فرضیه توطئه

فرضیه توطئه (Conspiracy theory) نوعی طرز تفکر می باشد که هر اتفاقی(عمدتا اتفاق های ناخوشایند) را توطئه ای از طرف قدرت های بزرگ سیاسی ، اقتصادی  و…می داند . به عبارت دیگر درفرضیه توطئه طرف به جای این که علت واقعی رویدادها ی سیاسی ،اقتصادی ، تاریخی ، اجتماعی و حتی مسائل علمی و ورزشی را پیدا کند و یا تلاش درجهت رفع مشکل پیش آمده بکند فقط قدرت های بزرگ (عمدتا بیگانه ) را مقصر دانسته و از خود سلب مسئولیت می کند . در شکل حاد و افراطی آن تمام بدبختی های عالم نتیجه دسیسه قدرت های بزرگ است . و هیچ کس دیگری در این میان مقصر نیست . آنها تمام زمام امور آدمیان را می گردانند و هیچ پدیده ای بدون دخالت آن ها بوقوع نمی پیوندد.

۱- فرضیه توطئه از کجا ریشه می گیرد ؟  

تاریخچه فرضیه توطئه ریشه در کل تاریخ بشریت دارد . از همان دوران باستان قدرت های بزرگ سیاسی و نظامی و اقتصادی با انواع دسیسه های گوناگون سعی بر سلطه بر ملت های مختلف جهان داشتند . و در زمانی که نمی توانستند از طریق صرفا نظامی مقاومت ملت ها را در هم بشکنند از روش های مختلف مانند اختلاف انداختن و ایجاد جنگ و درگیری کار خود را به پیش می بردند . در دوران استعمار  و سلطه اروپائیان بر کشورهای مختلف این امر تشدید شد قدرت های استعماری وقتی برای سلطه برکشورهای مختلف و به بند کشیدن آنها با مقاومت آنها مواجه می شدند از همین روش ها استفاده می کردند . مثل “تفرقه بینداز و حکومت کن “ که ما به استعمار انگلیس نسبت می دهیم چون در دوران استعمار به طور گسترده توسط استعمار انگلیس در نقاط مختلف جهان به کار گرفته شده و می شود . ولی در حقیقت این سیاست ریشه در دوران باستان دارد . بعد از جنگ های ایران و یونان که امپراتوری هخامنشی (داریوش و خشایارشا) نتوانستند یونان را زیر سلطه خود در آورند از طریق این سیاست بین دولت شهرهای یونان همواره اختلاف می انداختند . در امپراتوری روم هم غالبا از این طریق کار خود را به پیش می بردند و سرانجام با این سیاست یونان را اشغال و ضمیمه خاک خود کردند و….
بنابراین توطئه قدرت های بزرگ همواره وجود داشته و دارد و این امری نادرست و غیر واقعی نیست . ولی آنچه نادرست است توطئه غیر واقعی یا “ توهم توطئه “ می باشد .

  

 شکل های شماره ۱ تا ۳ –  توطئه و یا توهم توطئه 

 ۲- توطئه یا توهم توطئه

آنچه مردم جهان به عنوان توطئه قدرت های بزرگ ( سیاسی ، اقتصادی و… ) می شناسند چیز بی ربط و نادرستی نیست چون بارها و بارها توسط قدرت های استعماری و… به کار گرفته و می شود . ولی آنچه نادرست می باشد “توهم توطئه “ می باشد و ما در اینجا باید این دو را از هم جدا کنیم .

۱) توطئه

 دسیسه چینی و دوز و کلک را برای رسیدن به مقصود توطئه می نامند (کاری که هر کس می تواند علیه دیگری انجام دهد ) ولی در اینجا منظور ما دسیسه چینی و توطئه قدرت های بزرگ برای سلطه و پیش بردن کار خودشان است. و این امرهمیشه وجود داشته و دارد وخیلی از پدیده های(سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و…)را می توان به این گونه تفسیر کرد .

۲) توهم توطئه

 یعنی هر شکستی و هر مشکلی را نتیجه توطئه قدرت های بزرگ بدانیم که این نادرست است و همان گونه که در قسمت های بعد نشان خواهیم داد این طرز تفکر زیان های بسیاری نیز دارد .

