شده است.قطرهسته داخلی و خارجی در مجموع ۳۴۸۶کیلومتر(یعنی حدود قطرماه) می باشد ( ضخامت هسته خارجی ۲۲۷۰ کیلومتر می باشد )
۱-۳-۲) هسته داخلی از آهن و نیکل جامد تشکیل شده که با وجود حرارت ۶۰۰۰ درجه ای بعلت شدت فشار وارده در این عمق ( فشاروارده ۳ میلون برابر فشار در سطح دریاست )به صورت جامد باقی مانده است . قطر هسته داخلی ۱۲۱۶ کیلومتر می باشد .
به هر حال در مبحث زمین شناسی  تقسیم بندی های مختلف دیگری نیز وجود دارد که ما به طور خلاصه لایه های مختلف زمین را می توانیم به چهار لایه تقسیم کنیم :
پوسته , گوشته , هسته خارجی و هسته داخلی
 

 شکل شماره ۱ – لایه های مختلف زمین 

برای خرید و خواندن متن کامل لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید:

[zarinpalpaiddownloads id=”2″]

۲- میدان مغناطیسی زمین

زمین همانند یک آهن ربای بزرگ می باشد یعنی به گونه ای عمل می کند که انگار در مرکز زمین یک آهن ربای بزرگ کار گذاشته اند که دو سرش از دو طرف زمین به نام های قطب های شمال و جنوب مغناطیسی خارج شده است. باید توجه کرد که چون ملاک نام گزاری قطب های یک آهنربای معمولی جهت گیری در میدان مغناطیسی زمین بوده و قطبی که رو به شمال بوده قطب N و قطبی که جهت جنوب بوده قطب S نامگزاری کردند . ( شکل شماره ۲ ) و چون چون بنابر اصل فیزیکی قطب های ناهمنام یکدیگر را جذب می کنند بنابر این :
۱- قطب مغناطیسی زمین که درقطب شمال مغناطیسی قرار دارد قطب S (جنوب) می باشد
۲- قطب مغناطیسی زمین که درقطب جنوب مغناطیسی قرار دارد قطب N  ( شمال) می باشد

شکل شماره ۲ – قطب های مغناطیسی و قطب های جغرافیائی زمین

۳- علل بوجود آمدن میدان مغناطیسی زمین

نه تنها زمین میدان مغناطیسی دارد بلکه خورشید و بسیاری از سیارات منظومه شمسی دارای میدان های مغناطیسی هستند و میدان های مغناطیسی خورشید و مشتری از زمین به مراتب قوی ترند و در عوض سیارات کوچکتر از زمین همچون عطارد و مریخ و حتی زهره وبسیاری از قمرها همچون ماه دارای میدان مغناطیسی نیستند . برای میدان مغناطیسی در کل سازوکار بوجود آمدن میدان مغناطیسی زمین بسیار پیچیده می باشد ولی یکی از توضیحات ان را که به نام فرضیه دینامو می باشد می توان به طور خلاصه چنین بیان کرد .  ( شکل شماره ۳ )
۳-۱) زمین از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که داخلی ترین آن هسته زمین نام دارد که خود شامل هسته داخلی و هسته خارجی می باشد .
۳-۲) هسته خارجی با ضخامت ۲۲۷۰ کیلومتر و دمای ۱۸۰۰ درجه عمدتا از یون های فلزی تشکیل شده است .
۳-۳) هسته داخلی با ضخامت ۱۲۱۶ کیلومتر و دمای ۶۰۰۰ درجه عمدتا از آهن و نیکل تشکیل شده است .
۳-۴) بر اثر حرکت وضعی زمین ذرات باردار( یون ها ) به دور هسته داخلی هسته داخلی آهن ربا می شود . این پدیده درست همانند همان پدیده ای است که بر اثر عبور جریان برق دور یک میله آهنی میله آهنربا می شود ( همان آزمایشی که دور یک میخ را سیم پیچی کرده و به باطری وصل می کنیم )  ( شکل شماره ۴ )

