نجوم اشعه فرابنفش با ماهواره

بررسی ومطالعه پرتو فرابنفش که از فضا به سمت زمین می آید را اخترشناسی پرتو فرابنفش مینامند.در این مقاله در مورد نجوم فرابنفش و اهمیت آن توضیح می دهیم و البته قبل از آن توضیح کوتاهی در موردگرانش و ماهواره داده و بعد هم توضیح کوتاهی درمورد نجوم ماهواره ای و مقاله هائی که درفصل دوازدهم “نجوم ماهواره ای”می دهیم.کسانی که مایلند فقط اصل مطلب را مطالعه کنندمی توانند از بخش سوم شروع کنند همچنین خلاصه کلیه بخش های مقاله دربخش(خلاصه مطلب)جمع آوری شده است .

۱- مختصری از گرانش و ماهواره

قبل از توضیح در موردحرکات مداری بهتر است درمورد گرانش و قانون جاذبه عمومی توضیحات مختصری بدهیم برای توضیحات کاملتر به لینک مقاله هائی که گذاشتیم(با رنگ آبی) مراجعه کنید.بخصوص مقاله “ قانون جاذبه عمومی نیوتن“ را حتما مطالعه کنید.

۱) فصل اول گرانش

بی شک گرانش یکی از مهمترین نیروهای طبیعت است بدون نیروی گرانش هیچ ستاره و سیاره…بوجود نمی آمد و جهان شکل نمی گرفت.در بخش اول گرانش ازتاریخچه گرانش شروع کرده و بعد توضیح میدهیم که نیوتن چگونه نیروی گرانش را کشف کردو بعدهم به مسائل دررابطه باگرانش میپردازیم برای مطالعه کامل مقاله های فصل اول گرانش به “ جمع بندی مقاله های فصل هفتم – گرانش(۱) “ مراجعه کنید.

۲) فصل دوم گرانش

در فصل دوم که ادامه فصل اول است از مقاله « گرانش سطحی » شروع کرده و مقاله های دیگر را در رابطه با گرانش و به خصوص گرانش سطحی نوشتیم . برای مطالعه در مورد مقاله های این فصل به “جمع بندی مقاله های فصل هشتم – گرانش(۲) “ مراجعه کنید .

۳) فصل سوم گرانش

درفصل سوم نظریه های نوین که در مورد گرانش مطرح شده شرح می دهیم از «انبساط جهان» شروع کرده و بعد به ماده و انرژی تاریک و…بعد نسبیت عام انشتین می پردازیم و گرانش را از این دیدگاه مورد بررسی قرار می دهیم.برای مطالعه مقاله های فصل سوم گرانش به “جمع بندی مقاله های فصل مهم- گرانش(۳) ” مراجعه کنید . 

۴) مهمترین مقاله های سه فصل گرانش

برای مطالعه مقاله های مربوط به ماهواره توصیه میشود حتما سه مقاله مربوط به فصل گرانش راحتما مطالعه کنید این سه مقاله عبارتند از :
۱-۴) مقاله قانون جاذبه عمومی نیوتن: در این مقاله در مورد قانون جاذبه عمومی و مطالب مرتبط با آن توضیح کامل داده شده است .
۲-۴) مکانیک مداری و قوانین کپلر(۱):درمقاله “مکانیک مداری و قوانین کپلر(۱)“در مورد مکانیک مداری و قوانین کپلر توضیح داده و قوانین کپلر را ثابت کردیم .
۳-۴) مکانیک مداری و قوانین کپلر (۲) : در مقاله “مکانیک مداری و قوانین کپلر (۲) “در مورد کاربرد قوانین کپلر(بخصوص قانون سوم کپلر) و انواع مدارهای کپلری توضیح می دهیم .

۵) فصل اول ماهواره

امروزه همه ما به اهمیت ماهواره و نقش آن در تکنولوژی و تمدن کنونی ما و خدماتی که این ابزارها به طور مستقیم و غیر مستقیم به ما ارائه می دهند واقف هستیم .بنابر این در ادامه مقاله های نجومی دو فصل را هم به ماهواره ها اختصاص دادیم در فصل اول ابتدا در مورد ماهواره توضیح داده و بعد به مدارهای ماهواره ای و اجزاء ماهواره ها پرداخته و بعد انواع مختلف ماهواره ها را بر حسب کاربرد توضیح می دهیم . برای مطالعه مقاله های این فصل« فصل اول ماهواره » به “جمع بندی مقاله های فصل دهم – ماهواره“ مراجعه کنید.