۳) مشهورترین نظریه های توهم توطئه

توهم توطئه اختصاص به مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد بلکه مسائل علمی و پدیده ای طبیعی را هم در بر می گیرد . مشهورترین تئوری های توهم توطئه به این صورت است :

۳-۱) رابطه اوتیسم و واکسن زدن : طبق این نظریه واکسن زدن ارتباط مستقیمی با بیماری اوتیسم دارد . و شرکت های واکسن سازی برای سود بیشتر اقدام به تبلیغ واکسن زدن می کنند در حالی که واکسن زدن هیچ تاثیر مثبتی نداشته و حنی باعث ابتلا به اوتیسم (نوعی بیماری روانی) می شود .

۲ -۳)تئوری دروغ بودن تغییرات اقلیمی : امروزه تعغیرات اقلیمی برای همه شناخته شده است و اثراتش را به وضوح می بینیم ولی عده ای عقیده دارند که تعغیرات اقلیمی دروغی بیش نیست در این مورد هم در مقاله های زیست محیطی که در این سایت منتشر شده توضیح کافی دادیم . برای این که بدانید چه کسانی و به چه دلیل تعغیرات اقلیمی را انکار می کنند به مقاله های “گرمایش زمین “ و “تاریخچه تعغیرات اقلیمی مراجعه کنید . ( همچنین برای مطالعه کلیه مقاله های محیط زیست به  “جمع بندی کلیه مقاله های محیط زیست – فصل اول “مراجعه کنید ) .

۳۳)جعلی بودن فرود برروی ماه : در این مورد درمقاله “توطئه فرود بر ماه” مفصل توضیح می دهیم.

۳-۴)وجود درمان سرطان و مخفی کردن آن توسط شرکت های داروسازی : طبق این نظریه درمان سرطان مدت ها است که کشف شده و شرکت های دارو سازی برای سود بیشتر آن را پنهان کرده اند .
۳-۵) ارتباط بین هارپ و زلزله و تعغیرات اقلیمی : طبق این نظریه آمریکا توسط سیستمی بسیار پیچیده ای به نام هارپ نه تنها در کشورهائی که آنها را دشمن می داند باعث و بانی خشکسالی و تعغیرات اقلیمی می شود بلکه حتی می تواند زلزله ایجاد کند .

۵) موارد دیگر نظریه توهم توطئه

نمونه های مختلفی و بی شماری را می توان بر شمرد (همچون زمین تخت ها که همه پیشرفت ها و قوانین علمی و عکس ها و… را انکار کرده و آن را توطئه قدرت های استعماری می دانند) که در آن افراد یه جای بررسی علمی و درست موضوع آن را با نظریه های توهم توطئه توجیه می کنند . بررسی و کارشناسی همه این نظریه ها بسیار طولانی می باشد و ما بعضی از این موارد را در جای خود بررسی و توضیح می دهیم .

 ۳- روش های تشخیص توطئه از توهم توطئه

همچنان که گفته شد قدرت های بزرگ از دیر باز مشغول دسیسه چینی و توطئه علیه مردم جهان بوده اند با این وجود ما نمی توانیم علت همه رویدادهای بد و وقایع مختلف را به گردن توطئه قدرت های بزرگ بیندازیم .
در این بخش نشان می دهیم که چگونه می توان توطئه واقعی را از توهم توطئه تفکیک کرد .

۱) چگوه توطئه را از توهم توطئه تشخیص بدهیم ؟

شکی نیست که توطئه همیشه وجود داشته و دارد و قدرت های بزرگ و افراد نادرست همیشه مشغول توطئه بودند و هستند ولی تشخیص این که کدام پدیده را توطئه واقعی و کدام پدیده را توهم توطئه بنامیم بسیار مهم است . زیرا از این طریق می توان حقیقت را از باطل تشخیص داد . با اندکی اطلاعات عمومی و یاد گرفتن شیوه های بررسی دقیق اطلاعات می توان درست را از نادرست و حقیقت را از توهم تشخیص داد . 