شکل شماره ۳ -مغناطیسی شدن هسته زمین     شکل شماره ۴ -آهن ربا شدن سیم پیچ

این فرضیه یک ایراد اساسی دارد :
وجود حرارت زیاد باعث یونیزه شدن مواد مذاب داخل هسته‌ی بیرونی شده و این یون های مذاب حرکت کرده و باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی می‌شوند.البته این حرف دردرجه ی اول خوب به نظر می‌رسد اما این سوال مطرح خواهد شد که چه چیزی موجب جدا شدن یون ها از یکدیگر می‌شود؟یا بهتر بگویم چه چیزی جریان ایجاد می‌کند؟اگر یون ها همه با هم در یک جهت حرکت کنند برآیند جریان الکتریکی صفر شده و نمی‌تواند میدان مغناطیسی خالص ایجاد کند.در این صورت فرض شده است که به خاطر وجود نیروی گریز از مرکز یون های سبک و سنگین در شعاع های متفاوت از مرکز قرار می‌گیرند.این باعث می‌شود که سرعت خطی حرکتشان نسبت به یکدیگر متفاوت باشد و در نتیجه نمی‌تواند برآیند جریان (ودر نتیجه میدان) ایجاد شده صفر باشد.اما این تفکیک یون ها بر اساس جرم در محیط چگال و فشرده ای مثل هسته ی زمین مقداری دور از ذهن به نظر می‌آید.چنین تفکیکی حتی در محیط های رقیق نیز به سختی صورت می‌پذیرد.
فرضیه ای دیگر که وجود حرارت در هسته باعث ایجاد جریان الکتریکی می‌شود.یعنی وجود دو یا چند فلز متفاوت در کنار یکدیگر آنها را به یک مولد الکتریکی تبدیل کرده است(مثلا آهن و نیکل).این مولد الکتریکی دایما انرژی خود را از اختلاف دمای بین لایه های مختلف هسته تامین می‌کند. همان که در فیزیک به نام “اثر ترمو الکتریک” می شناسیم .

شکل شماره ۵ – اثر ترمو دینامیک ایجاد جریان الکتریکی براثر گرما دیدن دو فلز ناهمجنس

۴- میدان مغناطیسی سیارات منظومه شمسی 

 برای آن که ساز و کار میدان مغناطیسی زمین را بهتر بشناسیم میدان مغناطیسی سیارات دیگر منظومه شمسی را بررسی و با زمین مقایسه می کنیم . ( شکل شماره ۶ )

در منظومه شمسی میدانهای مغناطیسی خورشید وسیارات عموما” توسط جریانات الکتریکی متحرک درون لایه های رسانای درونی تولید می شود.در خورشید میدان مغناطیسی  ناشی از حرکت داخلی گاز یونیده است.در زمین لایه رساناعامل ایجاد میدان به شکل آهن مایع در هسته بیرونی قرار دارد.در مورد سیاره مشتری وزحل میدان مغناطیسی ناشی از حرکات درون لایه هیدروزنی فلزی ودر اورانوس ونپتون هم احتمالا” یک لایه یخی عامل ایجاد میدان است.در سیاره تیر هسته آهنی بزرگ عامل ایجاد میدان است گرچه فعال بودن این هسته هرروز مورد شک بیشتری قرار می گیرد واحتمال دارد که میدان مغناطیسی موجود باقیمانده میدان از زمانهای دور سیاره باشد.در حال حاضر ماه وسیاره مریخ دارای میدان نیستند اما آزمایش روی صخره های دو جرم نشان از وجود میدان در زمانهای گذشته دارد.اقمار بزرگ سیاره مشتری نیز دارای میدان ضعیفی هستند. زهره هم دارای هیچ میدان مغناطیسی نیست .