۲- مختصری از مقاله های فصل نجوم ماهواره ای

علم نجوم قدمتی چندهزار ساله دارد.حداقل از زمان باستان بشر ابتدا ازسرکنجکاوی بعداز سرنیاز به شناخت آسمان و رصد اجرام نجومی پرداخت و همین باعث پیشرفت علم نجوم شد.در فصل نجوم ماهواره ای درمورد رصدخانه های فضائی،انواع رصدخانه های فضائی ، اهمیت آنها و … به صورت کامل توضیح می دهیم. در این بخش در مورد مطالبی که درمقاله های (مقاله های فصل دوازدهم “ نجوم ماهواره ای“ ) در مورد رصدخانه های فضائی ذکر شد به طورخلاصه می پردازیم .   

۱) نجوم ماهواره ای و ماهواره های نجومی

 رصدخانهٔ فضایی یا تلسکوپ فضایی به ابزارهایی مانند تلسکوپ گفته می‌شودکه درفضای بیرونی وخارج از جو زمین مستقر شده وبرای رصدسیارات دوردست، کهکشان‌ها و دیگر اجسام فضایی به‌کار می‌روند. این رصدخانه ها معمولا به صورت ماهواره ای تخصصی بوده که همانند ماهواره های دیگر در مدار زمین قرار دارند. مهمترین سوالی که به ذهن خیلی ها می رسد این است که مگر در روی زمین فضا برای ساخت تلسکوپ و ابزارهای نجومی کم است که با هزینه سرسام آور این ابزارالات گرانبها را به مدار زمین می فرستند؟
در مقاله “ نجوم ماهواره ای “به صورت کامل توضیح می دهیم که چرا رصدخانه و تلسکوپ ها را به جای استقرار در روی زمین در فضا و بر روی ماهواره ها کار می گذارند.

۲) ماهواره های نجومی (رصد در طیف مرئی)

اگر رصددر طیف هائی مانند(گاما ، ایکس ، فرابنفش و…)در روی زمین امکان پذیر نمی باشد ، رصد در طیف مرئی امکان پذیر می باشد زیرا تابش های مرئی از جو عبور می کنند و هم اینک نیز هزاران رصدخانه زمینی در روی زمین مشغول رصد می باشند با این وجود دانشمندان با صرف هزینه های گزاف و مشکلات بسیار زیاد بسیاری از رصدخانه هائی که در نور مرئی به کاوش فضا مشغول می باشند راستی چرا ؟
در مقاله « نجوم ماهواره ای در طیف مرئی » ضمن توضیح کامل در مورد فوائد و زیان های ساخت و اسقرار رصدخانه ها درفضا(همچنین روی زمین)به معرفی بعضی از این رصدخانه ها و تلسکوپ ها مانند : « تلسکوپ فضائی هابل Hubble »،« تلسکوپ فضائی لوویرLUVOIR » ، « ماهواره هیپارکوس Hipparcos »،«تلسکوپ فضائی گایا Gaia » ، « ماهواره شهاب سنگ یاب نیوس‌سات NEOSSat »خواهیم پرداخت.

۳) رصد سیاره های فرا خورشیدی به کمک ماهواره

سیاره های فرا خورشیدی سیاره هائی هستند که به جای گردش در مدار خورشید به دور ستاره های دیگری گردش می کنند. امروز پیدا کردن سیاره های فرا خورشیدی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است حداقل به دو دلیل : نخست جستجوی حیات فرا زمینی که مهمترین پرسش بشر از زمان های دور تا به امروز می باشد و دیگر این که دانشمندان تنها با مطالعه سیاره های سامانه های دیگری غیر ازسامانه خورشیدی می توان از  چگونگی تشکیل و تکامل سیاره ها اطلاعات اساسی تری بدست آورد .
 در مقاله “رصدسیاره های فراخورشیدی به کمک ماهواره “ به بسیاری از این پرسش ها در مورد : « سیاره های فرا خورشیدی » ، « تاریخچه کشف سیارات فرا خورشیدی » و…خواهیم پرداخت همچنین مهمترین رصدخانه ها و تلسکوپ های کشف سیاره های فرا خورشیدی(کورت ، کپلر ، تس ، چیاپس و…) را معرفی و توضیح می دهیم و در مقاله های سیاره های فراخورشیدی(۱)“ و“سیاره های فراخورشیدی (۲)“ و همچنین مقاله“روش های شناسائی سیاره های فرا خورشیدی »در مورد سیارات فراخورشیدی ، اهمیت آنها و…روش های شناسائی آنها به طور کامل تری توضیح خواهیم داد.