۲) توطئه و ریاضی

از طریق آماری هم می توان تا حدود زیادی توطئه و توهم توطئه را از هم تفکیک کرد . یک ضرب المثل ما داریم که می گوید” آفتاب همیشه زیر ابر نمی ماند “. هر دروغی افشا می شود و نمی توان برای همیشه مردم را فریب داد از نظر آماری هر چه افراد درگیر در یک دروغ بیشتر باشد امکان لو رفتن آن بیشتر شده و مدت زمانی که می شود آن را پنهان نگه داشت کمتر می شود . “دیوید گریمز “ استاد دانشگاه اکسفورد با استفاده از محاسبات ریاضی نشان داد که اکثر تئوری های توطئه بزرگ و مشهور امکان پذیر نیست. طبق نظر او : برای مخفی کردن یک موضوع مهم به مدت ده سال ، باید حداقل کمتر از هزار نفر درگیر موضوع باشند. و برای پنهان کردن یک راز به مدت یک قرن باید کمتر از ۱۲۵نفر درگیر باشند! رابطه ریاضی به صورت توانی و لگاریتمی می باشد (اگر چه از نظر قطعیت صددرصد درست نیست ولی تا حدود زیادی درست می باشد) بنابر این هر دروغی که بیش از ۱۰۰ نفر از آن آگاهی داشته باشند خواهی نخواهی فاش می شود .

۳) اگر توطئه حقیقت داشت بعد از چند سال فاش می شد ؟

در اینجا مسائلی را ارائه می کنیم که ما آن را جزء “ توهم توطئه “می نامیم و نشان می دهیم اگر این ها واقعیت داشت بعد از چند سال لو می رفت .
۳-۱) جعلی بودن فرود بر ماه : اگر فرود روی ماه دروغ بود، بیشتر از ۰۰۰ر۴۱۱ کارمند ناسا از این توطئه آگاه بودند و حقیقت در کمتر از ۷/۳ سال افشا میشد!
۳-۲) ارتباط بین واکسن زدن و اوتیسم : مخفی کردن ارتباط بین واکسن و ابتلا به اوتیسم باسد ۲/۳ تا ۴/۳ سال پس از شروع آن افشا میشد.
۳-۳) دروغ بودن نقش گازهای گلخانه ای در تعغیرات اقلیمی : دروغ بودن نقش گازهای گلخانه ای در تغییرات اقلیمی باید در ۷/۳ الی ۶/۲ سال افشا میشد.
۳-۴) مخفی کردن داروهای درمان سرطان : مخفی کردن درمان سرطان در ۲/۳ سال فاش میشد .

۴) رخداد های لو رفته

رخدادهای مختلفی بوده که توطئه واقعی بوده و به دلیل این که افراد بیشماری درگیر آن بودند لو رفته و توطئه کنندگان نتوانستند آن را پنهان کنند . به عناون مثال سه توطئه ای که در آمریکا به وقوع پیوسته و لو رفته :

۴-۱) نظارت بر آژلانس امنیت ملی آمریکا  : شش سال بعد توسط ادوارد اسنودن افشا شد.
۲- ۴) مخفی نگه داشتن درمان سیفلیس : در این توطئه ۶۷۰۰ نفر درگیر بودند و موضوع بسرعت لو رفت .
۴-۳) تعغیر قانون اساسی برای قدرت بیشتر اف بی آی : که آن هم در کمتر از ۵ سال لو رفت .

۴- چرا فرضیه توطئه جذاب است ؟

بسیاری افراد جامعه هستند که هر پدیده ای را به توطئه قدرت های بزرگ نسبت می دهند و هیچ منطقی هم قبول نمی کنند . زیرا نسبت دادن هر پدیده به قدرت های بزرگ به طور غریزی برای بشر جالب و جذاب است و این از روزگار غار نشینی و از ابتدای تمدن همواره وجود داشته و دارد . در این بخش جذابیت  فرضیه توطئه را مورد بررسی قرار می دهیم .