خلاصه آن که میدان های مغناطیسی سیارات به دما و سرعت حرکت وضعی آنها بستگی دارد یعنی هر چه دمای درونی سیاره بیشتر باشد و هرچه با سرعت بیشتری به دور خودش بچرخد میدان مغناطیسی شدیدتری ایجاد می کند.(با این وجود رابطه دقیقی بین جرم و دما و میدان مغناطیسی وجود ندارد زیرا به عوامل زیادی بستگی دارد وخود این میدان ها هم ثابت میستند)حال میدان های مغناطیسی سیارات منظومه شمسی را با هم مقایسه می کنیم . واحدشدت میدان مغناطیسی در سیستم SIتسلا و در سیستم CGS گاوس نامیده می‌شود.(۱تسلا=۱۰۰۰۰ گاوس)
میدان مغناطیسی سیاره‌ی تیر (در خط استوا ) برابر ۰۰۳/گاوس یعنی ۰۰۰۷/ میدان مغناطیسی زمین است.( میدان مغناطیسی زمین روی خط استوا ۳۰۵/ گاوس است)  این کمیت در باره‌ی زهره کمتر از ۰۰۰۳/ گاوس می‌باشد. برای مریخ تقریبا صفر است ( کمتر از ۰۰۰۰۵/ گاوس). در عوض میدان مغناطیسی مشتری ۲۰۰۰۰ برابر زمین یعنی ۲/۴ گاوس است.میدان مغناطیسی زحل۶۰۰برابر(۸/۲ گاوس) ،اورانوس ۵۰ برابر (۷/۱ گاوس) و نپتون ۲۰ برابر(۳/۱ گاوس)
باید توجه کرد که رابطه به صورت توانی است ( توان های ۲) یعنی اگر شدت مبدان مغناطیسی ۲ برابر شود نیروی آن ۴ برابر ( ۲ به توان ۲) و اگر ۳ برابر شود ۸ برابر( ۲ به توان ۳) و… می شود . ( شکل شماره ۶ )

شکل شماره ۶ – مقایسه میدان مغناطیسی زمین با سیارات غول پیکر منظومه شمسی

۵- محل قطب های مغناطیسی زمین  

در سال های اولیه کشف قطب نما دریانوردان خوشحال از این بودند که می توانند بدون گم شدن در دریاهای بیکران دل به دریا بزنند و مناطق مختلف زمین را دیده و کشف کنند قبل از آن به گونه ای حرکت می کردند که همیشه بتوانند ساحل را ببینند. البته روش های مختلفی بود که از روی آفتاب و ستاره ها جهت یابی کنند ولی موقعی که دریا طوفانی می شد روزها هوا ابری بود و خورشید و ستاره ها دیده نمی شدند و از این رو دریانوردان با کشتی ها و وسائل ابتدائی در حالی که هیچ امکانات جهت یابی نداشتند همیشه در وحشت از گم شدن دائم در دریاهای بیکران بودند . ولی با کشف قطب نما دل به دریا زدند و بدون ترس از گم شدن در دریاها به اکتشافات سرزمین های جدید پرداختند ولی بزودی فهمیدند که این وسیله هم قابل اطمینان نیست و جهت دقیق شمال را نشان نمی دهد در مناطق استوائی و معتدله دقت قطب نما بالا بود ولی وقتی که به مناطق قطبی نزدیک می شدند از دقت قطب نما کاسته می شد به گونه ای که در بعضی مناطق قطب نما جهت مغرب را نشان می داد و باعت تعجب دریانوردان می شد. بعدها فهمیدند که در هر نقطه جهتی که عقربه قطب نما نشان می دهد با جهت شمال واقعی زاویه ای می سازد که هرچه به طرف مناطق قطبی نزدیک تر شویم بیشتر می شود با پیدا کردن این زاویه هه و رسم جداول مرتبط با آن توانستند بر این ایراد هم فائق شوند . ولی واقعا قطب های مغناطیسی زمین کجا قرار دارد .
۱)قطب شمال میدان مغناطیسی در آمریکای شمالی  و قطب جنوب آن در منطقهٔ قطب جنوب واقع شده‌اند.
۲)قطب‌های مغناطیسی به طور ثابت در یک نقطه قرار ندارند  و به تدریج تغییر مکان می‌دهند.
۳)محل قطب مغناطیسی شمال در سال ۱۹۹۷ در نزدیکی جزیره الف رینگنس واقع در کانادا به مختصات۱۰۴درجه باختری و۷۹ درجه شمالی قرار داشته است
۴)و موقعیت قطب جنوب آن در سال ۱۹۹۵: طول جغرافیایی ۱۰۸ درجه شرقی  عرض جغرافیایی  ۷۹ درجه جنوبی در جنوبگان قرار داشته‌است.
نکته جالب این است که دو قطب شمال و جنوب مغناطیسی  هیچ گاه روی قطر کره زمین قرار نگرفته و خط پیونددهنده آن دو همواره از فاصله حدود ۱۲۰۰ کیلومتری مرکز زمین گذر می‌کند.