۴)  نجوم اشعه گاما با ماهواره

اخترشناسی پرتو گاما یعنی بررسی پرتوهای گاما که از فضا به سمت زمین می آیند با توجه به این که پرتوهای گاما صدها و هزاران و حتی میلون ها بار از پرتوهای نور مرئی بیشتر بوده و از طرف دیگر بر خلاف نور مرئی جهان در برابر پرتوهای گاما بسیار شفاف تر می باشد بنابراین با دریافت و بررسی اشعه گاما اطلاعات بسیار بیشتر و با ارزش تری نسبت به نور مرئی می توان بدست آورد و از این رو اهمیت اختر شناسی پرتو گاما بیش از پیش آشکار می شود.
در مقاله “نجوم اشعه گاما با ماهواره “در مورد اشعه گاما ، اخترشناسی پرتو گاما ،اهمیت آن ، تابش ها و انفجارهای گاما و …رصدخانه های پرتو گاما توضیح می دهیم . همچنین تعدادی از مهمترین ماهواره های اشعه گاما را بررسی کرده و در مورد آن توضیح می دهم مانند : « ماهواره های پروتون Proton » ، « رصدخانه فضائی کامپتون Compton » ، « کاوشگرهای هِت »، «ماهواره اینتگرال « INTEGRAL» و « تلسکوپ فرمی Fermi »

۵) نجوم اشعه ایکس با ماهواره(۱)-ماهواره های ناسا

بررسی ومطالعه پرتو ایکس که از فضا به سمت زمین می آیدرا اخترشناسی پرتو ایکس مینامند.اخترشناسی پرتو ایکس یک شاخه نسبتا جوان در نجوم می باشد که به مطالعه، رصد و پایش پرتو ایکس ازاجرام آسمانی می‌پردازد. منابع اشعه ایکس در فضا بسیار زیاد می باشند از جو ستارگان بسیار داغ  تا انفجار ابرنواخترها و…  این اشعه از گازهای بسیار داغ درحدود میلون ها درجه و همچنین رویدادهای خشونت آمیزی مانندانفجار ابرنواخترها بوجود می آید.در مقاله “نجوم اشعه ایکس با ماهواره(۱)-ماهواره های ناسا“درمورد اخترشناسی پرتو ایکس و اهمیت آن توضیح داده و در ادامه در مورد رصدخانه های پرتو ایکس ناسا توضیح می دهیم . مانند : « ماهواره اهورو » ، « رصدخانه فضائی انشتین  Einstein » ، « رصدخانه اشعه ایکس چاندرا Chandra » ، « رصدخانهٔ فضایی سوئیفت  Swift » و « کاوشگر قطب سنجی اشعه ایکس IXPE »

۶) نجوم اشعه ایکس با ماهواره(۲)- ماهواره های سایر کشورها

در مقاله “نجوم اشعه ایکس با ماهواره(۱)-ماهواره های ناسا “ ضمن توضیح در مورد اشعه ایکس و نجوم اشعه ایکس ماهواره های اشعه ایکس ناسا را توضیح دادیم . در مقاله “نجوم اشعه ایکس با ماهواره(۲)-ماهواره های کشورهای دیگر » ادامه مقاله فوق است در مورد ماهواره های کشورهای :« ژاپن » ، « هند و چین » ، « شوروی و روسیه » ، « ماهواره های این کشورها مانند :  
توضیح می دهیم .

 

 

 

 

 

 

 

۳- امواج الکترو مغناطیس و اشعه فرابنفش

یکی از مهمترین روش های انتقال انرژی در جهان تابش ها(اشعه ، پرتو) الکترو مغناطیس می باشند که طیف گسترده ای از (اشعه گاما ، ایکس ، فرا بنفش ، نور مرئی و … امواج رادیوئی) را شامل می شوند. (برای مطالعه در مورد امواج الکترومغناطیس به مقاله“  امواج الکترومغناطیس “ مراجعه کنید )
یکی از مهمترین طیف های امواج الکترو مغناطیس طیف فرا بنفش می باشد. در این بخش درمورد امواج فرا بنفش زیان ها و فوائد آن توضیح می دهیم .