۱) ساده بودن باورهای مبتنی بر توطئه

ایده ها و باورهائی که پایه آنها بر اساس توطئه باشند برای عموم مردم که معلومات و اطلاعات کامل و درست و حسابی از موضوعات (علمی ، سیاسی ، تاریخی ، اقتصادی و…) ندارند بسیار ساده تر و فهم و درک آنها راحت تر از این است که به دنبال علت های واقعی رویدادها بگردند . زیرا پیدا کردن علت واقعی رویدادها معمولا سخت و کار هر کسی هم نمی تواند باشد بنابراین کافی است برای یک رویداد و واقعه یک مقصر همه کاره پیدا کنیم تا همه کازه کوزه ها را بر سر او بشکنیم و خود را راحت کرده و به خود هم ببالیم که مقصر ماجرا پیدا شد . مردم عامی هم بهتر درک کرده و قبول می کنند تا علت واقعی آن پدیده را بیان کنیم .
این مسئله از دوران باستان و حتی قبل از آن هم وجود داشته است . در دورانی که علم هنوز کودکی خود را می پیمود و اطلاعات بشر از قوانین هستی بسیار بسیار سطحی و ابتدائی بود درک و فهم حوادثی که در طبیعت به وقوع می پیوست (مانند بلایای طبیعی) برای بشر آن روزه قابل درک نبود از این رو خدایان و موجودات خیالی را در ذهن خود خلق کرده و همه خوب و بد عالم را به او نسبت می دادند .
در دورانی هم که پادشاهان و امپراتوری های عظیم ظهور کردند باز هم بسیاری از پلیدی ها را به آن امپراتوری ها و به افراد حقیقی و قدرتمند نسبت می دادند . در دوران استعمار هم که پایه همه پلیدی ها همان امپرالیسم ها و استعمارگران هستند . در نبود سند و مدرک و شواهد تاریخی کافی، بازار داغ شایعه و تئوری های توطئه هم داغ می شود و تحلیل های عجیب و رازآلود نیز با استقبال عمومی روبرو می شوند.
کار به جائی رسیده که بسیاری از بلایای طبیعی (مانند زلزله که به هارپ نسبت می دهند) را هم به قدرت های بزرگ نسبت می دهند و ….

۲) کنجکاوی ذهن بشر

بشر موجودی است کنجکاو  و همیشه می خواهد علت رویدادها را بداند حال چه نفعی برای او داشته باشد یا نداشته باشد از این رو برای هر پدیده ای فرضیه می بافدو به نوعی می خواهد آن را توجیه کند.(این خصوصیت در حیوانات وجود ندارد زیرا هوش و خصوصیات آن را ندارند ) انسان ها می دانند که برای هر پدیده ای علتی وجود دارد و چون همیشه نمی توانند علت واقعی را پیدا کنند فرضیه درست می کنند . علم و تکنولوژی هم بر همین اساس پیش رفته یعنی اول فرضیه سازی بعد آزمایش و تجربه و تبدیل فرضیه به نظریه و در نهایت قانون علمی و… ولی در اینجا چون همه نمی توانند فرضیه علمی و واقعی درست کنند راحت ترین کار همان فرضیه توطئه می باشد که تنها یک دلیل دارد و آن هم مقصری است که تراشیده اند .

۳) علت های روانی فرضیه توهم توطئه  

شایع کردن و ارتباط دادن پدیده ها و حوادث مختلف به قدرت های مرموز توطئه گر علل مختلف روانی داشته که در اینجا توضیح می دهیم :
۳-۱) علل روانی : بسیاری از افراد از این که با ساختن یک فرضیه خود را مطرح کرده  لذت می برند .
۳-۲)کم اطلاعی و نادانی:یکی از علل مطرح شدن و پذیرش فرضیه های توهم توطئه کم اطلاعی می باشد.
۳-۳)سود جوئی : بسیاری از افراد سود خود را در گسترش شایعات مربوط به توهم توطئه می بینند .

۵- زیان های فرضیه توطئه

تحقیق و بررسی علت واقعی حوادث و پدیده ها (خوب و بد) سیاسی ، اقتصادی و… علمی یهترین روش بررسی می باشد . بنابراین بدون پیدا کردن دلیل واقعی حوادث بر اساس پیش داوری و ربط دادن آن با اتفاق های مشابه یا غیر مشابه و یا دلائل ضعیف و یا مستندات ضعیف و مخدوش افراد یا جامعه را دچار سردرگمی و توهم می کند . و از فهمیدن حقیقت ماجرا دور می کند . و زیان های متعددی به فرد و جامعه می زند این امر زمینه سوء استفاده افراد سود جو را در همه زمینه ها فراهم می کند و ….