شکل شماره ۷ – محل قطب  شمال مغناطیسی در سال ۱۹۹۷

۶- مایل مغناطیسی و نقشه های مغناطیسی   

محور مغناطیسی زمین با محور جغرافیایی آن (محور چرخش زمین) به طور کامل موازی نیست.و قطب های  مغناطیسی و جغرافیائی بر هم منطبق نیستند در نتیجه جهتی که عقربه قطب نما نشان می دهدبا جهت شمال زاویه ای می سازد که“مایل مغناطیسی “ نام دارد.( زاویه ای هم که با صفحه افق می سازد شیب مغناطیسی نامیده می شود) در نقاط نزدیک خط استوا این مقدار کم و هرچه به سمت شمال برویم زیادتر می شود تا در بعضی مناطق به ۱۸۰درجه هم می رسد(برعکس نشان می دهد) برای استفاده از قطب نما دردریانوردی و هوانوردی این زاویه بسیار مهم است.هرساله نقشه هائی تهیه می شودکه به نام نقشه های مغناطیسی نامیده می شود.ودر آن خطوط تراز راکه مایل مغناطیسی نقاط مشابه رانشان می دهد کشیده شده است.(برای تهران حدود۵درجه است )

شکل شماره ۸ – نقشه مغناطیسی جهان در سال ۱۹۶۵

شکل شماره ۹ – زاویه مایل مغناطیسی و انحراف عقربه قطب نما

۷- حرکت و تعغیر قطب های مغناطیسی و جابجائی قطب ها  

درحاضر، قطب شمال مغناطیسی در شمال شرقی کانادا واقع است، اما همیشه در آنجا نبوده است بلکه به نحوی تقریباً نامنظم در اطراف قطب شمال جغرافیایی در گردش بوده است. علاوه بر این، زمین شناسان با کاوش در صخره های زیر زمینی که شامل کانی های مغناطیسی است، به شواهدی دست یافته اند مبنی بر اینکه قطب های مغناطیسی زمین، بارها در هر یک از نُه دوران ۶/۳ میلیون سال گذشته، معکوس شده است. وقتی کانیهای مغناطیسی در صخره ها از حالت مایع متبلور میشوند، اجزای مغناطیسی آنها، در حین تبلور، با میدان مغناطیسی زمین در یک ردیف قرار می گیرند. وقتی چنین صخره هایی در زیر زمین یافت می شوند، خاصیت مغناطیسی شان جهت میدان مغناطیسی زمین را به هنگام تشکیل این صخره ها نشان می‌دهد . ( شکل شماره ۱۰و ۱۱)
زمین فیزیکدانان در مقیاس گسترده‌تر با بررسی مغناطیسهایی که در گدازه‌های منجمد باستانی محبوس شده‌اند رد پای میدان مغناطیسی زمین را ۳۰ تا ۵۰ میلیون سال گذشته دنبال کرده‌اند. همچنانکه سنگها گداخته می‌شوند اتمهای آهن موجود در آنها تمایل می‌یابند با راستای میدان مغناطیسی آن دوره همراستا شوند. این مدارک نشان می‌دهد که در گذشته میدان مغناطیسی زمین در فاصله‌های زمانی نامعین از ۳۰ هزار سال گذشته تا ۱ میلیون سال وارونه شده است. میدان از این رو به آن رو می‌شود. یعنی در مدت نزدیک به ۱۰۰ هزار سال ضعیف می‌شود و سپس در جهت دیگر افزایش می‌یابد. دانشمندان بیان کرده اند که هم اکنون هم میدان مغناطیسی زمین در حال ضعیف شدن و در شرف وارونگی است و این اتفاق احتمال دارد تا ۵۰۰ سال بی افتد و کاهش میدان مغناطیسی زمین می تواند خطرات زیست محیطی خطرناکی را برای زمین در پی داشته باشد .
در حال حاظر نیز سالانه قطبها در حدود ۲۰ کیلومتر به طرف غرب جابجا می‌شود در نظر دانشمندان امروزی این بدان معناست که مایع گداخته هسته زمین با سرعتی در حدود نیم میلیمتر در ثانیه در حرکت است. یعنی در روز تقریبا مسافتی برابر نصف طول زمین فوتبال را می‌پیماید.
به عنوان مثال :
در سال ۱۹۶۵ قطب شمال (۷۵/۵ درجه شمالی و ۱۰۰ درجه غربی)- جنوب (۱۴۰شرقی , ۶۶/۵جنوبی)
در سال ۱۹۹۷ قطب شمال مغناطیسی ( ۷۹ درجه شمالی و ۱۰۴ درجه غربی)
در سال ۲۰۰۱ قطب شمال مغناطیسی ( ۸۱/۳ درجه شمالی و ۱۱۰/۸ درجه غربی)
در سال ۲۰۰۵ قطب شمال مغناطیسی ( ۸۳/۱ درجه شمالی و ۱۱۷/۸ درجه غربی)
در سال ۲۰۰۹ قطب شمال مغناطیسی ( ۸۴/۹ درجه شمالی و ۱۳۲/۸ درجه غربی)