۱) امواج الکترومغناطیس

امواج الکترو مغناطیس پدیده های موجی هستند که از تبدیل میدان های الکتریکی و مغناطبسی به یکدیگر در فضا منتشر شده و به سرعت نور حرکت و منتقل می شوند . امواج الکترومغناطیس طیف گسترده ای از تابش ها را در بر می گیرند که شامل : گاما ، ایکس ، فرابنفش ، نورمرئی ، فروسرخ و … امواج رادیوئی می شوند .
تفاوت هر طیف با طیف دیگر تنها در طول موج و  فرکانس آن می باشد و هر چه طول موج کوتاهتر و فرکانس بیشتر باشد انرژی آن بیشتر است . همچنین امواج الکترومغناطیس نیاز به محیط مادی ندارند .

۲) ماوراء بنفش (فرا بنفش)

اشعه ماوراء بنفش یا فرا بنفش (Ultraviolet) که به اختصار UV نامیده می شوند،یکی از امواج الکترو مغناطیس می باشد که بین اشعه ایکس و نور مرئی قراردارد یعنی طول موج آن بیشتر از اشعه ایکس ولی کمتر از طیف مرئی میباشد.دامنه طول موج آن بین ۱۰۰تا ۴۰۰ نانومتر می باشد(هرنانومتر یک میلونیم میلی متر می باشد)

۳) انواع مختلف فرابنفش

امواج فرابنفش خود به سه دسته تقسیم می شود .
۱-۳) فرابنفش دور(UVC) : این نوع فرابنفش به اشعه ایکس نزدیک بوده و از نور مرئی فاصله زیاد تری دارد از این رو به این نام خوانده می شود طول موج آن بین ۱۰۰تا ۲۸۰ نانومتر می باشد .
۲-۳) فرابنفش میانه (UVB) : این نوع فرابنفش بین اشعه ایکس و فرا بنفش نزدیک بوده و طول موج آن بین ۲۸۰ تا ۳۱۵ نانومتر می باشد .
۱-۳) فرابنفش نزدیک (UVA) : این نوع فرابنفش به نور مرئی نزدیک بوده و از اشعه ایکس فاصله دارد از این رو به این نام خوانده می شود طول موج آن بین ۳۱۵ تا ۴۰۰نانومتر می باشد .

۴) مرزبندی بین طیف های مختلف امواج الکترومغناطیس

باید توجه کرد که این تقسیم بندی ها حدودی بوده و مرز مشخصی ندارند ، هم در مورد تقسیم بندی امواج الکترومغناطیس ( تقسیم بندی به گاما و ایکس و… ) و هم تقسیم بندی جزئی هر کدام از این طیف ها (مثلا تقسیم بندی فرابنفش به دور و میانه و نزدیک ) مثلا در مورد اشعه فرابنفش در بعضی منابع از ۱۰ تا ۴۰۰ نانومتر ذکر شده است همچنین نظر به این که قدرت بینائی افراد مختلف تفاوت دارد . تعیین مرز بین اشعه “فرابنفش “و “ اشعه بنفش“ درمنابع مختلف به صورت متفاوت ، از ۳۷۵ نانومتر تا ۴۰۰ نانومتر تعریف شده است. یعنی بعضی انسان ها بین۳۷۵نانومتر تا ۴۰۰نانومتر را هم به عنوان نور مرئی(طیف نزدیک به بنفش)می بینند.

۵) زیان ها و فوائد اشعه فرابنفش

طول موج امواج فرابنفش از ایکس بزرگتر بوده و بنابراین خطر کمتری دارد ولی باید متوجه باشیم این امواج به دلیل نفوذ پذیری و انرژی بالائی که دارند می توانند از لایه های پوست عبور کرده و منجر به جهش های ژنتیکی و… علائم خطرناکی شوند با این حال می توانند مفید هم باشند.
۱-۴) زیان های اشعه فرا بنفش : « آفتاب سوختگی ( قرار گیری در نور خورشید) » ، « سرطان پوست » ، « آب مروارید » ، « صدمه به سیستم ایمنی » و…« صدمه به گیاهان »
۲-۴) کاربردها و فوائد فرابنفش : بعضی از کاریردهای فرابنفش عبارتند از : « ضدعفونی کردن مواد مختلف از آب گرفته تا لوازم پزشکی و صنعتی » ، «جذب ویتامین D دربدن( کمبود ویتامین D می تواند منجر به اختلال سیستم ایمنی ، پوکی استخوان ، سرطان ناشی از کمبود ویتامین D و… مشکلات مختلفی در بدن انسان شود) » ، «تکثیر و پرورش ماهی» ، « کشاورزی و دامپروری » ، « صنایع نفت و گاز » و… « تست اسکناس»
نکته : هرچه تابش های فرابنفش به ایکس نزدیک تر باشدخطر آن بیشتر است بنابراین موقعی که از زیان ها و فوائدفرابنفش صحبت می کنیم باید متوجه این موضوع هم باشیم . از آنجا که طیف خطرناک فرابنفش(فرابنفش دور) و بیشتر طیف کم خطر آن توسط جو زمین جذب می شود آنچه درموردخطر قرارگیری طولانی مدت درمعرض نورخورشید (که دارای مقدار کمی از فرابنفش نزدیک است) گفته می شود منظور طیف کم خطر آن است . همچنین هرچه ارتفاع ازسطح دریا بیشتر شود به علت کم شدن لایه هوا تابش های فرابنفش شدیدتر میشود.