۱) درجه بندی زیان های نظریه های توهم توطئه

فرضیه های مختلف توهم توطئه همه زیانبارند ولی بعضی از آنها زیان کمتر و بعضی زیان بیشتر دارند کمترین زیان آنها این است که افراد جامعه را از درک واقعی علت پدیده ها دور می کند و آنها را دچار سردرگمی می کند ولی این کمترین مورد آن است گاهی همین توهمات باعث عدم درمان و یا پیشگیری از بیماری ها می شود ( مانند رابطه واکسن زدن با بیماری اوتیسم ) و گاهی زیان های اقتصادی و فرهنگی بوجود می آورد . همچنان که در ادامه توضیح خواهیم داد بسیاری از این توهمات به ادامه قدرت فاسد حاکم (در کشورهای دارای حکومت دیکتاتوری و فاسد) می شود و سد راه تکامل جامعه می شود و…

۲) توجیه سوء مدیریت حاکمان و مخفی کردن حقایق

در کشورهائی که با سوء مدیریت اداره می شود و حاکمان بی کفایت و دیکتاتوری دارد بر اثر بی کفایتی مشکلات متعددی برای کشور و مردم پیش می آید و در این وسط همان حاکمان بی کفایت برای پوشاندن سوء مدیریت خود به فرضیه توهم توطئه متوسل می شوند . برای این کار اول باید یک دشمن خارجی وجود داشته باشد (اگر هم وجود نداشته باشد خودشان تولید می کنند) بعد نه تنها همه اتفاقات بد(سیاسی و اقتصادی و…)را به گردن دشمن می اندازند بلکه بهانه ای برای دستگیری و شکنجه و کشتن آزادیخواهان پیدا می کنند. بنابراین درکشورهائی با نظام های دیکتاتوری و فاسد ، فرضیه توهم توطئه درنهایت به وسیله ای در دست حاکمان دیکتاتور برای سلطه هر چه بیشتر به مردم و سرکوب آزادیهای مدنی و اجتماعی تبدیل می شود .

۳) زیان های جسمی و اقتصادی  

 در بسیاری از موارد این گونه توهمات جلو درمان و پیشگیری از بیماری ها را گرفته و باعث ابتلاء اشخاص جامعه به بیماری ها و جلوگیری از پیشگیری می شود.در بسیاری از موارد با شایعات از این دست عملا یک شرکت یا موسسه که کار مفید اقتصادی انجام می دهد به ورشکستگی می کشانند و جلو تولید مولد در جامعه را می گیرند . در بسیاری از موارد شرکت های رقیب عملا از این دست شایعات راه انداخته و موسسه را به همکاری با بیگانگان ( آلت دست بودن آنها ) و کلاهبرداری و چاپیدن مال مردم متهم کرده تا از این راه پله های ترقی خود را مهیا کنند و…

۴) دلسرد کردن و کم کردن ارزش کار دانشمندان و فعالان

در بسیاری از موارد انجام یک کار پژوهشی و یا فعالیت علمی و تحقیقاتی ساعات و روزهای بیشماری را از دانشمندان و محققان و سایر افراد درگیر تلف کرده و هزینه های زیادی بر دوش آنها می گذارد . حال افرادی در این میان پیدا شده و بگویند کل پروژه از ابتدا دروغ و حقه بازی بوده پیداست که چه تاثیری روی افراد می گذارد. به عنوان مثال در همین پروژه آپولو ده ها میلیارد دلار هزینه شد و صدها هزار نفر شب و روز کار کردند فضانوردانی که در این راه گام برداشتند با جان خود بازی کردند تا بشر بتواند به ماه برود ( این که رفتن به ماه چه سودی دارد بحث دیگری است که در جای خود به آن می پردازیم ) حال بدون دلیل و مستندات بگویند همه این ها دروغ و توطئه ای برای غارت اموال مردم بوده و…چه حالی به آنها دست می دهد .   

۶- توهم توطئه در عکس و فیلم

شخص متوهمی که اصرار بر درستی فرضیه خود دارد برای اثبات آن از هر چیزی بهره برداری می کند . در دنیای ما که استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی به امری معمولی و بدیهی تبدیل شده است برای نشر و گسترش نظریه های توهم توطئه چه چیزی بهتر از عکس و فیلم می باشد . عکس و فیلم ها را نشان داده تا فرضیه خود را به اثبات برسانند و مردم ساده دل هم با دیدن عکس و فیلم آنها را باور می کنند . حال آن که عس و فیلم دلیل نمی شود امروزه به کمک روش های مختلف می توان عکس ها و فیلم های قلابی ساخت و به آن وسیله مردم را فریب داد .