شکل شماره ۱۰ – جابجائی قطب شمال مغناطیسی از سال ۱۸۳۱ تا ۲۰۰۵

با این حساب نقشه های مغناطیسی باید هرسال بطور جداگانه تهیه و مورد استفاده قرار گیرند و نقشه های استفاده شده مربوط به هر سال را نمی توان برای سال های دیگر استفاده کرد .

شکل شماره ۱۱ – لایه های مغناطیس شده در میلون ها سال پیش جهت گیری میدان را در آن زمان به وضوح نشان می دهد

شکل شماره ۱۲ داستان انسان غار نشینی را نشان می دهد که با یک تکه چوب ( ویا ؟ ) مشغول بهم زدن آتش بوده و ناخواسته سنگی حاوی کانی  آهن را حرارت داده و یک تکه آهن فلزی بدست آمده ( اگر یک تکه آهن در راستای شمال جنوب حرارت ببیند آهن ربا می شود ) و بعد از آنجا رفته و قطعه آهنی در همان راستای شمال جنوب مغناطیسی آن دوره باقی مانده و با سنگ و خاک و … پوشیده می شود .
۳۰۰۰۰ سال بعد باستان شناس میله را پیدا می کند و با  بررسی جهت گیری مغناطیسی آهن می فهمد راستای شمال جنوب آن موقع با امروز فرق می کرده  البته مستندات این داستان معلوم نیست از کجا آمده

 

