شمال شبکه
  • انواع روش های جهت یابی

    پیدا کردن جهت های جغرافیائی را جهت یابی می گویند برای طبیعت گران و دریانوردان و... جهت یابی اهمیت زیادی د ...

    پیدا کردن جهت های جغرافیائی را جهت یابی می گویند برای طبیعت گران و دریانوردان و... جهت یابی اهمیت زیادی دارد در این مقاله به اهمیت جهت یابی و روش های مختلف آن خواهیم پرداخت . ۱- مقدمه ( جهت یابی و اهم ...

    بیشتر بخوانید