۱) روش های ساختن عکس و فیلم جعلی

امروز به روش های مختلف می توان انواع فیلم و عکس جعلی ساخت و منتشر کرد نرم افزارهای متعددی وجود دارد که بهترین آن فتوشاپ می باشد . اگر یک فتوشاپ کار حرفه ای و ماهر باشید می توانید انواع و اقسام عکس ها را ساخته و برای اثبات مدعای خود در اینترنت و شبکه های اجتماعی پخش کنید .
کاهی از اوقات اشخاص ( بخصوص عکس های مربوط به یوفوها ) ماکت های مختلفی ساخته و در عکس اضافه می کنند و از انها عکس می گیرند . این دیگر فتوشاپ نیست بلکه عکس واقعی بوده ولی چیزی که در عکس است . یوفو و… نیست بلکه یک ماکت است .
در سال ۱۹۷۹ کشاورزی ادعا کرد با فضائی ها ارتباط دارد و چندین عکس هم از آنها داشته بعد که عکس ها دقیقا بررسی شدند هیچ چیز غیر عادی و دستکاری در عکس ها مشاهده نشد . عکس ها کاملا طبیعی بوده و ظاهرا مشکلی نداشت . بعدا معلوم شد کشاورز ماکت های مختلفی را بدقت ساخته و با سیم های نامرئی ( ظریف و بی رنگ ) آویزان کرده و عکس گرفته بنابراین فتوشاپی نبودن عکس دلیل درستی آن نیست .

۲) فیلم های جعلی

امروزه نه تنها می توان عکس های جعلی ساخت بلکه فیلم های جعلی(بشقاب پرنده ها و…) ساخت و ارائه کرد بنابراین ساخت فیلم هم دلیل بر درستی مطلب نیست . تنها با دانش کافی و استدلال محکم می توان در این موارد حق را از باطل تشخیص داده و فریب نخورد .

۳) روش های تشخیص عکس جعلی

روش های مختلفی برای تشخیص عکس و فیلم جعلی وجود دارد . که در اینجا به تعدادی از این روش ها اشاره می کنیم در مقاله “ علم و شبه علم “ به بررسی دقیق تر این موضوع خواهیم پرداخت .
۱-۳) سرچ کردن عکس در گوگل : می توانید عکس را در گوگل سرچ کنید و عکس های واقعی را پیدا کنید و با مقایسه معلوم می شود که این عکس واقعی نیست .
۲-۳) نشانه های اولیه : گاهی اوقات یک عکس بقدری ناشیانه جعل شده که با اولین نگاه می توان جعلی بودن آن را تشخیص داد . مثلا فقدان دست و پای افراد ، شیئی که قسمتی از آن ناشیانه حذف شده اند ، و یا قسمت هائی که اضافه شده اند و….
۳-۳) بازرسی ساده تصویر : گاهی اوقات تصویر دستکاری شده دارای نشانه های واضحی می باشد که توسط آن نشانه ها براحتی می توان تصویر جعلی را تشخیص داد . انحنای تصاویر  ، روشنائی غیر طبیعی در بعضی قسمت ها  ، رنگ های غیر طبیعی و… همه نشانه هائی برای تشخیص می باشد .
۴-۳) استفاده از نرم افزارهای خاص : نرم افزارهای متعددی وجود دارد که بکمک آن می توان تصاویر واقعی را از جعلی تشخیص داد مانند (IrfanView ، Adobe Photoshop و…) همچنین فتوشاپ هم ابزارهائی دارد که به کمک آنها می توان تصاویر جعلی را از واقعی تشخیص داد .  