 شکل شماره ۱۲- داستان میله آهن ربا 

 ۸ –  نقش میدان مغناطیسی زمین در حفظ حیات  

میدان مغناطیسی زمین را می‌توان با خطوطی تجسم کرد که ظاهراً از قطب شمال مغناطیسی بیرون می آیند و به قطب جنوب مغناطیسی بر میگردند. این خطوط فرضی اند، اما دلالت بر جهتی دارند که اگر قطب نما در مکان معینی برچنین خطی قرار گیرد، آن جهت را نشان می‌دهد. برای ذره بارداری که در این میدان مغناطیسی حرکت کند نیرویی وارد می آید که بر این خطوط مغناطیسی عمود است و ذره باردار را در مسیری دایروی برگرد زمین به حرکت در می آورد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که زمین بعضی از ذرات باردار سریع )الکترون، پروتون و ذرات دیگر) گسیل یافته از خورشید را به دام می اندازد.
دو ناحیه چنبره ای شکل از ذرات پرانرژی، به نام کمربندهای وان آلن، در ارتفاع های۳۲۰۰ کیلومتر و ۱۶۰۰۰ کیلومتر استوا قرار دارند. نواحی بالای قطب ها نسبتاً خالی از این ذرات به دام افتاده اند.
۵-۱) بادهای خورشیدی  : توفان های خورشیدی به انگلیسی ( Solar wind )جریانی از ذرات یونی (پلاسما) پر انرژی داری هستند که از طرف خورشید در تمام جهات ساطع می‌شوند. این ذرات باردارکه عمدتاً متشکل از پروتون، الکترون و ذرات آلفا (هسته هلیوم) هستند . به صورت پیوسته به بیرون از خورشید جریان دارند. در فاصلۀ زمین از خورشید، سرعت این باد خورشیدی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر بر ثانیه است.
۵-۲) خطرات بادهای و خورشیدی: اولین خط این ذرات بر روی سلول های زنده می باشد که منجر به تعغیرات ژنتیکی و بروز انواع بیماریها (همچون سرطان ) می شوند و باعث مرگ بسیاری از موجودات زنده می شود به گونه ای که دانشمندان اعتقاد دارند بدون سپرهای دفاعی زمین در مقابل بادهای خورشیدی اصولا امکان بوجود آمدن حیات نبود . 
زندگی امروزه ما وابسته به برق و فناوری های نوین می باشد و هرچه تکنولوژی بیشتر پیشرفت کند وابستگی ما هم بیشتر می شود حال  تصور کنید، یک روز صبح وقتی از خواب بیدار می‌شوید، برق، شبکه‌ی تلفن همراه، جی‌پی‌اس و شبکه‌های تلویزیونی و تمامی بستر‌های ارتباطی قطع شده باشند. طبیعتا قطع ارتباط این شبکه‌ها مشکلات دیگری را به‌همراه خواهد داشت که ماحصل آن بدتر شدن هر چه بیشتر اوضاع است.  در صورتی که طوفان های خورشیدی به زمین برسد تمام سیستم های ارتباطی ودستگاه های الکترونیکی و شبکه های برق و مخابرات و حتی وسائل نقلیه همه همزمان از کارخواهند افتاد.برای نمونه به حادثه ای اشاره کنیم که درسال۱۸۵۹اتفاق افتاد  :
این حادثه به افتخاره ریچادر کرینگتون، منجم آماتور انگلیسی نام گذاری شده است. وی موفق شده تا در سال ۱۸۵۹ بزرگ‌ترین شراره‌ی خورشیدی را که براساس برآوردهای دانشمندان هر ۵۰۰ سال یکبار اتفاق می‌افتد، رصد کند.
وی شراره‌ی خورشید مورد نظر را هنگامی که در حال رصد لکه‌های خورشیدی بود، کشف کرد. جالب است بدانید که وی برای مطالعه در مورد خورشید تصویر آن را روی یک سطح صاف منعکس کرده و ترسیم کرده است.
۱۲ ساعت پس از مشاهده‌ی شراره‌های خورشیدی توسط کرینگتون، شفق‌های خیره‌کننده‌ای آسمان را به تسخیر خود درآورده بودند. گزارش‌های باقی مانده، حکایت از انعکاس شدید نور در آسمان دارند، بطوریکه پرندگان غوغایی در آسمان ایجاد کرده بودند. تلگراف‌ها ارسال نمی‌شده و حتی برخی از دکل‌های تلگراف نیز آتش گرفته بودند.
بسیاری از پرندگان و موجودات زنده مسیر خود را به وسیله میدان مغناطیسی زمین پیدا می کنند با از کار افتادن میدان مغناطیسی تمام آنها راه خود را گم کرده و نابود می شوند .
۵-۳) نقش میدان مغناطیسی زمین در حفاظت از زمین در مقابل بادهای خورشیدی( کمربندهای والن آلن ) :
میدان مغناطیسی زمین در اطراف زمین کشیده شده وقتی ذرات باردار باد خورشیدی به این محدوده وارد می شوند منحرف شده و نمی توانند به جو زمین وارد شوند. این محدوده ها که به نام “کمربندهای والن الن” نام دارند تمام ذرات مرگباری را که از طرف خورشید و فضا به زمین می رسند منحرف کرده و مانع رسیدن آن به زمین می شود
هر ماهواره‌ای که در کمربند وان آلن قرار گیرد وسط ذرات باردار از بین می‌رود؛ بنابراین سه ناحیه امن برای قرار گرفتن ماهواره‌ها ایجاد می‌شود: بین زمین و کمربند تحتانی وان آلن مدار پایین (LEO)، بین کمربند تحتانی و فوقانی مدار متوسط (MEO) و بین کمربند فوقانی تا فاصلهٔ ۳۵ هزار کیلومتری زمین، زمین ثابت
۵-۴) دیگر فوائد میدان مغناطیسی: یکی ازراه های پیدا کردن کانی های آهنی و معادن مواد پارامغناطیس دیگر این است که وقتی درنقاطی مایل مغناطیسی بیشتر ازحدمعمول است پس باید در جستحوی معادنی نظیر آهن و… بود