۴- اخترشناسی فرابنفش

بیشتر اطلاعاتی که ما از جهان بدست می آوریم از رصدتابش های الکترومغناطیسی می باشد که از نقاط مختلف جهان (سامانه خورشیدی ، کهکشان راه شیری و…سایر نقاط جهان)رصدمی کنیم و دراین میان طیف مرئی تنها بخش کوچکی ازطیف الکترومغناطیس میباشد بنابراین برای رصد جهان باید درتمام طول موج ها (گاما ،ایکس،فرابنفش و…) رصد کنیم،درمقاله های قبلی فصل دوازدهم“ماهواره های نجومی“درمورد رصدجهان با تابش های گاماو ایکس توضیح دادیم و دراین بخش در مورداخترشناسی فرابنفش و اهمیت آن توضیح میدهیم .

۱) اخترشناسی فرابنفش

اخترشناسی فرابنفشUltraviolet astronomy) )رصدتابش الکترومغناطیسی در طول موج فرابنفش می باشد اخترشناسی فرابنفش نقش بسیار مهمی در شناخت : « ترکیب شیمیایی ستارگان ستاره‌های جوان » ، « تراکم و دمای محیط میان‌ستاره‌ای » ، « شکل گیری و تکامل کهکشان ها » و … دارد.
از منابع اشعه فرابنفش در جهان می توان به : « گازهای بین ستاره ای در دماهای حدود یک میلون درجه» ، « کوتوله های سفید» ،  «خورشید و ستارگان مشابه خورشید هم تقریبا به میزان ۱۰درصد» و… نام برد .   

۲) موانع رصدپرتوهای فرابنفش

 در بین لایه های جو زمین لایه ای وجود دارد به نام یونسفر(یون سپهر) لایه یونوسفر از ارتفاع ۵۰ کیلومتری شروع و تا ۵۰۰  کیلومتری گسترده می شود(برای مطالعه در مورد یون سپهر به مقاله “یون سپهر و امواج رادیوئی “ مراجعه کنید) این لایه تابش های گاما و ایکس و بیشتر طیف فرا بنفش را جذب کرده و آن ها را به تابش های بی خطرمادون قرمز تبدیل می کند و مانع ورود این تابش ها به روی زمین می شود این برای حیات بر روی زمین بسیار خوب است زیرا اگر غیر از این بود حیات برروی زمین به وجود نمی آمد و اگر هم به وجود می آمد از بین می رفت ولی به همان دلیل که این پدیده برای حیات خوب است برای نجوم پرتوهای پر انرژی (گاما ، ایکس و فرابنفش) خوب نیست.زیرا مانع از رصد این پرتوها بر روی زمین می شود.

۳) نقش لایه ازن

لایه ازن لایه ای از مولکول های اکسیژن سه اتمی می باشدکه درارتفاع ۲۰ تا ۳۰کیلومتری زمین واقع شده است . پرتوهای فرابفش دربرخورد با لایه ازن به پرتوهای مادون قرمز بی خطر تبدیل می شوند بنابراین لایه ازن ازحیات زمینی دربرابر این پرتوها مخافظت می کند(برای مطالعه بیشتر به مقاله “ لایه ازن “مراجعه کنید.)
اگرچه لایه یونسفر تقریبا تمام تابش های گاما و ایکس را چدب می کند ولی نمی تواند تمام تابش های فرابنفش را جذب کند و قسمتی از تابش های فرابنفش از یونسفر عبور می کند(بخصوص فرابنفش نزذیک)این تابش ها در برخورد با لایه ازن که در ارتفاع ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری واقع است متوقف می شود.بنابراین حدود ۹۹ درصد ازطیف فرابنش که برای سلامتی جانداران زیان بار میباشند توسط لایه های یونسفرو ازن جذب میشوند.