۷- توهم توطئه در ایران

در دوران معاصر و سده های اخیر ایران کشوری بوده که بخاطر حکام بی لیاقت به کشوری عقب مانده تبدیل شده و از طرفی بخاطر معادن ومنابع گرانبها و موقعیت استراتژیک آن همیشه مرکر توطئه قدرت های استعماری ( روسیه و انگلیس) بوده است این قدرت های استعماری توطئه ها و دسیسه چینی های متعددی در طول تاریخ برای ایران و ایرانیان داشته اند از امتیازات مربوط به قراردادهای گلستان، ترکمنچای گرفته تا حدا شدن افغانستان و …هرکجا توطئه ای در کار بود جای پای استعمار روس و انگلیس در آن مشهود بود . در سال های آخر سلطنت قاجار باوقوع انقلاب کمونیستی در روسیه و ایجاد کشور شوروی دست روسیه تا حدودی از ایران قطع شد و همه امور ایران و توطئه های علیه ملت ایران توسط استعمار انگلیس شکل گرفت بعد از کودتای ۲۸ مرداد که بکمک انگلیس و آمریکا انجام شد جای پای آمریکا هم به ایران باز شد . البته باید بدانیم آنچه ایران را ضعیف و مستعد دخالت و زمینه ای برای توطئه قدرت های خارجی کرد حکام بی لیاقت بودند و…
از آن موقع درحافظه تاریخی ایرانیان اینجور شکل گرفت که هر جا سیاسیت و اقتصادو … به مشکل برمی خورد دست قدرت های خارجی در کار می باشد و یا هرجا حکام بی لیاقت نمی توانستند کشور را درست اداره کنند باز هم پای انگلیس و آمریکا و قدرت های بزرگ را وسط می کشیدند و…
از این رو توهم توطئه نقش بسیار پر رنگی در ایران ایفا کرده و می کند تا جائی که ایجاد زلزله ( که یک رویداد طبیعی است )یا بلایای طبیعی دیگر همچون خشکسالی ( که آن هم رویدادی طبیعی می باشد) به گردن آمریکا و انگلیس و اسرائیل و… می اندازیم و …
در ایران این نوع تفکر را طرز تفکر «دایی جان ناپلئونی» هم می‌نامند که برگرفته از رمان و مجموعهٔ تلویزیونی معروفی به این نام است . در این مجموعه که مجموعه ای کمدی و طنز بود شخصی که دچار بیماری روانی شده خود را جای ناپلئون بناپارت دیده و فکر می کند انگلیسی ها همه جا بدنبال کشتن او هستند و هر واقعه کوچک و بزرگ را در خانه و… توطئه انگلیسی ها می بیند .  
توضیح بیشتر در این مورد در این مقاله نمی گنجد ولی انداختن بار بسیاری از مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، معیشتی و… به گردن بیگانگان و قدرت های خارجی مشکلی را حل نمی کند .  

شکل شماره ۴ -دائی جان ناپلئون

برای مطالعه سایر مقاله های نجومی روی شکل زیر کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله های روانشناسی اینجا  را کلیک کنید .

عکس های طبیعت, طبیعت خوانسار , شکوفه های بهاری  , گلستان کوه ,دانلود آلبوم های کامل بهترین و زیباترین عکس ها ,آلبوم هائی با صدها عکس کیفیت بالا ,  در هیچ کجای اینترنت این عکسها را پیدا نمیکنید , عکس هابدون استفاده از تکنیک های فتوشاپ تهیه شده , کاملا طبیعی 

برای آموزش کامل و حرفه ای گوگل مپ روی شکل زیر کلیک کنید

همه جیز در مورد گوگل مپ

۱) هر گونه اظهار نظر را در فرم اظهار نظر کاربران وارد کنید .
۲) نظرات بعد از تایید مدیریت نشان داده می شود .
۳) با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را هرچه بیشتر  همراهی کنید . مدیریت از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما استقبال میکند .
۴) نوشته های قرمز پر رنگ ارجاع به لینک هستند که هنوز لینک آنها قرار داده نشده است ( هنوز صفحه آنها منتشر نشده است )
۵) نوشته های آبی پر رنگ ارجاع به لینک هستند که لینک آنها قرار داده شده است ( صفحه آنها منتشر شده است )
۶) هرگونه بهره برداری : کپی تمام و یا قسمتی از مطالب این سایت بدون ارجاع منبع آن ممنوع می باشد .
۷) تکثیر فایل های Pdf با ذکر منبع آزاد ولی فروش آن تحت هر عنوان و با ذکر منبع هم ممنوع می باشد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.