شکل های شماره ۱۳ و ۱۴-کمر بندهای والن آلن

۹- داستان کشف مغناطیس 

داستان اولین برخورد به سنگهای آهنربایی داستان کاملا موثق و تایید شده ای نیست اما شنیدن آن هم خالی از لطف نیست.
می گویند که نخستین بار، شش قرن قبل از میلاد مسیح ، در شهر باستانی ماگنزیا واقع درترکیه امروزی ، در جنگ میان دو قبیله از یونانیان، زمانی که بیشتر افراد در جنگ ها مجهز به کلاه خود و زره و بسیاری دیگر از ابزار آهنی بودند این سنگ کشف شد.

آورده اند که یکی از این دو قبیله به پیروزی خود در جنگ بسیار مطمئن بود و عده ای از افراد این قبیله در پشت کوهی که از سنگهای مغناطیسی بود کمین کرده بودند که به علت خاصیت آهنربایی سنگ ها و همچنین زره ها و شمشیرها و کلاه خود های آهنی، سربازان به این کوه چسبیدند و قدرت جدا شدن نداشتند که بدین وسیله جنگ از حالت طبیعی خود خارج شد و نتیجه ای کاملا برعکس اتفاق افتاد و نیروهای دشمن به راحتی توانستند در این نبرد پیروز شوند.
این سنگ ها را ماگنتیت یا مغناطیس نامیدن و نام آن را از نام محل گرفتند.

برای مطالعه سایر مقاله های نجومی روی شکل زیر کلیک کنید

برای مطالعه مقاله های روانشناسی اینجا  را کلیک کنید .

عکس های طبیعت, طبیعت خوانسار , شکوفه های بهاری  , گلستان کوه ,دانلود آلبوم های کامل بهترین و زیباترین عکس ها ,آلبوم هائی با صدها عکس کیفیت بالا ,  در هیچ کجای اینترنت این عکسها را پیدا نمیکنید , عکس هابدون استفاده از تکنیک های فتوشاپ تهیه شده , کاملا طبیعی 

برای آموزش کامل و حرفه ای گوگل مپ روی شکل زیر کلیک کنید

همه جیز در مورد گوگل مپ

۱) هر گونه اظهار نظر را در فرم اظهار نظر کاربران وارد کنید .
۲) نظرات بعد از تایید مدیریت نشان داده می شود .
۳) با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را هرچه بیشتر  همراهی کنید . مدیریت از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما استقبال میکند .
۴) هرگونه بهره برداری : کپی تمام و یا قسمتی از مطالب این سایت بدون ارجاع منبع آن ممنوع می باشد .
۵) تکثیر فایل های Pdf با ذکر منبع آزاد ولی فروش آن تحت هر عنوان و با ذکر منبع هم ممنوع می باشد .

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.