۴) تاریخچه ای از نجوم فرابنفش

در اوائل قرن بیستم که اهمیت نجوم فرابنفش روشن شددانشمندان به دنبال وسیله و راهی برای رصد پرتوهای فرابنفش بودند.دردهه ۱۹۲۰میلادی کوشش های بسیاری انجام شد تا توسط بالن به رصدپرتوهای فرابفش بپردازند ولی به علت ارتفاع کوتاه بالن ها این کار موفقیت چندانی نداشت تا برای اولین بار درسال ۱۹۴۶به وسیله موشک هائی که از جو زمین خارج می شدند توانستند به مقدار اندکی پرتوهای فرابنفش را رصد کنند. بعد از پرتاب اولین ماهواره ها و ورود به عصر ماهواره دانشمندان توسط ماهواره توانستند به تمام منابع اشعه فرابنفش که از فضا می آمددسترسی پیدا کنند که دربخش های بعد درمورد آن توضیح می دهیم .

۵) پیشگامان نجوم فرابنفش

دانشمندان مختلفی در نجوم فرابنفش زحمت کشیدند(چه درزمینه نظری و چه در زمینه عملی) در بین این دانشمندان نام سه نفر بیشتر از همه می درخشد که عبارتند از :
۱-۵) جرج رابرت کاروترس(George Robert Carruthers): فیزیکدان ،مهندس و دانشمندفضائی(متولداول اکتبر ۱۹۳۹-هنوززنده است) که شهرت اوبیشتر به ساخت دوربین وطیف نگارهای فرابنفش مربوط می باشد.
۲-۵) رابرت وودرو ویلسون(Robert Woodrow Wilson): فیزیکدان و ستاره شناس(متولد۱۰ژانویه ۱۹۳۶-هنوز زنده است)می باشد که بخاطر کشف «تابش زمینه کیهانی» جایزه نوبل فیزیک ۱۹۷۸را برد .
۳-۵) چارلز استوارت بویر(Charles Stuart Bowyer): فیزیکدان و ستاره شناس(متولد دوم ژوئیه ۱۹۳۴ – وفات۲۳سپتامبر۲۰۲۰ ، بر اثرکرونا )که بیشتر شهرت او تحقیق و مطالعه در زمینه هوش و حیات فرا زمینی و همچنین کار بر روی لیزر بود .

( این صفحه در حال بروز رسانی و ویرایش است بعد از بروز رسانی کامل کلیه ایرادات احتمالی برطرف می شود )

برای مطالعه سایر مقاله های نجومی روی شکل زیر کلیک کنید.

برای مطالعه مقاله های روانشناسی اینجا را کلیک کنید .

عکس های طبیعت, طبیعت خوانسار , شکوفه های بهاری  , گلستان کوه ,دانلود آلبوم های کامل بهترین و زیباترین عکس ها ,آلبوم هائی با صدها عکس کیفیت بالا ,  در هیچ کجای اینترنت این عکسها را پیدا نمیکنید , عکس هابدون استفاده از تکنیک های فتوشاپ تهیه شده , کاملا طبیعی 

برای آموزش کامل و حرفه ای گوگل مپ روی شکل زیر کلیک کنید

همه جیز در مورد گوگل مپ

۱) هر گونه اظهار نظر را در فرم اظهار نظر کاربران وارد کنید .
۲) نظرات بعد از تایید مدیریت نشان داده می شود .
۳) با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما را هرچه بیشترهمراهی کنید.مدیریت از انتقادات و پیشنهادات سازنده شما استقبال میکند.
۴) نوشته های قرمز پر رنگ ارجاع به لینک هستندکه هنوز لینک آنها قرار داده نشده است(هنوز صفحه آنها منتشر نشده است)
۵) نوشته های آبی پر رنگ ارجاع به لینک هستند که لینک آنها قرار داده شده است ( صفحه آنها منتشر شده است )
۶) هرگونه بهره برداری : کپی تمام و یا قسمتی از مطالب این سایت بدون ارجاع منبع آن ممنوع می باشد .
۷) تکثیر فایل های Pdf با ذکر منبع آزاد ولی فروش آن تحت هر عنوان و با ذکر منبع هم ممنوع می باشد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.